17-11-2021

Od 2022 roku poziomy recyklingu będą obliczane po odrzuceniu odpadu balastowego

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekty rozporządzeń dostosowujące polską legislację odpadową do unijnego prawa, m.in. roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych, które producenci będą musieli osiągnąć do 2030 r. oraz zasady obliczania masy odpadów poddanych recyklingowi. Nowe przepisy mają obowiązywać od stycznia 2022 roku.

Rosną poziomy recyklingu

Resort wskazał w rozporządzeniu roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych dla wprowadzający opakowania na rynek od 2022 do 2030 roku. W 2022 r. wprowadzający opakowania na rynek będą zobowiązani osiągnąć 59 proc. poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych, w 2023 r. – 61 proc., w 2024 r. – 63 proc., w 2025 r. 65 proc. w 2026 r. – 66 proc., w 2027 r. – 67 proc., w 2028 r. – 68 proc., w 2029 r. 69 proc., zaś w 2030 r. – 70 proc.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia czytamy, że „określenie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych umożliwi płynne osiągnięcie poziomów recyklingu do 2025 r. i 2030 r., przewidzianych w unijnej dyrektywie ds. opakowań i odpadów opakowaniowych”. Z kolei Ocena Skutków Regulacji, dołączona do projektu rozporządzenia, wykazała 71 485 podmiotów wprowadzających opakowania na rynek oraz 25 organizacji odzysku opakowań (stan na w 24 września 2021r.). W dokumencie zaznaczono, iż niewywiązanie się przez producentów opakowań z obowiązku osiągnięcia określonego poziomu recyklingu będzie miało konsekwencje w postaci tzw. opłaty produktowej, nakładanej na organizację odpowiedzialności producentów.

Poziomy recyklingu obliczane po odrzuceniu odpadu balastowego

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odrębnym rozporządzeniu określiło zasady obliczania masy odpadów opakowaniowych, wliczanych do masy poddanej recyklingowi.

„Wielokrotnie podnosiliśmy problem liczenia poziomów recyklingu od ilości odpadów, która wjeżdża do zakładu recyklingu. Dane zbierane na podstawie masy odpadów dostarczonych recyklerowi zamiast w oparciu o ilość odpadów faktycznie poddanych recykligowi, czyli po odrzuceniu odpadu balastowego, przez lata zawyżały osiągane poziomy recyklingu w Polsce, jednocześnie narażając branżę odpadową na straty finansowe. Odpady rzekomo frakcyjne, recyklerzy muszą jeszcze dosortować przed recyklingiem. Niekiedy nawet 50% masy odpadów przywiezionych w transporcie, nie nadaje się do recyklingu i trafia do utylizacji. Dosortowanie odpadów oraz zagospodarowanie tzw. „balastu”, co należy podkreślić, stanowi nawet 30% kosztów przetwarzania” – wyjaśnia Szymon Dziak Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”.

Nowe przepisy jasno wskazują, że “masa odpadów opakowaniowych będzie mogła zostać zaliczona do poddanych recyklingowi po wykonaniu niezbędnych czynności kontrolnych, sortowania i innych czynności wstępnych mających na celu usunięcie z nich odpadów, które nie są przedmiotem dalszego recyklingu opakowań”. To oznacza, że z masy odpadów przeznaczonej do recyklingu będą wyeliminowane śmieci nie nadające się do przetworzenia, które trafiły do zakładu przetwarzania wraz z odpadami opakowaniowymi. Dziś, jak czytamy w rozporządzeniu, „za masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi uznaje się masę odpadów, która trafia do zakładu przetwarzania. Zmiana podejścia obliczeniowego wynika z konieczności dostosowania do unijnych regulacji”.

„Nowe podejście do obliczania poziomów recyklingu na początku spowoduje ich spadek, za to dane będą bardziej oddawać realia polskiej gospodarki odpadami. Takie stanowisko zwraca również uwagę na ogromny problem w Polsce, jakim jest sortowanie śmieci. Zarówno w domach, jak i sortowniach. To wreszcie musi być proces odzysku surowców, który branży recyklingowej będzie się opłacał a wprowadzający produkty w opakowaniach poniosą adekwatne koszty ich przetworzenia. Jednocześnie musimy się liczyć z tym, że jeżeli nie zacznie obowiązywać ekomodulacja, która wpłynie na wprowadzających opakowania na rynek do używania wyłącznie opakowań nadających się do recyklingu, to przy takiej metodyce nasze poziomy recyklingu jeszcze spadną, a już teraz są bardzo niskie na tle poziomów wymaganych przez Unię. Powinniśmy być przygotowani na taką ewentualność” – zaznacza Sławomir Pacek, wiceprezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”.

Rozporządzenia odpadowe mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

8-11-2021

E jak ekologia. Podsumowanie trzeciego dnia Kongres ESG

Zdroworozsądkowe prawo, które poprawia błędy wcześniejszej legislacji w zakresie gospodarki odpadami, jest potrzebne. Część przepisów, m.in. te wprowadzone w 2018 roku po fali pożarów nielegalnych składowisk odpadów jest – zdaniem branży – zbyt restrykcyjna. – W ciągu roku z najbardziej liberalnego prawa w Europie przeszliśmy do najbardziej konserwatywnego. Firmy, które dostosowały się do nowych przepisów straciły przewagę konkurencyjną – zauważa Szymon Piotr Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polskie Recykling”.

Zachęcamy do lektury:

https://www.money.pl/gospodarka/e-jak-ekologia-tematy-srodowiskowe-zamknely-kongres-esg-6701609128716960a.html

Panel o gospodarce odpadami od 5:26:00

https://youtu.be/bwcPc6XhmXg

26-10-2021

Recyklerzy wciąż czekają na pozwolenia na przetwarzanie odpadów

Recyklerzy czekają na pozwolenia na przetwarzanie odpadów. W środowisku pojawiają się głosy, że można mówić bardziej o latach niż ustawowych dwóch miesiącach. O trudnej sytuacji w branży odpadowej redakcja Plastech.pl rozmawia ze Zbigniewem Trejderowskim, właścicielem firmy Conkret, jednej z największych polskich firm przetwarzających odpady.

Powstałe w roku 1990 przedsiębiorstwo zajmuje się całym procesem technologicznym: od zakupu odpadowych surowców wtórnych, poprzez ich transport, segregację, granulację aż po wytworzenie nowego, gotowego do sprzedaży produktu.

– Dlaczego nie ma wysypu nowych pozwoleń na przetwarzanie odpadów, który miał nastąpić tegorocznej jesieni. Tak się jednak nie dzieje. Z czego to, pana zdaniem wynika?

– Niestety, funkcjonujące zakłady przetwarzania nie złożyły terminowo wniosków o zmianę posiadanych zezwoleń w zakresie wynikającym z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 20  lipca 2018 r o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2018r poz. 1592z póź. zm. z powodu wysokich kosztów wykonania nałożonych obowiązków, w tym dostosowania miejsc magazynowania, wykonania monitoringu miejsc magazynowania czy wykonania operatu przeciwpożarowego, w których to przypadkach stanowisko straży i nałożone wymogi często są nie do przebrnięcia dla mniejszych podmiotów.

Jako przykład podam, iż w firmie Conkret wybudowaliśmy nowy magazyn za kilka milionów złotych, w którym zmieściłoby się kilka tysięcy ton a według wymogów ppoż – 300 ton. Proszę powiedzieć kogo stać na coś takiego?

Samo opracowanie wniosku o zmianę decyzji jest tak skomplikowane, że przeciętny obywatel samodzielnie może mieć problem z poprawnym uzupełnieniem. Problemem jest również konieczność poniesienia istotnych kosztów związanych z obowiązkiem zapłaty zabezpieczenia roszczeń. Skąd więc młode a nawet funkcjonujące firmy mają pozyskać na to środki, by zamrozić kilkaset milionów złotych, tak niezbędnych na bieżące prace bądź konieczne inwestycje?

Na marginesie podkreślę, że w prawdziwych zakładach recyklingowych nikt nie podpala surowca za który wcześniej zapłacił. Według danych KG Straży Pożarnej, na ponad 600 pożarów odpadów tylko 2 miały miejsce w zakładach recyklingowych, a wskazaną przyczyną nie było podpalenie.

Natomiast część zakładów, która złożyła terminowo wnioski o zmianę decyzji, wciąż czeka na decyzje. Właściwe organy przedłużają procedurę jej wydania, bez podania przyczyn zaistniałej sytuacji. Czekamy na reakcję urzędów z coraz większym zaniepokojeniem. Proszę pamiętać, że sprawnie działające zakłady recyklingu w Polsce to szansa dla wszystkich. Nie utoniemy w śmieciach, osiągniemy wskazane przez UE poziomy recyklingu, przemysł będzie miał surowiec do produkcji. Bez decyzji staną zakłady, bez zakładów zmniejszy się recykling a to zapowiedź kłopotów w branży komunalnej.

– Czy nowe pozwolenia różnią się w jakimś zakresie od wcześniejszych dokumentów? Poszerzają lub zawężają kompetencje przetwarzających?

 

Nowe decyzje zwiększają obowiązki przetwarzających w zakresie wykonania dodatkowych obowiązków o których mówiłem odpowiadając na pierwsze pytanie. Niestety z perspektywy podmiotów działających w branży, nie dają nic w zamian.

– Czy brak nowego pozwolenia równa się zamknięciu lub ograniczeniu działalności dla podmiotów starających się o nową decyzję?

– Niezłożenie wniosku o zmianę posiadanej decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów w terminie do 5 marca 2020 r. skutkowało wygaśnięciem decyzji. Takie podmioty nie mogą przetwarzać odpadów zgodnie z obowiązującym prawem.

– Niepewna sytuacja trwa już od kilku miesięcy. Jak wpływa to na kondycję sektora?

– Zła kondycja sektora wynika przede wszystkim z braku środków z ROP dla recyklerów. Do tego dochodzi wzrost cen zakupu surowca, w tym koszt jego transportu, a w szczególności dużego wzrostu cen unieszkodliwiania odpadów powstających przy przetwarzaniu. Bardzo poważne podwyżki cen energii elektrycznej i gazu oraz rosnące koszty pracy,  skutecznie eliminują osiągnięcie zysku. Jeśli na trudną sytuację rynkową nałożymy problemy z pozyskaniem decyzji, konieczność poświęcania czasu na stałe kontakty z urzędami, wynagrodzenia prawników sporządzających ekspertyzy potrzebne do wniosków, itd., to przyszłość nie wygląda dobrze.

Koszty recyklingu w tej chwili przewyższają cenę sprzedaży regranulatów, a gdzie zysk i cena zakupu? Zmiany, które są obecnie procedowane, to tylko wierzchołek góry  potrzeb w sektorze komunalnym. Przyniesie jakiś zysk dla kilku procent podmiotów w branży, dla tych którzy przetwarzają najlepszej jakości odpady. Dla całej reszty albo środków będzie za mało, albo nie podołają obowiązkom. A dodam, że równocześnie powinniśmy tworzyć skuteczne ustawodawstwo w zakresie Plastics tax czy PCR oraz edukować i podnosić świadomość obywatelską, byśmy wszyscy jako obywatele brali udział w tym procesie zmian.

– Czy branża odpadowa, recyklerzy często spotykają się z niewydolnością urzędów, także przy wydawaniu innych decyzji niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstw? Jakie ma to przełożenie na pracę branży?

Terminy wydawania decyzji niezbędnych do funkcjonowania zakładów przetwarzania znacznie przekraczają ustawowe dwa miesiące, wynikające z KPA. Można mówić bardziej o latach, co naraża przedsiębiorców na  dotkliwe kary. Niestety jako właściciel dużego zakładu przetwarzającego odpady uważam, że to urzędnicy będą mieli decydujący udział w zniszczeniem polskiego rynku recyklingu, czy precyzyjniej mówiąc, nie pozwolą by ten rynek się rozwijał. Ja w tej chwili powołałem do życia nową spółkę w nowej lokalizacji, staramy się o pozwolenie na przetwarzanie od roku, znamy się na branży, zatrudniamy bardzo dobrych specjalistów, a pozwolenia nie możemy uzyskać. Koszmar, zdziwienie… ale też rozczarowanie.

