Stowarzyszenie „Polski Recykling”

zostało zawiązane we wrześniu 2015 r. i zrzesza firmy zajmujące się recyklingiem odpadów. Jest ono odpowiedzią na potrzebę stworzenia reprezentacji tego sektora w życiu publicznym. Za główny cel Stowarzyszenie stawia sobie bycie wiarygodnym i odpowiedzialnym głosem branży recyklingu poprzez reprezentowanie wspólnych problemów oraz interesów branży przed organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi. Za ważny cel, Stowarzyszenie uważa promocję recyklingu jako najbardziej korzystnego dla środowiska procesu przetwarzania odpadów oraz zapewnienie zrównoważonej produkcji.

Tylko wspólne działanie całej branży pozwoli skuteczniej reprezentować jej interesy, jak i wypracowywać takie rozwiązania prawne oraz administracyjne, które pozwolą na optymalne prowadzenie działalności gospodarczej przy pełnym zachowaniu wymogów środowiskowych Udział zarówno dużych jak i małych przedsiębiorstw pozwala na lepsze wypracowywanie i prezentowanie stanowisk całego przemysłu oraz reprezentowanie interesu wszystkich firm.

Statutowe cele Stowarzyszenia to:

  1. Reprezentowanie wspólnych interesów branży poprzez współdziałanie z różnego rodzaju instytucjami, administracją rządową i samorządową oraz podmiotami gospodarczymi w Polsce i Unii Europejskiej.
  2. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju i promocji recyklingu oraz ochrony środowiska.
  3. Czynne uczestnictwo w konsultacjach nowych regulacji prawnych w całym procesie legislacyjnym dotyczącym recyklingu oraz ochrony środowiska.
  4. Promowanie recyklingu i ochrony środowiska naturalnego poprzez wspieranie kooperacji między środowiskiem naukowym i przemysłowym. Doradztwo i wspieranie osób oraz podmiotów gospodarczych związanych z tym przemysłem.
  5. Edukacja społeczeństwa w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami, w tym recyklingu oraz ochrony środowiska.
  6. Wspieranie innych działań w obszarze przetwarzania odpadów i ochrony środowiska.

W ramach Stowarzyszenia funkcjonuje Komisja Legislacyjna, w której wszyscy członkowie mogą wypracować wspólne stanowiska prawne i techniczne.

Polski Recykling

Stowarzyszenie „Polski Recykling” promuje recykling odpadów w Polsce oraz wspiera rozwój krajowej branży recyklingu. Stowarzyszenie zrzesza przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem odpadów, reprezentując interes branży przed organami państwowymi, instytucjami oraz organizacjami polskimi i zagranicznymi.

Kontakt

ul. Woronicza 31/152
02-640 Warszawa
+48 607 61 66 13
sekretariat@polskirecykling.org
Pon - Pt 08:00 - 16:00