Projekt ROP w konsultacjach społecznych. „To ważne wydarzenie dla branży odpadowej”

Projekt ROP w konsultacjach społecznych. „To ważne wydarzenie dla branży odpadowej”

Projekt ROP w konsultacjach społecznych. „To ważne wydarzenie dla branży odpadowej”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w Rządowym Centrum Legislacji. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do unijnych wymogów środowiskowych. Gwarantują również, że w nowym modelu gospodarki odpadami, odpowiedzialność finansowa za opakowania na rynku, spoczywa na producentach i wprowadzających.

 

„To ważne wydarzenie dla sektora odpadowego. Jako branża recyklingu i gospodarki odpadami długo oczekiwaliśmy na projekt ROP. Pieniądze od wprowadzających to wielka szansa dla polskiego recyklingu i czystszego środowiska w naszym kraju” – mówi Szymon Dziak – Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”. Z szacunków SPR wynika, że roczne wpływy z opłat, ponoszonych w ramach nowego systemu ROP przez firmy wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek powinny wynosić od 5 do 13 mld zł. Jednak warto pamiętać, że ukazanie się projektu ROP to dopiero początek dobrej zmiany w gospodarce odpadami w Polsce. Na pewno potrzeba dogłębnej i szczegółowej analizy propozycji rządowych, aby moc określić trafność tych zapisów” – dodaje.

Projekt ROP został przekazany do konsultacji społecznych 4 sierpnia 2021 r. Korzyści dla gospodarki odpadami w Polsce, płynące z dostosowania polskich przepisów do unijnych dyrektyw podkreśla także Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

„Zaproponowane zmiany w systemie ROP dla opakowań mają na celu wdrożenie nowych zasad określonych w tzw. pakiecie odpadowym, czyli znowelizowanych dyrektywach europejskich dotyczących odpadów. Będzie to możliwe poprzez adekwatne do potrzeb rozwiązania, m.in. dzięki temu, że  wprowadzający produkty w opakowaniach będą odpowiedzialni za odpady powstałe z ich opakowań, a także będą współfinansowali zbieranie i przetwarzanie odpadów powstałych np. z opakowań znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych” – wyjaśnia minister Jacek Ozdoba.

Obecnie opłaty wnoszone do systemu przez wprowadzających w Polsce – kilka euro za każdą tonę produktów z tworzyw sztucznych – są najniższe w Europie. Dla porównania w Austrii jest to 610 euro, w Estonii 400, w Hiszpanii 377. Ministerstwo Klimatu i Środowisk zapowiada, że nowe przepisy dofinansują recykling opakowań w ramach wnoszonej przez firmy opłaty recyklingowej oraz wynagrodzenia na rzecz OPP. „Istotne jest, żeby środki z ROP trafiały tylko do rzetelnych przedsiębiorców, certyfikowanych recyklerów, którzy uczciwie budują polski rynek odpadów, dzięki czemu realnie przyczyniają się do polepszenia stanu środowiska naturalnego w Polsce” – zaznacza prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”.

Z perspektywy środowiskowej, Polska musi zadbać o recykling wszystkich odpadów, nie tylko tych łatwych w przetworzeniu jak puszki aluminiowe czy butelki PET do których chcą zagwarantować sobie dostęp zagraniczne koncerny poprzez system kaucyjny. Z ekonomicznego punktu widzenia, odpady powinny pozostać na wolnym rynku, nie podlegać monopolowi dużych firm. W bliskiej przyszłości tylko producenci wykorzystujący recyklaty będą mogli konkurować na rynku opakowań, dlatego niezbędny jest szeroki dostęp do odpadów i recyklatów, również dla małych i średnich przedsiębiorstw, które są fundamentem polskiej gospodarki.

Polski Recykling

Stowarzyszenie „Polski Recykling” promuje recykling odpadów w Polsce oraz wspiera rozwój krajowej branży recyklingu. Stowarzyszenie zrzesza przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem odpadów, reprezentując interes branży przed organami państwowymi, instytucjami oraz organizacjami polskimi i zagranicznymi.

Kontakt

ul. Nowy Świat 1 lok. 10
00-496 Warszawa
+48 607 61 66 13
wyślij e-mail
Pon - Pt 08:00 - 16:00