– Jeśli sytuacja będzie się przedłużać, jakie może mieć konsekwencje w przyszłości brak pozwoleń na przetwarzanie dla wielu polskich podmiotów, zwłaszcza wobec konieczności wdrożenia europejskich poziomów recyklingu w Polsce?

– Konsekwencją będzie załamanie się systemu gospodarowania odpadami w Polsce, co spowoduje nałożenie wysokich kar za niedotrzymanie ustalonych przez Unię poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Obawiam się, że ze względu na trudną sytuację, wielu recyklerów boryka się z myślą o zamknięciu działalności w zakresie przetwarzania odpadów lub rozważa sprzedaż przedsiębiorstwa zagranicznemu podmiotowi, bo takie oferty przychodzą regularnie. Co również wydaje się nieprzypadkowe.

30-09-2021

Recyklerzy są zdeterminowani, by przetwarzać 2-3 razy więcej odpadów, niż obecnie

Czego brakuje? Dobrej jakości odpadu oraz kapitału, który pozwoliłby dofinansować systemy gminne, sortownie i nowe linie do recyklingu, wyjaśnia Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”. Nie pozostawia złudzeń, bez inwestycji osiągnięcie poziomów recyklingu pozostanie utopią.

Co jest obecnie tematem numer jeden dla recyklerów w Polsce?

Szymon Dziak-Czekan: Najważniejszym tematem jest wypracowanie nowego modelu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Zakończyły się właśnie konsultacje publiczne przedmiotowego projektu ustawy i stoimy na stanowisku, że mimo niedoskonałości, prace nad nim powinny w dalszym ciągu się toczyć. W żadnym razie nie powinien trafić do kosza (jak twierdzą wprowadzający), ale należy wykorzystać całą ścieżką legislacyjną, by wprowadzić zadowalające zmiany. Doprowadzenie do sytuacji, że ta ustawa będzie pisana zupełnie od początku, może poskutkować tym, że nie doczekamy się nowego systemu nawet w 2024 r.

Jaka jest kondycja recyklerów w tym momencie, patrząc z punktu widzenia Stowarzyszenia „Recykling Polski” (SPR)?

SDC: Stowarzyszenie „Polski Recykling” przewodniczy tzw. grupie merytorycznej (znajdują się w niej przedstawiciele wszystkich frakcji: tworzyw sztucznych, ZSEE, szkła, papieru i aluminium), która reprezentuje branżę przed Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Natomiast wśród członków organizacji najliczniejsi są recyklerzy tworzyw sztucznych i gumy.

Naszym największym problemem jest ogromna niestabilność na rynku odpadów, tzn. przechodzimy od cyklów bardzo słabego popytu na recyklaty, do momentu, gdzie zapotrzebowanie przekracza nasze możliwości wytwórcze. W okresie, kiedy surowiec pierwotny był tani, musieliśmy ograniczać moce przerobowe, zwalniać ludzi, bo nikt nie chciał kupować recyklatu. Od stycznia 2021 r. sytuacja się zmieniła, ale recykerzy stanęli przed kolejnym problemem: braku surowca do przetwarzania. Według Głównego Urzędu Statystycznego wytwarzamy w Polsce jakieś 13-14 milionów ton odpadów komunalnych rocznie, choć moim zdaniem jest to, co najmniej, 15 milionów ton odpadów. Popyt na surowe wtórne zwiększa się skokowo, ale selektywna zbiórka jest niemal na tym samym poziomie, co rok czy dwa lata temu. W tej sytuacji jest jasne, że ROP powinien być wprowadzony jak najszybciej, ostatecznie od 2023 r. Żeby zrealizować zakładane poziomy recyklingu, musimy przetwarzać 2-3 razy więcej odpadów niż obecnie.

Jak kształtują się statystyki wolumenów odpadów przetwarzanych przez recyklerów?

SDC: Przetwarzamy rocznie od 350 do 450 tys. ton odpadów z tworzyw sztucznych, 600-800 tys. ton szkła i ponad milion ton makulatury. Często recyklerzy są też producentami, którzy z surowców wtórnych produkują szeroki asortyment, m.in. worki na śmieci, doniczki, meble ogrodowe etc. Jest to namacalny dowód, że segregowanie naprawdę ma sens, a odpady zyskują drugie życie. Będziemy przetwarzać znacznie więcej, jednak do tego potrzebujemy więcej odpadów, ale doczyszczonych – bo dopiero wtedy odpady nabierają wartości. Dlatego sortowniom i gminom rzeczywiście powinno opłacać się inwestowanie w sortownie odpadów, a moim zdaniem dziś ten rachunek się nie kalkuluje. Alternatywa jest prosta: albo stawiamy akcent na odpady zmieszane, gdzie w śmieciarkę mieści się 12 ton, albo selektywną zbiórkę, gdzie jeśli zbierający nie dysponują wielokomorowymi śmieciarkami, musi jechać kolejno śmieciarka po papier, szkło i tworzywa. To generuje koszty. Śmieciarka zbierająca żółty worek załaduje od 3,5 do 5 ton tworzyw zamiast 12 ton zmieszanych.

Dziś z żółtego worka udaje się przetworzyć ok. 60 proc. jego zawartości, dodatkowe 10 proc. udaje się wyciągnąć z frakcji zmieszanej. Reszta idzie do przetworzenia na paliwo RDF. Wiele gmin nie chce ponosić kosztów sortowania, skoro od razu można te odpady wysłać do cementowni lub, co gorsze, na składowisko.

Taka droga na skróty prowadzi nieuchronnie do kar, jakie grożą samorządom z tytułu niespełnienia wymaganych poziomów recyklingu. Czy samorządy się tego nie boją?

SDC: Kiedy w ubiegłym roku widmo płacenia kar stało się niebezpiecznie realne, to… zmieniono ustawę. Teraz znowu samorządy pewnie będą się zasłaniać argumentem, że jak mają płacić kary, skoro ciągle nie ma ROP?

Jedyne wyjście by zwiększyć poziomy recyklingu, to po prostu przetwarzać nie tylko aluminium i PET (uwaga, z 13 mln ton odpadów udaje się wybrać tylko 220 tys. ton PET, czyli 1,5 proc.), ale też inne tworzywa: polietylen, polipropylen, polistylen, PVC. Bez realnych dopłat od wprowadzających w ramach systemu ROP, to się jednak nie uda, bo mimo iż najwyższej jakości technologie są na rynku dostępne, to recyklerzy nie mają kapitału, by w nie zainwestować. Mówiąc obrazowo, póki nie ma pewnego systemu ROP, recyklerzy boją się inwestować w linie pod recykling odpadów, których na ten moment nie opłaca się przetwarzać. To grozi bankructwem, a tego każdy przedsiębiorca stara się uniknąć. Firmy recyklingowe są przedsiębiorstwami, które działają niemalże bez żadnych dopłat, na zasadach rynkowych. Wyjątek stanowią symboliczne opłaty z tytułu DPR-ów(1). Nie możemy nic wyprodukować poniżej kosztów. Dlatego SPR zdecydowało się na stworzenie raportu o realnych kosztach recyklingu. Podpisaliśmy umowę z wiodącą, międzynarodową firmą consultingową. Raport będzie opublikowany na przełomie października i listopada 2021 roku. Rozważamy zorganizowanie konferencji “Szanse i zagrożenia polskiego recyklingu”. Takie konferencje odbywały się już wcześniej i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Z przeprowadzonych przez Stowarzyszenie analiz wynika, że zbudowanie zakładu recyklingowego o mocy przetwórczej 40 tys. ton, kosztuje ok. 200 mln zł. Jeśli w optymistycznym wariancie założymy, że uda się pozyskać dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych, rzędu 20-30 proc., to i tak zostanie suma 150 mln zł! Obecnie zauważamy trend, że otwiera się sporo instalacji do przetwarzania butelek PET, bo jest oczekiwanie, że zostanie wprowadzony w Polsce system depozytowo-kaucyjny. Póki co PET jest importowany, bo nie ma go w kraju.

A co np. z folią rolniczą?

Obserwujemy duży popyt na regranulat z folii rolniczej, bo producenci zaczęli używać go do swojej produkcji, ale tego odpadu jest za mało na rynku, co sprawia, że jest drogi. Kluczowym, dla rozwiązania tego problemu, byłoby wprowadzenie efektywnego systemu zbiórki. Przykładowo, w szwedzkim systemie jest kilkaset punktów zbiórki, do których rolnicy mają obowiązek przywieźć własnym transportem zużytą folię rolniczą (musi być wstępnie oczyszczona), a producenci folii pokrywają koszty sprasowania (zbelowania) i wysyłki do recyklera. Natomiast w Polsce jest tak, że jak folia jest droga, to są chętni, którzy ją zbierają i sprzedają do recyklingu, ale kiedy ceny spadają, to nie ma zainteresowania. Dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyszedł z pilotażową inicjatywą, by gminy do zbiórki dopłacały, ale warunek był taki, że to zbierający odbierają folię bezpośrednio od rolnika. Przy rozproszeniu polskich gospodarstw to dość karkołomny pomysł, który w rzeczywistości się nie sprawdził. Wystarczyłoby wprowadzić zasadę, że wprowadzający ponoszą stosowną opłatę, a rolnicy są zobowiązani do rozliczenia się z folii, którą kupili. Wtedy system byłby skuteczny, a recyklerzy mieliby wkład do przetwórstwa.

Recyklerzy narzekają też na inercję urzędników, którzy latami rozpatrują wnioski o wydanie stosownych pozwoleń. Czy rzeczywiście jest tak źle?

Niestety tak. Przed 2018 r. w Polsce obowiązywały bardzo liberalne przepisy w obszarze zbierania i przetwarzania odpadów, co doprowadziło do tego, że oportuniści wykorzystywali tę sytuację do nieuczciwych praktyk.Kiedy jednak zamknął się rynek chiński/4089/, zaczęły się kłopoty, pożary albo samozapłony składowisk odpadów na rekordową skalę. W efekcie uchwalono bardzo restrykcyjne prawo, które co prawda wyeliminowało z rynku wiele nieuczciwych podmiotów, ale przy okazji sprawiło, że część uczciwych recyklerów nie była w stanie spełnić tak wysokich wymagań jak zabezpieczenie roszczeń, monitoring wizyjny, etc. Przepisy powinny być racjonalne i proporcjonalne, a urzędy zamiast blokować, powinny działać sprawnie i bez zbędnej zwłoki.

Chciałbym zaapelować do samorządów: jeśli chcą zaradzić problemom z odpadami, powinni mieć swojego lokalnego recyklera. To dodatkowe miejsca pracy, podatki odprowadzane do gminy, korzyści środowiskowe. Tymczasem odnoszę wrażenie, że każdy chce mieć przetwórcę odpadów, ale w gminie obok. A bez recyklerów nie będzie gospodarki obiegu zamkniętego, której wszyscy oczekujemy.

Wywiad został opublikowany w „Teraz Środowisko” w ramach tematu miesiąca: recykling.

14-09-2021

Badamy realny koszt recyklingu w Polsce

Zakończyły się konsultacje publiczne przedmiotowego projektu ustawy nowego modelu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). W opinii zarządu i przedstawicieli Stowarzyszenia “Polski Recykling”, mimo krytyki zaproponowanych rozwiązań pojawiającej się ze strony producentów opakowań i wprowadzających, prace nad dokumentem nie powinny być przerywane ani wstrzymywane. Prowokowanie sytuacji, aby procedowana ustawa trafiła do kosza, z zamysłem, że będzie pisana od początku, może poskutkować tym, że nie doczekamy się nowego systemu nawet w 2024 r. Należy wykorzystać dostępną ścieżką legislacyjną, by wprowadzić zadowalające dla branży komunalnej zmiany.

