Gospodarka odpadami – czas na radykalne zmiany!

Gospodarka odpadami – czas na radykalne zmiany!

Konferencja 10.10.2018 WARSZAWA

W związku z bardzo trudną sytuacją branży, nowelizacją ustawy o odpadach, jak również ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w tym zakresie nasze Stowarzyszenie organizuje konferencję, w której chce zaprezentować nową koncepcję systemu gospodarki odpadami.

10 października 2018 roku organizujemy konferencję w Warszawie
MIEJSCE: Millenium Plaza Al.Jerozolimskie 123a

GOSPODARKA ODPADAMI – CZAS NA RADYKALNE ZMIANY

Podczas konferencji zostanie przedstawiony Raport powstały we współpracy Stowarzyszenia z PwC odnośnie polskiego systemu gospodarki odpadami
wraz z wypracowanym przez branżę nowym modelem systemu gospodarki odpadami
z uwzględnieniem unijnego Pakietu Odpadowego i Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

 • 9:00 Rejestracja uczestników.
 • 10:00 Rozpoczęcie konferencji. Oficjalne otwarcie
 • 10:10 Izabela Szadura GIOŚ – Inspekcja Ochrony Środowiska: zmiany po nowelizacji
 • 10:40 Szymon Dziak-Czekan Stowarzyszenie “Polski Recykling” : wprowadzenie do tematyki
 • 11:00 Agnes Czibok – Węgierska Centralna Narodowa Organizacja Odzysku – węgierski system gospodarki odpadami w praktyce
 • 11:30 Przerwa kawowa
 • 11:45 Adam Piłat PwC : Prezentacja Raportu Stowarzyszenia i PwC : Gospodarowanie komunalnymi odpadami opakowaniowymi w obiegu zamkniętym. Przegląd systemu i propozycja nowego rozwiązania.
 • 12:15 Panel Dyskusyjny: Moderator : Katarzyna Urbańska PwC, Uczestnicy: Piotr Szewczyk Rada RIPOK, Szymon Dziak-Czekan „Polski Recykling”, Magdalena Dziczek Ekopak, Marta Romanowska Przedstawiciel samorządu)
 • 13:45 Obiad
 • 14:45 Daniel Chojnacki, Maciej Białka DPZ Kancelaria Prawna – Nowelizacja ustawy o odpadach
 • 15:30 Hanna Kończal (wieloletni Inspektor) Kontrola WIOŚ – prawa i obowiązki recyklera
 • 16:15 Marcelina Chojnacka, Barbara Brzezińska PwC –Wybrane mechanizmy finansowania innowacji
 • 17:00 Zakończenie konferencji.

Konferencja będzie kontynuacją dwóch wcześniejszych konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie: „Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu” w styczniu 2017 r.
oraz „Recykling. Opakowania. Innowacje” we wrześniu 2017 r. Będzie to okazja zaprezentowania nowej koncepcji rozwiązań problemów gospodarki odpadami.

Koszt uczestnictwa w konferencji to 650 zł netto.
Członkowie Stowarzyszenia otrzymują 10% rabat.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES info@polskirecykling.org

PATRONAT HONOROWY:

PATRONI MEDIALNI:

Plastech
Energia Recykling

Polski Recykling

Stowarzyszenie „Polski Recykling” promuje recykling odpadów w Polsce oraz wspiera rozwój krajowej branży recyklingu. Stowarzyszenie zrzesza przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem odpadów, reprezentując interes branży przed organami państwowymi, instytucjami oraz organizacjami polskimi i zagranicznymi.

Kontakt

ul. Woronicza 31/152
02-640 Warszawa
+48 607 61 66 13
sekretariat@polskirecykling.org
Pon - Pt 08:00 - 16:00