Gospodarka odpadami – czas na radykalne zmiany!

Gospodarka odpadami – czas na radykalne zmiany!

Konferencja 10.10.2018 WARSZAWA

W związku z bardzo trudną sytuacją branży, nowelizacją ustawy o odpadach, jak również ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w tym zakresie nasze Stowarzyszenie organizuje konferencję, w której chce zaprezentować nową koncepcję systemu gospodarki odpadami.

10 października 2018 roku organizujemy konferencję w Warszawie
MIEJSCE: Millenium Plaza Al.Jerozolimskie 123a

GOSPODARKA ODPADAMI – CZAS NA RADYKALNE ZMIANY

Podczas konferencji zostanie przedstawiony Raport powstały we współpracy Stowarzyszenia z PwC odnośnie polskiego systemu gospodarki odpadami
wraz z wypracowanym przez branżę nowym modelem systemu gospodarki odpadami
z uwzględnieniem unijnego Pakietu Odpadowego i Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

 • 9:00 Rejestracja uczestników.
 • 10:00 Rozpoczęcie konferencji. Oficjalne otwarcie
 • 10:10 Izabela Szadura GIOŚ – Inspekcja Ochrony Środowiska: zmiany po nowelizacji
 • 10:40 Szymon Dziak-Czekan Stowarzyszenie “Polski Recykling” : wprowadzenie do tematyki
 • 11:00 Agnes Czibok – Węgierska Centralna Narodowa Organizacja Odzysku – węgierski system gospodarki odpadami w praktyce
 • 11:30 Przerwa kawowa
 • 11:45 Adam Piłat PwC : Prezentacja Raportu Stowarzyszenia i PwC : Gospodarowanie komunalnymi odpadami opakowaniowymi w obiegu zamkniętym. Przegląd systemu i propozycja nowego rozwiązania.
 • 12:15 Panel Dyskusyjny: Moderator : Katarzyna Urbańska PwC, Uczestnicy: Piotr Szewczyk Rada RIPOK, Szymon Dziak-Czekan „Polski Recykling”, Magdalena Dziczek Ekopak, Marta Romanowska Przedstawiciel samorządu)
 • 13:45 Obiad
 • 14:45 Daniel Chojnacki, Maciej Białka DPZ Kancelaria Prawna – Nowelizacja ustawy o odpadach
 • 15:30 Hanna Kończal (wieloletni Inspektor) Kontrola WIOŚ – prawa i obowiązki recyklera
 • 16:15 Marcelina Chojnacka, Barbara Brzezińska PwC –Wybrane mechanizmy finansowania innowacji
 • 17:00 Zakończenie konferencji.

Konferencja będzie kontynuacją dwóch wcześniejszych konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie: „Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu” w styczniu 2017 r.
oraz „Recykling. Opakowania. Innowacje” we wrześniu 2017 r. Będzie to okazja zaprezentowania nowej koncepcji rozwiązań problemów gospodarki odpadami.

Koszt uczestnictwa w konferencji to 650 zł netto.
Członkowie Stowarzyszenia otrzymują 10% rabat.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES info@polskirecykling.org

PATRONAT HONOROWY:

PATRONI MEDIALNI:

Plastech
Energia Recykling

Polish Recycling

Polish Recycling association promotes recycling of waste in Poland and supports the development of the domestic recycling industry. The Association brings together companies dealing in waste recycling, representing the industry's interest in state bodies, Polish and foreign institutions and organizations.

Contact

ul. Woronicza 31/152
02-640 Warszawa
+48 607 61 66 13
sekretariat@polskirecykling.org
Mon - Fri 08:00 - 16:00