Dlatego Stowarzyszenie “Polski Recykling” zdecydowało się na stworzenie raportu o realnych kosztach recyklingu. – Podpisaliśmy umowę z wiodącą, międzynarodową firmą consultingową. Raport będzie opublikowany na przełomie października i listopada 2021 roku. Chciałbym, jako prezes Stowarzyszenia “Polski Recykling”, zaapelować do recyklerów o wypełnienie ankiety przygotowanej przez firmę doradczą. Zebrane dane pozwolą nam skuteczniej odpowiadać na potrzeby branży – mówi Szymon Dziak – Czekan, prezes SPR.

Badanie dostępne jest pod poniższym linkiem:

KWESTIONARIUSZ DLA RECYKLERÓW

14-09-2021

Ekolodzy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań za środowisko

Zwiększenie finansowania procesu odzysku i recyklingu odpadów przez wprowadzających produkty w opakowaniach, stanowi zapowiedź normalizacji krajowych procesów sortowania i recyklingu, zgodnie europejskim prawodawstwem. Projekt nowego systemu ROP daję również nadzieję na jakościową zmianę środowiskową. Dziś mierzymy się jako społeczeństwa z tonami odpadów, które w znacznej mierze zamiast do recyklingu, trafiają na wysypiska śmieci i zanieczyszczają ekosystemy. A jak słusznie zauważają ekolodzy: dość już mamy niekończących się akcji “sprzątania świata” za producentów opakowań.

Eksperci przyznają, że w dyskusji na temat ROP wciąż zapomina się, że ideą stojącą za wprowadzanymi obecnie do polskiego prawodawstwa dyrektywami, jest dbałość o środowisko naturalne. „Odpady opakowaniowe stanowią istotne źródło zaśmiecania, zaś nowelizowane prawo ma szanse trwale ograniczyć to zjawisko. Z jednej strony dzięki ekomodulacji i ekoprojektowaniu możemy wpłynąć na konstrukcje samych opakowań, a także ujednolicić je materiałowo i kolorystycznie, co ułatwi ich późniejsze przetworzenie lub powtórne użycie. Ekomodulacja, nakładająca znacząco niższe opłaty za opakowania wielokrotnego użytku, pozwoli także zwiększyć skokowo ich udział w rynku. Jako Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, postulujemy także wzmocnienie tego działania poprzez zapisanie w ustawie, wzorem legislacji francuskiej i rumuńskiej, minimalnych poziomów udziału opakowań wielorazowych na rynku – zaznacza ekspert organizacji, Filip Piotrowski.

Rozwiązaniem proekologicznym w nowym systemie ROP jest zróżnicowana stawka za opakowania w zależności od użycia w produkcji surowców wtórnych oraz przydatności do recyklingu. Im bardziej ekologiczne opakowania, tym niższa powinna być za nie opłata.
Z takim podejściem zgadza się Szymon Dziak – Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”. „Nowy system ROP to szansa na poprawę stanu środowiska naturalnego. Ekomodulacja powinna wyeliminować z rynku trudne do recyklingu opakowania, których dziś nie odzyskujemy i lądują na składowiskach śmieci, w spalarniach lub zanieczyszczają środowisko: glebę, lasy, rzeki, morza, oceany. Wysokie stawki za opakowania wymuszą na producentach eliminowanie zbędnych opakowań. To ograniczy ilość odpadów trudnych do recyklingu na rynku, ale też odpadów opakowaniowych ogółem, co jest zgodne z przyjętą przez Unię hierarchią postępowania z odpadami. Ważnym i postulowanym rozwiązaniem jest obowiązek używania recyklatów w produkcji, co wpłynie pozytywnie na recykling oraz obniży zużycie surowców pierwotnych. Natomiast obowiązek oznakowania opakowań, tak aby konsument wiedział do jakiego kosza je wrzucić, przyczyni się do poprawy jakości selektywnej zbiórki” – wyjaśnia.

Istotnym elementem ROP jest także system kaucyjny, jako sprawdzona metoda selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych po napojach. „Aktualnie 17 krajów Wspólnoty oraz krajów stowarzyszonych wprowadziło lub wprowadza systemy kaucyjne. Aby zapewnić maksymalizację poziomów zbiórki cennych surowców wtórnych dla przemysłu recyklingu w Polsce, postulujemy aby przepisy planowanej ustawy ROP, zapowiadały wprowadzenie obowiązkowego systemu kaucyjnego na jednorazowe i wielorazowe opakowania po napojach ze szkła, metali i tworzyw sztucznych. Projekt ustawy powinien przewidywać wprowadzenie w przyszłości systemów kaucyjnych na inne rodzaje opakowań pod względem materiałowym i produktowym” – wyjaśnia Filip Piotrowski.

Organizacje proekologiczne, również pozarządowe, bardzo promują system ROP, jako rozwiązanie słuszne i potrzebne. „Konsultacje ROP pokazują, że projekt budzi sporo emocji. W sumie trudno spodziewać się, iż od razu w życie wejdzie akt prawny doskonały, rozwiązujący wszystkie problemy. Raczej liczmy się z efektem pewnego kompromisu, może lekko karłowatym w formie. Jakkolwiek lepsze to niż nic. Zawsze w następnym etapach będzie można coś poprawiać, bo tej ambicji nam, przedstawicielom nauki i organizacji pozarządowych, najbardziej brakuje w działaniach branży i rządu. Sztucznie stworzona wygoda zapominania o swoich produktach, zaraz po opuszczeniu przez nie sklepowych półek, musi ustąpić miejsca poczuciu odpowiedzialności, koncentracji na analizie cyklu życia, budowie logistyki zwrotnej, ekoprojektowaniu udoskonalonych, bądź całkiem nowych produktów, usług czy całych modeli biznesowych. Dość już mamy niekończących się akcji “sprzątania świata”. Coraz nowe pokolenia wolontariuszy biegają po lasach, łąkach, plażach zbierając ciągle tak samo wielkie wory śmieci. Dzięki ROP producenci będą zmuszeni dostrzec wartość w materiale, który stosują do produkcji, będą zmuszeni z nim postępować znacznie bardziej wstrzemięźliwie, ostrożnie, tak by nie lądował w plenerze jako śmieć, po krótkim często życiu w formie produktu czy opakowania – podsumowuje dr inż. Tomasz Wojciechowski, ekspert z Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, prezes GWDA.

24-08-2021

Recyklerzy opowiadają się za podniesieniem maksymalnej stawki opłaty opakowaniowej [WYWIAD]

Od 20 lat w naszym kraju obowiązuje dysfunkcyjny system gospodarki odpadami opakowaniowymi. Doprowadził do zapaści wiele firm rodzinnych, co jednocześnie skutkuje wzrostem cen dla mieszkańców – mówi Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”.

zachęcamy do lektury artykułu w DGP:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/artykuly/8230803,szymon-dziak-czekan-recyklerzy-podniesienie-maksymalnej-stawki-oplaty-opakowaniowej.html

17-08-2021

Sięgamy do kieszeni wprowadzających, bo takie są europejskie standardy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada, w opublikowanym 5 sierpnia 2021 r. projekcie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), że nowe przepisy dofinansują recykling opakowań w ramach wnoszonej przez firmy opłaty opakowaniowej oraz wynagrodzenia na rzecz OPP. Przenoszenie ciężaru finansowania zagospodarowania odpadów, w myśl europejskich dyrektyw, na wprowadzających produkty na rynek, wzbudza w podmiotach dysponujących w starym systemie środkami z ROP, niezadowolenie i ostrą krytykę nowych rozwiązań.

Stowarzyszenie „Polski Recykling” jako organizacja zrzeszająca przedstawicieli polskich firm z obszaru gospodarki odpadami, od lat komunikuje potrzebę zmiany krajowego systemu ROP. Luka inwestycyjna w branży odpadowej wynosi obecnie 9 mld zł i nadal się powiększa. Od 2018 roku, blisko 30 procent zakładów recyklingu zostało zmuszonych do zamknięcia działalności. W tym samym czasie opłata wnoszona do systemu przez wprowadzających produkty w opakowaniach w Polsce, była najniższa w Europie i wynosiła kilka euro za każdą tonę opakowań z tworzyw sztucznych. Dla porównania w Austrii ta sama opłata była określona na poziomie 610 euro, w Estonii 400, w Hiszpanii 377. To oznacza, że do systemu gospodarki odpadami rocznie od producentów oraz wprowadzających wpływało i wpływa kilkaset milionów złotych, a powinno nawet kilka- kilkanaście miliardów złotych. “Poprzez Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta chcemy „uzdrowić” recykling. Musimy jednak wypracować możliwie najlepsze rozwiązania i przygotować kompleksową reformę, tak aby nie działać doraźnie. Poddany do konsultacji projekt ROP stanowi dobrą podstawę, jesteśmy otwarci na konsultacje, a także propozycje zmian. Zależy nam, by finansowe zaangażowanie producentów było realne i przyniosło mierzalne wyniki środowiskowe, nakłaniając wprowadzających do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów” – zapewnił minister Jacek Ozdoba z Ministerstwa Środowiska i Klimatu.

„Symbolicznie sięgamy do kieszeni wprowadzających, bo takie są europejskie standardy w gospodarce odpadami, co zapewnia paragraf 8a unijnej dyrektywy. Każdy obywatel odczuł w ostatnich latach dwu- trzykrotną podwyżkę cen śmieci. Odpady często nie są przesortowane i nie wracają do obiegu, czyli miliony ton surowca, którego brakuje w przemyśle, są marnotrawione. Nowy system ROP ma to zmienić. Wysokość wkładów finansowych producentów i wprowadzających, wynikająca z ROP, ma pokrywać koszty selektywnej zbiórki odpadów, ich transportu i recyklingu. Dlatego, te środki są dla recyklerów niezbędne do działania i odbudowy potencjału polskiego recyklingu, a nie jak nam zarzucają pewne grupy interesów, aby „zagwarantować członkom SPR uprzywilejowaną pozycje biznesową, kosztem polskich konsumentów i konkurencji”. Cieszy nas zapis, w którym NFOŚiGW 18 procent środków z opłaty opakowaniowej, przekaże na finansowanie inwestycji związanych z recyklingiem. System ROP nie powinien finansować budowy spalarni i termicznego przekształcania odpadów. Jesteśmy również zadowoleni ze zmiany charakteru i funkcji podmiotów pobierających opłaty. Był to obszar w którym dochodziło do wielu nadużyć” – wyjaśnia Szymon Dziak – Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”.

Przedstawiciele branży są zgodni, że przez wszystkie lata funkcjonowania obecnego systemu finansowania sektora, środowiska czerpiące największe korzyści ze starego ROP, nie wspierały branży recyklingu, a środki, które otrzymały od wprowadzających, niejednokrotnie wykorzystały w celu powiększenia własnego majątku i płacenia dywidend swoim akcjonariuszom. „Walka z nieprawidłowościami zbiegła się z atakiem na Stowarzyszenie „Polski Recykling” i na mnie personalnie, to pokazuje, że problemy branży, które komunikujemy, jak szara strefa czy nieprawidłowe finansowanie systemu, są prawdziwe. Zagrożeniem byłoby dofinansowanie starego systemu recyklingu opakowań, bo zwielokrotniłoby to skalę nadużyć.   Nowelizacja ustaw opakowaniowych jest drogą do konsekwentnego zawężania patologii.  Zachęcamy pozostałych interesariuszy rynku: wprowadzających, samorządy, branżę komunalną do wspólnego działania, by wypracować system, który bazuje na realnym recyklingu odpadów. Czas konsultacji daje do tego przestrzeń.” – podkreśla prezes SPR.

