Stowarzyszenie „Polski Recykling” informuje, że nasza organizacja przewiduje dwa rodzaje członkostwa. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie „Polski Recykling” zrzesza przede wszystkim firmy zajmujące się recyklingiem w Polsce. Firmy te mają status „Członka Wspierającego”. Zgodnie z polskim prawem, a przede wszystkim z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104), członkowie tacy formalnie nie mają prawa głosu. Dlatego każda firma przystępująca do Stowarzyszenia „Polski Recykling” może desygnować dwóch swoich przedstawicieli będących osobami fizycznymi, którzy stają się „Członkami Zwyczajnymi” – posiadającymi prawo głosu.

Członkostwo w stowarzyszeniu „Polski Recykling”

Do uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu niezbędne jest zapoznanie się i zaakceptowanie statutu stowarzyszenia oraz przesłanie deklaracji członkowskiej. Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji przez Zarząd Stowarzyszenia nowy członek zobowiązany jest do przestrzegania statutu, aktywnej działalności oraz uiszczenia składki członkowskiej. Więcej informacji można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt ze Stowarzyszeniem: sekretariat@polskirecykling.org

POBIERZ STATUT STOWARZYSZENIA

Polski Recykling

Stowarzyszenie „Polski Recykling” promuje recykling odpadów w Polsce oraz wspiera rozwój krajowej branży recyklingu. Stowarzyszenie zrzesza przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem odpadów, reprezentując interes branży przed organami państwowymi, instytucjami oraz organizacjami polskimi i zagranicznymi.

Kontakt

ul. Woronicza 31/152
02-640 Warszawa
+48 607 61 66 13
sekretariat@polskirecykling.org
Pon - Pt 08:00 - 16:00