Wypracowując nowy system ROP, należy brać pod uwagę cały system gospodarki odpadowej w ramach GOZ, który musi być efektywny. Wtedy, jak podkreślają eksperci, konsumenci będą płacić mniej. „Obecny, dziurawy system, sprzyja patologiom w szarej strefie. My, recyklerzy, ciężko pracujemy na swoje utrzymanie a nie bierzemy pieniądze za pośrednictwo w potwierdzaniu recyklingu! Przyszłość gospodarki odpadami musi być oparta w dużej mierze na pracy polskich zakładów recyklingu, lokalnej infrastrukturze. Unikniemy w ten sposób eksportu najlepszych jakościowo odpadów za granicę, zachowamy miejsca pracy, pozyskamy surowiec dla polskiego przemysłu. Sprawnie funkcjonujący system odpadowy, będzie korzystny dla budżetu państwa, odciąży samorządy i obniży koszty zagospodarowani odpadów, a to oznacza, że więcej pieniędzy zostanie również na koncie obywateli” – zaznacza Szymon Dziak – Czekan.

03-08-2021

Obecny system ROP, przy biernej postawie organizacji odzysku, doprowadził do zapaści w branży odpadowej

Obecnie obowiązujący system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów w Polsce, bazujący na organizacjach odzysku opakowań, powołany do istnienia niemalże 20 lat temu, jest dysfunkcyjny i doprowadził do zapaści w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Dalsze opóźnianie reformy systemu ma zły wpływ na sytuacje w branży recyklingu. Z informacji, jakie przekazują same organizacje, w ciągu 19 lat funkcjonowania systemu, wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek, wpłacili do systemu tylko 1,2 mld złotych, co stanowi niewielką część rzeczywistych kosztów zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Dlatego branża recyklingu oczekuje szybkiej implementacji dyrektyw unijnych, które poprawią stan środowiska naturalnego w Polsce.

„Z obecnych szacunków Krajowej Izby Gospodarczej, wprowadzający powinni wpłacać do systemu 1,5-2 mld złotych rocznie, a wedle niezależnych szacunków naszego Stowarzyszenia nawet kilkanaście mld złotych rocznie. Organizacje poinformowały, że w 2020 roku pobrały od firm wprowadzających na rynek 300 mln złotych. Warto zapytać jak zostały wydane te środki? Czy są rzetelne dane, jaka cześć tych środków zasiliła konta zakładów recyklingu? Przez wszystkie lata funkcjonowania obecnego systemu, organizacje nie wspierały branży recyklingu, a środki, które otrzymały od wprowadzających, niejednokrotnie wykorzystywały w celu powiększenia własnego majątku i płacenia dywidend swoim akcjonariuszom. Z wielkim zdziwieniem odebraliśmy list skierowany do Ministra Klimatu i Środowiska, który przedstawia organizacje odzysku jako siłę napędową gospodarki odpadami” – wyjaśnia Szymon Dziak – Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”.

Lukę inwestycyjną w recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska oszacował na około 9 mld zł (30% zamkniętych rodzimych firm od 2018 r.). Brak odpowiedniego finansowania systemu gospodarki odpadami przez wprowadzających, to rosnące skokowo opłaty za śmieci dla mieszkańców, wyższe koszty dla samorządów, a dla Polski obowiązkowy wydatek z tytułu unijnej opłaty – plastic levy. Według szacunków opłata ta wyniesie, tylko za 2021 r., blisko 2 mld złotych. Ministerstwa Finansów zapewniło, że środki te będą pochodzić z budżetu państwa.

„Dziś realnym płatnikiem w systemie ROP nie jest wprowadzający produkty w opakowaniach, tylko konsument, a realnym beneficjentem całego systemu nie powinna być gmina czy recykler, a społeczeństwo i środowisko. Od 2019 roku opłaty za odbiór śmieci w Polsce wzrosły ponad dwukrotnie. Jako przedstawiciele sektora, chcemy podjąć wszelkie działania, aby nowy system ROP odciążył obywateli, zwłaszcza rodziny wielodzietne, dał przestrzeń do działania samorządom oraz zagwarantował rozwój polskim firmom z branży komunalnej” – tłumaczy prezes SPR.

„Czas zmienić to, czego organizacje odzysku odpadów nie zapewniły polskiemu systemowi odpadowemu przez 20 lat. Projekt nowego modelu ROP powinien wziąć pod uwagę specyfikę polskiej gospodarki odpadami oraz założenia artykułu 8a unijnej dyrektywy, ze szczególnym uwzględnieniem trzech kluczowych elementów, które warunkują efektywność i umożliwiają osiągnięcie celów recyklingu opakowań. Po pierwsze, finansowanie zagospodarowania odpadów opakowaniowych musi polegać na pokrywaniu rzeczywistych kosztów netto tego procesu, rozpoczynając od selektywnej zbiórki, a kończąc na faktycznych procesach recyklingu, których efektem jest nowy produkt lub surowiec do jego produkcji, oczywiście z uwzględnieniem przychodów pochodzących ze sprzedaży odpadów. Z drugiej strony, wysokość stawek opłat musi wynikać z kalkulacji optymalnego ilościowo i jakościowo systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi, co nie jest możliwe bez udziału strony biznesowej (wprowadzający na rynek, branża odpadowa i recyklingu). I wreszcie, powinien istnieć sprawny i przejrzysty system raportowania oraz kontroli, umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie każdego uczestnika rynku zarówno w obszarze tonażowym, jak i finansowym” – zaznacza Zbigniew Trejderowski, właściciel firmy Conkret, największego w Polsce zakładu recyklingu.

Stowarzyszenie „Polski Recykling” wystosowało pismo do Premiera RP o podjęcie pilnych działań ma rzecz branży odpadowej przez polski rząd, czego efektem będzie poprawa stanu środowiska oraz obniżenie kosztów dla obywateli. Firmy recyklingowe wyszły z postulatem, aby obniżyć koszt energii elektrycznej dla recyklerów działających zgodnie z przepisami, bazując na nowych decyzjach. Firmy recyklingowe powinny być zwolnione z opłaty mocowej, taka propozycja branży pojawi się w nadchodzących konsultacjach ustawy o ROP.

30-06-2021

Stowarzyszenie „Polski Recykling” wybrało zarząd na kolejną kadencję

Stowarzyszenie „Polski Recykling” podczas walnego zgromadzenia członków w Warszawie wyłoniło zarząd na kolejną kadencję. Prezesem organizacji został wybrany jednogłośnie Szymon Dziak – Czekan, stojący na czele SPR od 2015 roku. Na stanowiskach pozostali również wiceprezes Sławomir Pacek (SPDC-PRO-WAY) oraz Mateusz Sówka (PLASTIC SOLUTIONS). Zgodnie zapowiedzieli kontynuację działań na rzecz promocji i popularyzacji recyklingu w Polsce.

Wybrany jednogłośnie na kolejną kadencję prezes podziękował za zaufanie członkom Stowarzyszenia, a w szczególności zarządowi i komisji rewizyjnej, które stale wspierają operacyjnie Stowarzyszenie „Polski Recykling”. „Cieszy mnie pełne poparcie członków największej i najbardziej wpływowej polskiej organizacji zrzeszającej recyklerów dla obranych przez zarząd kierunków pracy na najbliższe lata” – przyznał Szymon Dziak – Czekan. „Mandat zaufania, jakim członkowie darzą cały zarząd, pokazuje, że podjęte działania są skuteczne i potrzebne branży. To bardzo ważne, bo bez zaangażowania firm, nie byłoby silnej reprezentanci sektora. Dziś nasz głos jest obecny w komisjach sejmowych i eksperckich, w mediach i na konferencjach branżowych” – zaznaczył.

Szef SPR zapowiedział kontynuację rozpoczętych projektów, między innymi prac nad nowym systemem ROP w Polsce. „Potrzebujemy jako branża skutecznych i klarownych rozwiązań legislacyjnych oraz urynkowienia odpadów. Ostatnia, dodajmy prowizoryczna, ustawa ROP została z nami 20 lat i skutecznie popsuła polski system gospodarki odpadami. Brak racjonalnego finansowania recyklingu doprowadził wiele zakładów do bankructwa. Teraz piszemy nową historię. Recyklerzy muszą być fundamentem gospodarki odpadami. Dlatego otwieramy się na współpracę z kolejnymi firmami. Zapraszamy zainteresowanych do aplikowania na członka Stowarzyszenia. Im więcej podmiotów branżowych dołączy do naszego grona, tym większe będziemy mieli pole działania. Trzeba się zrzeszyć przed ostatnią prostą na drodze do wdrożenia nowego systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów” – podkreślił. I dodał: „Recykling powinien być opłacalny, recyklat stanowić stały wkład produktów z tworzyw sztucznych, opakowania muszą być łatwe do przerobienia a pozyskane surowce wtórne wykorzystywane w przemyśle. Pozostaniemy przy naszym stanowisku, że dobrze zorganizowany recykling ochroni miejsca pracy w polskich zakładach branżowych, zadba o stan konta mieszkańców i samorządów, wesprze ochronę środowisko. Taka jest nasza misja i nasz cel. To też wielka odpowiedzialność, tym bardziej jako zarząd doceniamy tak silny mandat, jakim obdarzyła nas branża”.

Stowarzyszenie „Polski Recykling” od początku reprezentuje branżę odpadową w trudnych sprawach, wynikających z bezprawnej działalności przedsiębiorców, podszywających się pod recyklerów. „Będziemy nadal wspierać walkę z szarą strefą w gospodarce odpadami” – zapewnia wiceprezes SPR, Sławomir Pacek. „Stoimy przed kolejną zmianą przepisów w procesie dostosowywania polskiego prawa do europejskiego. Czekamy na wprowadzenie nowego systemu ROP i dyrektywy SUP. W zaistniałych okolicznościach, jak przed 2018 rokiem, eskalują działania nieuczciwych przedsiębiorców, którzy nie są recyklerami, ale chcą wykorzystać sytuację i zarobić. Kolejny raz borykamy się z podpaleniami dzikich składowisk śmieci oraz magazynowaniem, poza procedurą, odpadów niebezpiecznych. Tym bardziej, jest nam potrzebne silne i wspólne działanie recyklerów, zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Polski Recykling”. Będziemy zjawisko monitorować i współpracować ze służbami w celu zapobiegania podobnym incydentom” – zapewnia.

Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia „Polski Recykling” odbyło się 30 czerwca 2021 r. w Warszawie. Podczas spotkania wybrano również Komisję Rewizyjną na kolejna kadencję, w składzie: Jerzy Kamiński (Reproplast), Szymon Bula (Vivasto), Paweł Kuźma (Stella Pack).

13-07-2021

Paliwo z odpadów (RDF). Problem czy potencjał?

W tle dyskusji o systemie kaucyjnym i nowym ROP na sile przybrała kwestia budowania kolejnych spalarni odpadów w Polsce. Rząd i samorządy podkreślają prostotę rozwiązania w zakresie zagospodarowania nadwyżki kalorycznej frakcji odpadów komunalnych. Z kolei recyklerzy i przedstawiciele producentów odnoszą się do propozycji z dużym dystansem, wykazując, że gospodarka bardziej potrzebuje odzysku materiałowego. Dlaczego zatem, jak przekonują niektórzy eksperci, wykorzystanie energetyczne odpadów resztkowych jest postrzegane jako element GOZ?

Na poziomie europejskiej legislacji odzysk energii czy ciepła z odpadów nie mieści się w definicji recyklingu. Tym samym, paliwa alternatywne z odpadów, choć niezbędne i często wykorzystywane w produkcji przemysłowej, nie mogą zastępować recyklingu surowców. Specjaliści z branży szacują jednak, że nawet po uwzględnieniu wymaganych celów recyklingu, w polskim obiegu pozostanie nadal około 3-4 mln ton odpadów rocznie, nadających się do odzysku termicznego. Inwestowanie w spalarnie pozostaje jednak dyskusyjne.

„Wykorzystanie RDF w piecach cementowych to nie spalanie śmieci, a więc marnowanie surowców, lecz materiałowy odzysk odpadów, pozyskanie surowca” – zaznacza Piotr Przygoński z firmy Prodigo. „Najlepszym tego przykładem jest wykorzystanie paliw z odpadów (RDF) przez zakłady cementowe. Z jednej strony – dzięki zawartej w RDF-ie frakcji biodegradowalnej – paliwa z odpadów pozwalają branży cementowej istotnie ograniczyć emisje CO2 do atmosfery, z drugiej natomiast – dzięki temu, że proces wypalania klinkieru jest procesem bezodpadowym – popioły i frakcja mineralna z procesu spalania RDF-u stają się ważnym materiałem budulcowym klinkieru, a dalej – jego produktu końcowego czyli cementu lub betonu. Tak, dzięki paliwom alternatywnym z odpadów, nie tylko ograniczane jest wydobycie pierwotnych paliw kopalnych oraz emisja CO2 z ich spalania, ale także zmniejsza się zużycie surowców naturalnych potrzebnych w budownictwie, drogownictwie” – dodaje.

Odpady dobrej jakości i łatwe w recyklingu – szkło, przesegregowane tworzywa sztuczne, papier – nie stanowią problemu w gospodarce o obiegu zamkniętym. Wyzwaniem są odpady resztkowe oraz wielomateriałowe – pozostałości z sortowania odpadów czy surowców, które nie nadają się do recyklingu.

„Wraz ze wzrostem świadomości konsumentów, odpadów – niezależnie od ich rodzaju – powinno powstawać coraz mniej, a to co już musi trafić do kosza – dzięki lepszej jakości selektywnej zbiórki odpadów – powinniśmy coraz łatwiej odzyskiwać. Surowców nie da się jednak zawracać w nieskończoność. Przetworzone w zależności od rodzaju 4-6 razy odpady np. z tworzyw sztucznych czy papieru, tracą bezpowrotnie swoje właściwości. Wówczas jedynym znanym sposobem ich dalszego, zrównoważonego wykorzystania – i domknięcia obiegu w ramach GOZ – jest ich odzysk energetyczny. Alternatywą pozostaje składowanie – najmniej pożądana i ujęta najniżej w hierarchii forma zagospodarowania odpadów” – przekonuje Piotr Przygoński z firmy Prodigo.

Unijna dyrektywa podwyższa poziomy recyklingu z każdym rokiem, aż do poziomu 65 proc. odpadów w 2035r. Inwestycje typu „waste to energy” to również rosnący wraz z każdą spaloną toną problem z popiołem ze spalarni, który często jest odpadem niebezpiecznym i wymaga spełnienia wyśrubowanych wymogów składowania. Warto również zweryfikować czy polskie spalarnie efektywnie odzyskują ciepło podczas spalania? I jakie możliwości daje uzyskanie energii elektrycznej z odpadów?

„W polityce środowiskowej Unii chodzi o to, żebyśmy systemowo wspierali ograniczanie odpadów, lepszą ich segregację  i recykling, żeby takich odpadów, które będą nadawać się wyłącznie do składowania czy termicznej utylizacji było jak mniej. I na to właśnie UE chce przeznaczać środki inwestycyjne. W Polsce, by system gospodarowania odpadami mógł być wydajny i się „zamykać”, potrzebujemy różnych technologii i sposobów postępowania z odpadami. Ograniczania konsumpcji, lepszej segregacji, efektywnego recyklingu i współspalania w cementowniach czy wykorzystania  w ciepłownictwie/energetyce. Wytyczne zostały wydane dla całej Unii nie uwzględniając faktu, że w Polsce instalacje do termicznego przetwarzania odpadów w porównaniu do krajowych potrzeb praktycznie nie istnieją” – tłumaczy Piotr Przygoński.

Cementownie funkcjonujące na terenie Polski podają, że wykorzystują rocznie ok. 9-10% odpadów komunalnych. Jednocześnie zakłady cementowe szacują swój potencjał na około 2 mln ton odpadów do energetycznego wykorzystania, z czego ok 1,8 mln ton w formie RDF. Aktualnie ok. 43 proc. odpadów komunalnych trafia na wysypiska śmieci, ok. 22 proc. do energetycznego wykorzystania.

 

 

23-06-2021

ROP w prekonsultacjach. Min. J. Ozdoba zapowiada znaczne wsparcie finansowe dla recyklerów

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się spotkanie konsultacyjne (21.06.2021 r.) ministra Jacka Ozdoby z recyklerami w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów. Wiceminister, rozpoczynając rozmowy podkreślił, że jest to najważniejsze ze spotkań konsultacyjnych ws. ROP, a projekt ma być realnym wsparciem dla branży recyklingu.

Ministerstwo zadeklarowało długofalowe inwestowanie w system, który zapewni odpowiednio wysoki strumień odpadów do recyklingu, adekwatny do rosnących poziomów recyklingu oraz zmniejszenie opłat dla produktów wytworzonych z recyklatów. Paweł Sosnowski, naczelnik DGO w MKiŚ podkreślił, że projekt nowego ROP-u będzie zawierał narzędzia zwiększające popyt na recyklaty. „Ekomodulacja spowoduje, że firmy wprowadzające opakowania będą płacić mniejszą opłatę opakowaniową pod warunkiem wykorzystania recyklatów do produkcji” – zaznaczył.

„W ostatnich latach rynek recyklingu charakteryzuje się brakiem stabilności, popyt na surowce z recyklingu jest nierówny, a prawo niestabilne. To nie jest dobry grunt pod inwestycje, które potrzebują spójności i przewidywalności. Zapowiedź sprawnego systemu ekomodulacji to szansa na sprzyjające warunki do zwiększenia recyklingu w naszym kraju” – przyznaje Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”. SPR przyjął również z zadowoleniem zapowiedź powołania Rady Konsultacyjnej przy regulatorze ROP, którym zostanie IOŚ.

Recyklerzy podczas spotkania w ministerstwie zwracali uwagę na potrzebę szczegółowej analizy finansowej polskiego rynku odpadowego, z uwzględnieniem jego potencjału rozwojowego, luki inwestycyjnej oraz unijnych celów recyklingu.

„Potrzebujemy realnej analizy finansowej kosztów zbiórki i recyklingu opakowań, sporządzonej na zlecenie nowego regulatora. Trzeba przeanalizować koszty poszczególnych etapów odzyskiwania surowców z odpadów w Polsce, to da nam podstawę, aby wyliczyć opłaty dla wprowadzających. Warto zwrócić uwagę na szarą strefę wśród wprowadzających, poprawić raportowanie, bo dziś dysponujemy niedoszacowanymi danymi. Formalnie mamy milion ton opakowań z tworzyw sztucznych, a realnie dwa razy więcej. Ktoś ten plastik na rynek musiał wprowadzić” – wyjaśnia Zbigniew Trejderowski, właściciel firmy Conkret.

Recyklerzy wyrazili zaniepokojenie odkładaniem w czasie wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producentów w Polsce. Jak przekonują, pozyskane z ROP środki pozwolą na pobudzenie polskiego sektora gospodarki odpadami, jednocześnie obniżając koszty wynikające z unijnego podatku „plastic levy”. Przedstawiciele branży podkreślali potrzebę wprowadzenia programów pomostowych do 2023 roku dla recyklerów. „Przyszłością jest bazowanie na pracy polskich zakładów recyklingu. Chcemy silnej, rodzimej branży. W Polsce statystyki mówią o 13 mln ton odpadów komunalnych. Jako branża liczymy, że działający od 2019 roku system zbierania danych BDO wykaże, że jest ich co najmniej 15 mln. Dane są niedoszacowane, ale wraz z zapotrzebowaniem powinna rozwijać się lokalna infrastruktura. Unikniemy w ten sposób eksportu odpadów za granicę” – postuluje Szymon Dziak-Czekan.

Wiceminister Jacek Ozdoba przyznał, że resort rozpatrzy możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania, bo ma świadomość, że recyklerzy również odczuli skutki pandemii. Przedstawiciele resortu zaznaczyli jednocześnie, że czeskie stawki były przykładowe i nie odzwierciadlają potrzeb rynku, tym bardziej że MKiŚ otrzymuje sygnały, że Czesi planują znaczne podwyżki opłaty opakowaniowej w następnych latach. „Kraje europejskie stale podnoszą opłaty za recykling odpadów. Czesi, wzorzec dla naszego ministerstwa, planują 7-krotne podwyżki stawek na wybrane rodzaje opakowań” – wtórował prezes SPR.

W spotkaniu wzięli udział recyklerzy opon. Zaznaczyli, że ROP powinien dotyczyć również opon, które obecnie zamiast trafiać do recyklingu, zaśmiecają środowisko naturalne lub są wysyłane do spalarni. Poziom recyklingu opon jest niezmienny od kilkunastu lat i wynosi 15%. Przedstawiciele SPR, reprezentujący sektor, zaapelowali do MKiŚ, aby przyjrzało się złej kondycji recyklingu opon w Polsce.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało, że rozwiązania ROP dla opakowań, przyjęte w projekcie, będą wdrażane dla kolejnych grup produktów, za które mają odpowiadać producenci: opony, oleje przepracowane, ZSEE (zużyty sprzęt), a następnie auta wycofane z eksploatacji. „Do tej pory stawki za wprowadzanie opakowań były symboliczne. Jak widać, szykuje się przełom, a producenci powinni już zabezpieczyć środki finansowe, które posłużą zapobieganiu degradacji środowiska przez opakowania i produkty niepoddane recyklingowi” – podsumowuje Szymon Dziak-Czekan.

07-06-2021

Czeskie stawki ROP zniszczą polskie zakłady recyklingu

W projekcie ROP wpisanym w wykaz prac legislacyjnych KPRM przyjęto czeskie stawki z 2019 roku. W Polsce od 2023 roku, za każdy kilogram opakowań, w którym producenci wprowadzą do obrotu swoje produkty, zapłacą 50 gr. Recyklerzy podczas spotkania zespołu doradczego ds. systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przy MKiŚ, zaprotestowali przeciwko odkładaniu finansowania recyklingu według europejskich stawek o kolejne dwa lata.

Recyklerzy podkreślają, że czas pandemii, luka inwestycyjna, rosnące cele recyklingu a wraz z nimi kryzys w gospodarce odpadami to fundamentalne argumenty za przyśpieszeniem wdrożenia systemu ROP w Polsce. Branża od wielu lat potrzebuje wsparcia finansowego i europejskich rozwiązań prawnych. Stowarzyszenie „Polski Recykling” podczas zespołu doradczego, przekazało do resortu środowiska postulat o przyśpieszenie podwyżek stawek dla firm wprowadzających, by umożliwić udrożnienie recyklingu w Polsce. Jak zaznaczają eksperci, takie rozwiązanie pozytywnie wpłynie również na branżę opakowaniową, gdyż wzrost stawek będzie progresywny a nie skokowy w 2023 r. Tym bardziej, że zastosowanie BDO uszczelniło system, co pozwala dziś na zwiększenie finansowania gospodarki odpadami i recyklingu w Polce, na bazie obecnego quasi systemu ROP.

SPR w następnych tygodniach przedstawi MKiŚ kolejne propozycje w zakresie dodatkowych form wsparcia recyklerów przy wdrażaniu ROP. Członkowie SPR złożą postulat do NFOŚiGW  o wsparcie pomostowe dla recyklerów, by umożliwić im wyjście z gospodarczego impasu po pandemii. „Widzimy całkowity brak zainteresowania inwestowaniem w recykling a już teraz musimy pracować nad luką inwestycyjną, która jest efektem zaniedbań ostatnich kilkunastu lat. Proponowane czeskie stawki są zaniżone i nieadekwatne do potrzeb polskiej gospodarki odpadami. Takie działania chronią interesy międzynarodowych koncernów, wprowadzających na terenie Polski produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych. To niebezpieczny trend, który należy jak najszybciej odwrócić. Lokalni pracodawcy z braku finansowania ze strony wprowadzających już zostali zmuszeni do zmniejszenia potencjału branży o 30 procent. Obawiamy się zamykania kolejnych zakładów recyklingu. Nie powstają również nowe zakłady, co przy stale zwiększającym się strumieniu odpadów i rosnących celach recyklingu grozi Polsce zapaścią odpadową i konsekwencjami ekologicznymi” – mówi Szymon Dziak – Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”.

SPR oszacowało, że firmy wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek powinny w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producentów wpłacać rocznie od 5 do 13 mld zł na rzecz gospodarki odpadami w Polsce. „W każdej inwestycji za jej kształt, wykonanie, powodzenie odpowiadają w decydującym zakresie pieniądze. W tym kontekście nie możemy od samego początku zakładać, że ROP wprowadzających opakowania na polski rynek będzie kosztował najmniej w Europie. Wysokość składki oraz opłata produktowa za wprowadzenie opakowań na rynek w rozwiniętych krajach Unii, to kwoty 600-1250 euro. Kraje te posiadają rozbudowany system zbiórki, sprawne systemy kaucyjne, dobre sortowanie, rozwinięty recykling (dziś najkosztowniejsza część systemu), a mimo to nie obniżają opłat związanych z posprzątaniem odpadów ze środowiska. Teza, że producentów wprowadzających na polski rynek opakowania nie będzie stać na pokrycie kosztów recyklingu jest zwyczajnie nieuczciwa. Ci sami producenci wprowadzający odpady na rynek niemiecki płacą 1250 euro opłaty i nie zamykają swoich fabryk, nie szantażują nikogo, że upadną ” – wyjaśnia Zbigniew Trejderowski, prezes firmy Conkret, największego zakładu recyklingu w Polsce.

„Wyrażamy tym samym nadzieję, że resort docelowo dostosuje wysokość kosztów netto, zgodnie z art. 8a dyrektywy unijnej, do specyfiki polskiej gospodarki w 2023 roku” – przybliża Dziak – Czekan. Z tym stanowiskiem zgadza się Karol Wójcik ze Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. „Zaproponowane stawki na wzór czeski wymagają analizy i aktualizacji. Na tę chwile wydają się zbyt niskie, nieadekwatne do kosztów”.

W Polsce rocznie poddaje się recyklingowi 2 mln 516 tys. ton odpadów. Z perspektywy gospodarki to oszczędności z tytułu unijnego podatku „plastic tax”, osiągnięte poziomy recyklingu oraz uratowane polskie zakłady i stanowiska pracy.

18-05-2021

Ponad 2,5 mln ton opakowań trafia rocznie do recyklingu w Polsce

Z danych pozyskanych przez Stowarzyszenie „Polski Recykling” od recyklerów wynika, że w Polsce rocznie poddaje się recyklingowi wybrane frakcje odpadów: szkło –  740 tys. ton; papier – 1 140 tys. ton; aluminium – 55 tys. ton; tworzywa sztuczne – 581 tys. ton. Łącznie to 2 mln 516 tys. ton surowców odzyskanych dla przemysłu i producentów, które zamiast powiększać wysypiska śmieci lub zanieczyszczać przyrodę, wracają do gospodarki. To 125 800 wypełnionych odpadami ciężarówek, które ustawione w kolejce zajęłyby 2,65 tys. km, co równa się odległości z Warszawy do Madrytu.

Produkujemy coraz więcej śmieci. Według danych GUS w 2019 r. odnotowano wzrost wytworzenia odpadów o 2,1% w stosunku do roku ubiegłego. Oznacza to zwiększenie ilości  odpadów komunalnych na jednego mieszkańca Polski z 325 kg w 2018 r. do 332 kg w 2019 r. Czas pandemii i związany z nim rozwój branży e-commerce zwiększył zapotrzebowanie na produkty w opakowaniach. Tym samym wzrosła ilość odpadów do zagospodarowania przez gospodarkę komunalną. Czy jednak system jest na to gotowy a obywatele potrafią skutecznie segregować śmieci, pomimo, że większość z nas narzeka, iż stała się nieetatowymi pracownikami sortowni odpadów?

Projekt ustawy przyjęty przez Sejm 19 listopada 2020 r. obniżył poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, które gminy będą zobowiązane osiągnąć przez kolejne lata: 20% za rok 2021 i dopiero 55% za rok 2025. Zgodnie z zapisami znowelizowanej do przepisów UE dyrektywy odpadowej, gminy miały osiągnąć 50% już w 2020 roku.

„Rząd, samorządy i polskie społeczeństwo powinny skupić się na wykorzystaniu perspektywy 2021-2027 na wdrożenie i sfinansowanie Zielonej Transformacji. Niższe poziomy recyklingu to olbrzymie koszty dla budżetu państwa z tytułu unijnego podatku „plastic tax”, który wyniesie nawet 2 mld zł za 2021 rok. Od 2019 roku opłaty za odbiór śmieci w Polsce wzrosły ponad dwukrotnie. Przetwarzanie śmieci w energię sprawdza się w odniesieniu do śmieci, które nie nadają się do recyklingu, np. produkty wielomateriałowe lub wielokrotnie przetworzone. Zarówno z ekonomicznego, jak i środowiskowo punktu widzenia, nie stać nas na spalanie wszystkich odpadów. Korzystniej patrzeć na odpady jak na surowiec, z którego powstaną nowe rzeczy. Recykling materiałowy jest neutralny klimatycznie i przynosi korzyści dla wszystkich grup społecznych” – zaznacza Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”.

Co jest konieczne aby recykling był skutecznym elementem gospodarki odpadami? Usprawnienia i poprawa poziomu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wprowadzenie systemu ROP, który wesprze rozwój i wzmocnienie infrastruktury recyklingu, w tym frakcji tworzyw sztucznych i organicznej. W celu osiągnięcia wskaźnika recyklingu i odzysku na poziomie 55 % w 2025 r. kluczowa jest również świadomość konsumenta.

Przepisy określają jak powinniśmy postępować z odpadami. Oczywiście samorządy są też do pewnych działań zobowiązane. Niemniej, każdy mieszkaniec wyrzucając śmieci, indywidualnie decyduje czy da odpadom drugie życie. A w tym zakresie jako społeczeństwo mamy dużo do wypracowania. Tu potrzeba modyfikacji postawy: rezygnujemy z produktów jednorazowych na rzecz wielokrotnego użytku a następnie prawidłowo je segregujemy. Nasze kosze pełne są surowców, które marnujemy. Zabrudzony czy zatłuszczony papier nie nadaje się do recyklingu. Brudne folia, maseczka, rękawiczki w zmieszanych są zbyt kosztowne do odzysku, bo ich ponowne przesegregowanie i umycie jest za drogie. Przy obecnej infrastrukturze tańsze jest ich spalanie w spalarni bądź składowanie na wysypiskach. Co więcej, śmieci porzucone w środowisku naturalnym, powodują realne szkody w ekosystemie. Ptaki i ryby umierają po spożyciu plastiku bądź giną zaplątane w folie lub sieci rybackie. Maseczka bez przeciętych gumek potrafi zaplątać się wokół nóżek i skrzydeł ptaków, eliminując kolejne gatunki ze środowiska. Śmieci palone w przydomowych piecach trują nas, nasze dzieci i otoczenie. Przestańmy być obojętni na marnowanie surowców i degradacje środowiska naturalnego. Recykling, czyli drugie życie śmieci, to lepsza jakość życia ludzi i planety. I każdy z nas może skorzystać z tej szansy, codziennie.

18-05-2021

Ponad 2,5 mln ton opakowań trafia rocznie do recyklingu w Polsce

Z danych pozyskanych przez Stowarzyszenie „Polski Recykling” od recyklerów wynika, że w Polsce rocznie poddaje się recyklingowi wybrane frakcje odpadów: szkło –  740 tys. ton; papier – 1 140 tys. ton; aluminium – 55 tys. ton; tworzywa sztuczne – 581 tys. ton. Łącznie to 2 mln 516 tys. ton surowców odzyskanych dla przemysłu i producentów, które zamiast powiększać wysypiska śmieci lub zanieczyszczać przyrodę, wracają do gospodarki. To 125 800 wypełnionych odpadami ciężarówek, które ustawione w kolejce zajęłyby 2,65 tys. km, co równa się odległości z Warszawy do Madrytu.

Produkujemy coraz więcej śmieci. Według danych GUS w 2019 r. odnotowano wzrost wytworzenia odpadów o 2,1% w stosunku do roku ubiegłego. Oznacza to zwiększenie ilości  odpadów komunalnych na jednego mieszkańca Polski z 325 kg w 2018 r. do 332 kg w 2019 r. Czas pandemii i związany z nim rozwój branży e-commerce zwiększył zapotrzebowanie na produkty w opakowaniach. Tym samym wzrosła ilość odpadów do zagospodarowania przez gospodarkę komunalną. Czy jednak system jest na to gotowy a obywatele potrafią skutecznie segregować śmieci, pomimo, że większość z nas narzeka, iż stała się nieetatowymi pracownikami sortowni odpadów?

Projekt ustawy przyjęty przez Sejm 19 listopada 2020 r. obniżył poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, które gminy będą zobowiązane osiągnąć przez kolejne lata: 20% za rok 2021 i dopiero 55% za rok 2025. Zgodnie z zapisami znowelizowanej do przepisów UE dyrektywy odpadowej, gminy miały osiągnąć 50% już w 2020 roku.

„Rząd, samorządy i polskie społeczeństwo powinny skupić się na wykorzystaniu perspektywy 2021-2027 na wdrożenie i sfinansowanie Zielonej Transformacji. Niższe poziomy recyklingu to olbrzymie koszty dla budżetu państwa z tytułu unijnego podatku „plastic tax”, który wyniesie nawet 2 mld zł za 2021 rok. Od 2019 roku opłaty za odbiór śmieci w Polsce wzrosły ponad dwukrotnie. Przetwarzanie śmieci w energię sprawdza się w odniesieniu do śmieci, które nie nadają się do recyklingu, np. produkty wielomateriałowe lub wielokrotnie przetworzone. Zarówno z ekonomicznego, jak i środowiskowo punktu widzenia, nie stać nas na spalanie wszystkich odpadów. Korzystniej patrzeć na odpady jak na surowiec, z którego powstaną nowe rzeczy. Recykling materiałowy jest neutralny klimatycznie i przynosi korzyści dla wszystkich grup społecznych” – zaznacza Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”.

Co jest konieczne aby recykling był skutecznym elementem gospodarki odpadami? Usprawnienia i poprawa poziomu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wprowadzenie systemu ROP, który wesprze rozwój i wzmocnienie infrastruktury recyklingu, w tym frakcji tworzyw sztucznych i organicznej. W celu osiągnięcia wskaźnika recyklingu i odzysku na poziomie 55 % w 2025 r. kluczowa jest również świadomość konsumenta.

Przepisy określają jak powinniśmy postępować z odpadami. Oczywiście samorządy są też do pewnych działań zobowiązane. Niemniej, każdy mieszkaniec wyrzucając śmieci, indywidualnie decyduje czy da odpadom drugie życie. A w tym zakresie jako społeczeństwo mamy dużo do wypracowania. Tu potrzeba modyfikacji postawy: rezygnujemy z produktów jednorazowych na rzecz wielokrotnego użytku a następnie prawidłowo je segregujemy. Nasze kosze pełne są surowców, które marnujemy. Zabrudzony czy zatłuszczony papier nie nadaje się do recyklingu. Brudne folia, maseczka, rękawiczki w zmieszanych są zbyt kosztowne do odzysku, bo ich ponowne przesegregowanie i umycie jest za drogie. Przy obecnej infrastrukturze tańsze jest ich spalanie w spalarni bądź składowanie na wysypiskach. Co więcej, śmieci porzucone w środowisku naturalnym, powodują realne szkody w ekosystemie. Ptaki i ryby umierają po spożyciu plastiku bądź giną zaplątane w folie lub sieci rybackie. Maseczka bez przeciętych gumek potrafi zaplątać się wokół nóżek i skrzydeł ptaków, eliminując kolejne gatunki ze środowiska. Śmieci palone w przydomowych piecach trują nas, nasze dzieci i otoczenie. Przestańmy być obojętni na marnowanie surowców i degradacje środowiska naturalnego. Recykling, czyli drugie życie śmieci, to lepsza jakość życia ludzi i planety. I każdy z nas może skorzystać z tej szansy, codziennie.

11-05-2021

Recyklaty na wagę złota

“Dwuletnia perspektywa wprowadzenia ROP (od 2023 r.) jest zbyt odległa. Jeśli dziś nie zaczniemy inwestować w rozwijanie zakładów recyklingowych, to w momencie wejścia w życie nowego systemu, nie będziemy mieli odpowiednich mocy produkcyjnych, przez co Polska nie będzie w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań w tym zakresie” – mówi Szymon Dziak-Czekan dla Pulsu Biznesu

https://www.pb.pl/recyklaty-na-wage-zlota-1116013?fbclid=IwAR1tx08zUKGo2X40HwxVQc1KMMiTckWGH3vijQuAqQ4o8QdDHrfWQOD98EM

 

4-05-2021

ROP w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ministerstwo klimatu i Środowiska wpisało projekt Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do unijnych wymogów środowiskowych. Gwarantują również, że w nowym modelu gospodarki odpadami odpowiedzialność finansowa za opakowania na rynku spoczywa na producentach i wprowadzających.

„To wielkie wydarzenie. Jako branża recyklingu i gospodarki odpadami długo oczekiwaliśmy na wpis projektu ROP do prac rządu. Pieniądze od wprowadzających to wielka szansa dla polskiego recyklingu i czystszego środowiska w naszym kraju” – mówi Szymon Dziak – Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”. W projekcie przyjęto czeskie stawki za wprowadzenie opakowań (za każdy kilogram opakowania, w którym producenci wprowadzą do obrotu swoje produkty, wynoszącej 0,50 zł) oraz dwa strumienie przepływu pieniądza: opłata opakowaniowa z ROP (za 2023 – 1,5 mld wpłynie do urzędów marszałkowskich) i wynagrodzenie na rzecz organizacji odpowiedzialności producentów.

Planowane rozwiązania w projekcie ustawy polegają min. na rozdzieleniu strumienia opakowań produktów oraz odpadów opakowaniowych na opakowania przeznaczone dla gospodarstw domowych oraz pozostałe opakowania, ustanowieniu opłaty opakowaniowej ponoszonej przez wprowadzających produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych; wysokość stawek opłaty zostanie określona przez ministra właściwego do spraw klimatu w drodze rozporządzenia (wdrożenie prawa UE) oraz na ustanowieniu obowiązku dla przedsiębiorców wprowadzających napoje w butelkach z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l zapewnienia w tych opakowaniach udziału materiałów pochodzących z recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych (wdrożenie prawa UE). Projekt mówi również o powierzeniu określonych zadań nadzorczych i analitycznych nad systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta (system ROP) Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB).

Korzyści dla gospodarki odpadami w Polsce, płynące z dostosowania polskich przepisów do unijnych dyrektyw podkreśla także Ministerstwo Klimatu i Środowiska. „Zaproponowane zmiany w systemie ROP dla opakowań mają na celu wdrożenie nowych zasad określonych w tzw. pakiecie odpadowym, czyli znowelizowanych dyrektywach europejskich dotyczących odpadów. Będzie to możliwe poprzez adekwatne do potrzeb rozwiązania, m.in. dzięki temu, że  wprowadzający produkty w opakowaniach będą odpowiedzialni za odpady powstałe z ich opakowań, a także będą współfinansowali zbieranie i przetwarzanie odpadów powstałych np. z opakowań znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych” – wyjaśnia minister Jacek Ozdoba.

Obecnie opłaty wnoszone do systemu przez wprowadzających w Polsce – kilka euro za każdą tonę produktów z tworzyw sztucznych – są najniższe w Europie. Dla porównania w Austrii jest to 610 euro, w Estonii 400, w Hiszpanii 377. To oznacza, że do systemu gospodarki odpadami rocznie trafia od producentów i wprowadzających kilkadziesiąt milionów złotych, a powinno nawet kilka- kilkanaście miliardów złotych. „Zależy nam, aby branża recyklingu czuła wsparcie ze strony resortu klimatu i środowiska” – zapewnił minister Jacek Ozdoba.

Z perspektywy środowiskowej Polska musi zadbać o recykling wszystkich odpadów, nie tylko tych łatwych w przetworzeniu jak puszki aluminiowe czy butelki PET do których chcą zagwarantować sobie dostęp zagraniczne koncerny poprzez system kaucyjny. Z ekonomicznego punktu widzenia, odpady powinny pozostać na wolnym rynku, nie podlegać monopolowi dużych firm. W bliskiej przyszłości tylko producenci wykorzystujący recyklaty będą mogli konkurować na rynku opakowań, dlatego niezbędny jest szeroki dostęp do odpadów i recyklatów, również dla małych i średnich przedsiębiorstw, które są fundamentem polskiej gospodarki.

23-04-2021

Wypowiedź dla WPROST

Kiedy w Niemczech prywatna firma wprowadza na rynek tonę plastikowych opakowań, musi zapłacić za to 1200 euro.
A ile taka opłata wynosi w Polsce 200 razy mniej.
Analiza WPROST polskiego systemu recyklingu z komentarzem Szymona Dziak – Czekana, prezesa Stowarzyszenia “Polski Recykling”.
zachęcamy do lektury:

22-04-2021

DZIEŃ ZIEMI 2021 – STOP MARNOWANIU SUROWCÓW

Toniemy w śmieciach. W 2019 r. wytworzono w Polsce 12 753 tys. ton odpadów komunalnych i odnotowano wzrost wytworzenia o 2,1% w stosunku do roku ubiegłego. Oznacza to zwiększenie ilości wytworzonych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca Polski z 325 kg w 2018 r. do 332 kg w 2019 r.

A istnieje ryzyko, że dane GUS są niepełne. Zastanawia chociażby fakt, że Polacy generują dużo mniej odpadów niż kraje zachodnie. Wkrótce pojawią się pierwsze sprawozdania na bazie BDO (baza danych o odpadach) i zweryfikują masę śmieci z gospodarstw domowych w Polsce. Całkiem możliwe, że odpadów komunalnych w Polsce faktycznie jest ok 15 mln ton.

„Stoimy przed szansą, aby poprzez mądry wybór projektantów opakowań, ograniczyć ilość wprowadzanych na rynek i do środowiska śmieci. Bo trzeba nazwać to zjawisko po imieniu: opakowania, które się nie nadają do recyklingu, czyli ponownego pozyskania z nich surowca, nie nadają się do niczego, i to są prawdziwe śmieci” – zapewnia Szymon Dziak – Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”.

W Polsce z zebranych oraz odebranych w 2019 r. odpadów komunalnych, 7,1 mln ton przeznaczono do odzysku (56% odpadów komunalnych wytworzonych), z tego do recyklingu przeznaczono 3,2 mln ton (25%), do przekształcenia termicznego z odzyskiem energii 2,7 mln ton (22%), do biologicznych procesów przetwarzania (kompostowania lub fermentacji) zostało skierowane 1,2 mln ton (9%). Do procesów unieszkodliwienia skierowano łącznie 5,7 mln ton, z czego 5,5 mln ton (43% odpadów komunalnych wytworzonych) przeznaczono do składowania, a pozostałe 0,2 mln ton (ok. 1% wytworzenia) do unieszkodliwienia poprzez przekształcenie termiczne bez odzysku energii.

W 2019 r. ilość odebranych lub zebranych selektywnie odpadów dla Polski wyniosła prawie 104 kg na mieszkańca, w tym:

 • odpadów biodegradowalnych – 31 kg na mieszkańca (26 kg w 2018 r.),
 • odpadów wielkogabarytowych – 16 kg na mieszkańca (14 kg w 2018 r.),
 • szkła – 15 kg na mieszkańca (13 kg w 2018 r.),
 • zmieszanych odpadów opakowaniowych – 13 kg na mieszkańca (15 kg w 2018 r.),
 • tworzyw sztucznych – 10 kg na mieszkańca (9 kg w 2018 r.),
 • papieru i tektury – 9 kg na mieszkańca (7 kg w 2018 r.).

 

Źródło: dane GUS i Stowarzyszenia „Polski Recykling”

22-04-2021

EKOTECH w wersji on-line

Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Ekotech co roku co roku gromadziły najważniejszych przedstawicieli branży komunalnej w Polsce. Niestety sytuacja epidemiologiczna zmusza organizatorów wydarzenia do zmiany planów. Targi zostały przeniesione na następny rok, ale zespół kieleckiego ośrodka wystawienniczego przygotował specjalne spotkanie dla swoich zwiedzających i wystawców. Ekotech on-line odbędzie się 29 kwietnia.  

-Choć wiemy, że nic nie zastąpi bezpośrednich spotkań, to wierzymy, że będzie to namiastka naszych targów – zapowiada Marcin Musiał menadżer wystawy Ekotech i zaprasza na wydarzenie w wersji wirtualnej. Tegoroczne targi ochrony środowiska obędą się wirtualnie 29 kwietnia.

Pokaż, w czym jesteś najlepszy!

Pierwszym z filarów spotkania będą prezentacje oferty produktowej. Multimedialny pokaz da możliwość zapoznania się z nowościami firm, a także sprawdzonymi sprzętami służącymi segregacji czy recyklingowi  odpadów. Nie zabraknie także prezentacji samochodów służących do transportu odpadów, tematów dotyczących składowania odpadów komunalnych oraz ich utylizacji.

Ekotech – wartościowe spotkania
Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami od lat doceniane były również ze względu na merytoryczne spotkania. Tych nie zabraknie również i w tym roku.
Organizatorzy zapraszają m.in. na webinarium, którego tematem będą normy budowy i zagospodarowania altan odpadowych.  Funkcjonalność misjac na składowanie odpadów to niezwykle ważna kwestia –  Konferencja będzie dotyczyć pierwszych w kraju regulacji wspierających budowę eko-altan – zapowiada Marcin Musiał z Targów Kielce. To zaskakujący temat, nad którym pochylą się specjaliści z ENERIS Surowce, Izby Architektów RP, a także przedstawiciele Urzędu Miasta w Strzegomiu i Katowicach.

„Zamykamy obiegi surowców – energia z odpadów” – to kolejna konferencja, na którą zapraszają Targi Kielce, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz Akademia Recyklingu. Powtórne wykorzystanie śmieci, odzysk odpadów i wpływ na otoczenie to rzeczywistość, od której nie możemy uciec, a szukanie alternatywnych źródeł energii – również w odpadach to ważny temat. Podczas konferencji specjaliści rozmawiać będą między innymi o zagadnieniach dotyczących biogospodarki  i  niewykorzystanego potencjał RDF w Polsce. Prelegenci przybliżą także temat biogazownia jako elementu gospodarki odpadami, a także technologicznie innowacyjnego Biorenu

Konkuruj z najlepszymi!

Podczas wirtualnego wydarzenia zostaną wręczone medale Targów Kielce. Statuetki przyznawane są co roku podczas Ekotech. przez komisję złożoną z ekspertów. Eko-Nowator to prestiżowe nagrody dla firm, które swoimi produktami zmieniają rynek komunalny. Nie zmieniamy tradycji, dlatego również w tym roku komisja przyzna medale i wyróżnienia. Kogo doceni jury złożone z ekspertów? Może będą to nowoczesne rozwiązania dotyczące utylizacji odpadów medycznych? A może transportu odpadów? Śledźcie profil Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki odpadami Ekotech, a dowiecie się więcej!

14-04-2021

Polski system ROP wymaga gruntownych zmian

Eunomia Research & Consulting w raporcie przygotowanym dla firmy Tomra jednoznacznie wskazuje na konieczność gruntownych zmian w polskim systemie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Eksperci zauważyli, że producenci wprowadzający towary w opakowaniach z tworzyw sztucznych na polski rynek, finansują nie więcej niż ok. 5% kosztów ich zebrania, posortowania i recyklingu.

Niezbędny jest wzrost finansowego wkładu producentów w pokrycie kosztów zagospodarowania opakowań wycofanych z eksploatacji oraz współpraca przy organizacji nowego, wydolnego systemu gospodarki odpadami.  Jak czytamy w raporcie: obecny system, w którym działa około 15 aktywnie konkurujących ze sobą organizacji producentów, utrudnia osiągnięcie celów UE ze względu na m.in. niską wiarygodność danych, brak audytu, brak zdolności planowania infrastruktury itp.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że po wprowadzeniu nowej metody pomiaru wskaźników recyklingu zgłaszane wskaźniki recyklingu spadną, szczególnie w przypadku tworzyw sztucznych. Tym bardziej, aby zrealizować cele UE, Polska będzie potrzebowała ulepszonej infrastruktury zbiórki i sortowania. To z kolei daje przestrzeń do wykorzystania istniejącego w Polsce przemysłu recyklingowego.

Polską branżę recyklingową cieszy fakt, że kolejna organizacja przychyla się do stanowiska Stowarzyszenia „Polski Recykling” – komentuje wnioski z raportu Szymon Dziak – Czekan, prezes Stowarzyszenia. „Bronimy stanowiska, że własność odpadów powinna pozostać w gminach. Doświadczenie pokazuje, że gminy nie powinny pozbywać się kontroli na strumieniem odpadów, do niczego dobrego to nie prowadzi. A im lepsza jakość odpadów wjedzie na sortownie, tym lepiej surowiec zostanie przygotowany do recyklingu. Firmy wprowadzające opakowania na rynek mają możliwość wywiązywania się z obowiązku recyklingu samodzielnie i liczymy na to, że taka możliwość w projekcie nowych ustaw ROP pozostanie. Samorządy wiele pracy i funduszy włożyły w systemy selektywnej zbiórki, w tej sytuacji cedowanie obowiązków odpadowych na inne podmioty mijałoby się z celem. Gminy, które nie mają własnej infrastruktury, rozpisują przetargi na zbieranie i zagospodarowanie odpadów” – wyjaśnia ekspert.

„Jako branża recyklingu pragniemy zauważyć, że praktycznie każdy zakład recyklingu odpadów komunalnych posiada również infrastrukturę do sortowania. Odpady, które przyjeżdżają z sortowni są ponownie sortowane w zakładzie recyklingu. Dlatego tak bardzo szokuje nas informacja, że producenci pokrywają jedynie 5% kosztów przetwarzania odpadów i recyklingu. Środki z nowego ROP powinny również trafić do recyklerów. Oczekujemy pilnych i radykalnych zmian w tym zakresie. Najwyższy czas żeby w Polsce obowiązywały takie same standardy jak w innych krajach UE – zaznacza Szymon Dziak – Czekan.

 W celu zaprojektowania sprawnego systemu ROP uwzględniającego polskie warunki eksperci rekomendują w raporcie następujące działania:

 • Zbiórka

Gminy pozostają nadal odpowiedzialne za zbiórkę, ale są objęte zmienionym krajowym standardem selektywnej zbiórki. Zmiana obecnej struktury odpowiedzialności groziłaby powstaniem nieefektywności i potencjalnymi problemami z koordynacją świadczenia usług zbiórki.

Gminy, które wykazują, że ich usługi są świadczone efektywnie, powinny otrzymywać pełne finansowanie swoich usług zbiórki. Producenci płacą gminom „niezbędne koszty” zbiórki.

 • Sortowanie

Odpowiedzialność za sortowanie selektywnie zbieranych opakowań powinna spoczywać na gminach, z pewnymi warunkami umożliwiającymi organizacji producentów spełnienie ich uzasadnionych wymogów.

Gminy miałyby możliwość rezygnacji z obowiązku sortowania, a wówczas obowiązek ten przechodziłby na organizację producentów (po powiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem).

Od podmiotów prowadzących zbiórkę należałoby wymagać dostarczania do sortowni materiałów o określonej minimalnej jakości, pod rygorem pomniejszenia płatności w przypadku niedotrzymywania wymaganego standardu jakości.

Sortownie musiałyby dostarczać, jako uzysk (surowiec wtórny), materiały o jakości nadającej się do dalszego przerobu. Podejście do zamówień publicznych powinno mieć na celu wypracowanie z czasem wysokiej jakości infrastruktury sortowania, o odpowiedniej skali i zasięgu geograficznym.

Producenci płacą gminom niezbędne koszty sortowania.

 • Nadzór

Wprowadzenie jednej organizacji producentów. Odpowiadałaby ona za wprowadzanie wysortowanych surowców wtórnych do zakładów recyklingowych. Zwiększyłoby to prawdopodobieństwo rozbudowy niezbędnej infrastruktury przerobowej w Polsce.

 • Koszty i zakres

Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych wymaga, aby zasada pełnego odzyskiwania kosztów netto obejmowała wszystkie opakowania. Polska powinna przerzucić koszty unieszkodliwiania/odzysku frakcji odpadów opakowaniowych na producentów. Wariant ten zachęcałby do dalszego sortowania odpadów opakowaniowych z odpadów resztkowych, co będzie konieczne do osiągnięcia przyszłych celów.

Zakres kosztów, które mają być ponoszone przez producentów, zostałby rozszerzony poza wymogi prawne — o pozycje kosztów, do których zachęca (ale nie zobowiązuje) Dyrektywa ramowa o odpadach, w tym w szczególności:

Koszty gospodarowania pozostałymi opakowaniami w ramach odpadów resztkowych.

Koszty uprzątnięcia wszystkich porzuconych opakowań, tj. nie tylko opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wskazanych w dyrektywie w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

 • Regulacja opłat

Regulacja opłat uiszczanych przez producentów powinna odzwierciedlać zarówno koszty recyklingu (w przypadku opakowań łatwo poddawanych recyklingowi), jak i możliwość recyklingu różnych opakowań objętych systemem. Sumę regulowanych opłat należy przeznaczyć na pokrycie kosztów, które system ma pokryć.

 • System kaucyjny

Scentralizowany system kaucyjny uznajemy za najwłaściwsze rozwiązanie w zakresie zbiórki, które należałoby przyjąć dla opakowań na napoje.

 • Okres przejściowy

Przejście z istniejącego systemu na nowy będzie wymagało czasu na dostosowanie, co będzie miało wpływ na stosunki umowne. Im wcześniej zostaną podjęte decyzje, tym dłuższy będzie okres na dostosowanie oraz tym mniej problematyczny i kosztowny będzie proces przejścia.

W obecnym systemie ROP w Polsce za każdą tonę tworzyw sztucznych, które zostaną wprowadzone na polski rynek, firmy wprowadzające płacą zaledwie kilka euro. Dla porównania w Austrii 610 euro, w Estonii 400, w Hiszpanii 377 a u sąsiadów w Czechach 206. W efekcie, do systemu gospodarki odpadami od producentów i wprowadzających rocznie powinno trafiać kilka miliardów złotych a dziś są to kwoty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Adekwatne do potrzeb finansowanie systemu gospodarki odpadami będzie gwarantem sprawnego współdziałania wszystkich podmiotów branży.

Raport można znaleźć pod adresem: https://www.eunomia.co.uk/reports-tools/polish-translation-poland-extended-producer-responsibility-designing-an-epr-scheme-for-poland/

12-04-2021

System kaucyjny w Polce. Kto zarobi, kto zapłaci?

Rozwiązanie wydaje się proste i skuteczne: do ceny określonych produktów w jednorazowych opakowaniach będzie doliczana opłata depozytowa, którą konsumenci mogą później odzyskać, oddając puste opakowanie do automatu lub bezpośrednio u sprzedawcy. Problem w tym, że celem wdrożenia systemu kaucyjnego nie jest jedynie usprawnienie recyklingu w Polsce, ale przede wszystkim zapewnienie producentom opakowań łatwego i bezpośredniego dostępu do dobrych jakościowo surowców wtórnych.

Zastanawia również finansowanie systemu kaucyjnego. Raczej żadna korporacja czy koalicja producentów nie wpisze kosztów wdrażania systemu we własny budżet. To oznacza, że za system zapłacą konsumenci, bardziej lub mniej świadomie. Co istotne, analiza możliwości wdrożenia systemu kaucyjnego dla opakowań potwierdziła, że dość wysokie koszty jego wprowadzenia nie zrównoważą potencjalnych korzyści dla systemu gospodarki odpadami.

Dodatkowo pomysł na system kaucyjny rodzi szereg praktycznych pytań: czy będzie on odpowiedzią na problemy recyklingu w Polsce i przyczyni się do ochrony środowiska, zmniejszy zanieczyszczenie lasów czy rzek? Czy wesprze odpadowców i gminy w osiągnięciu poziomów recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych, szklanych czy metalowych? A może poprzez zwiększanie świadomości społecznej ograniczy konsumpcję produktów w opakowaniach?

Niestety, mimo ograniczeń wynikających z pandemii, żyjemy w świecie, w którym globalną gospodarką rządzi marketing. Szacuje się, że tylko w 2020 roku rynek opakowań rozrósł kilkukrotnie. Zwiększona produkcja wzmaga konkurencje w pozyskiwaniu dobrze wysegregowanych odpadów. Firmy wykorzystujące recyklaty mogą konkurować na rynku opakowań, zatem niezbędny jest szeroki dostęp do recyklatów, również dla małych i średnich przedsiębiorstw, które są fundamentem polskiej gospodarki. Tym bardziej branża recyklingowa podkreśla, że powinno się wspierać rozwój selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu wszystkich odpadów w Polsce, nie tylko tych łatwych w przetworzeniu jak puszki aluminiowe czy butelki PET.

System kaucyjny byłby atrakcyjnym rozwiązaniem dla podmiotów gospodarki odpadami kilkanaście lat temu. Od tamtego czasu bowiem Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych wyspecjalizowały się w segregacji odpadów, rozbudowały sortownie, by sprostać skali odbieranych odpadów, w tym również tych, które mają być objęte systemem kaucyjnym. To oznacza, że nie trzeba wyważać otwartych drzwi a wykorzystać posiadane zasoby RIPOKów i nie narażać gospodarki odpadami na straty, czyniąc obecny system nieopłacalnym. Aktualnie, pozyskane z ogólnego strumienia surowce wtórne mogą odsprzedać recyklerom do dalszej obróbki. Z ekonomicznego punktu widzenia i mając na uwadze potrzeby środowiskowe, korzystniej byłoby inwestować środki w rozwój i rozbudowę istniejących, sprawnie działających instalacji i zakładów recyklingu.

Istotnym aspektem w systemie kaucyjnym będzie własność odpadów. Koncerny chcąc zagwarantować sobie dostęp do recyklatów, promują system kaucyjny jako rozwiązanie korzystne dla wszystkich uczestników rynku. Nie wspominają jednak, że strumień opakowaniowy z systemu kaucyjnego to odpady łatwe w przetworzeniu, które niestety nie stanowią większości na polskim rynku. System w obecnie promowanej formie nie tylko pozbawi dostępu do dobrego, i wciąż deficytowego, surowca polskich recyklerów. Przysporzy także problemów samorządom realizującym wytyczone przez Unię poziomy recyklingu. Obecnie pozyskiwanie dobrej jakości odpadu z gospodarki komunalnej z gospodarstw domowych stanowi podstawę takowych statystyk. Po wprowadzeniu systemu kaucyjnego, samorządy zostaną z obowiązkiem odebrania najgorszej jakości odpadu, a jednocześnie z ograniczoną możliwością pozyskania jakichkolwiek środków z odzysku wartościowych surowców przez sortownie i recyklerów. Ponadto, nie można dopuścić do sytuacji, w której wysokiej jakości surowce zostaną zmonopolizowane przez grupę zagranicznych firm, która mogłaby wyeksportować wyselekcjonowane odpady za granicę, do swoich fabryk, zlokalizowanych w tanich strefach ekonomicznych.

Polskie prawo powinno zabezpieczać pierwszeństwo polskich firm w przetargach na surowce wtórne oraz obowiązek przetwarzania dobrej jakości odpadów na terenie kraju. System kaucyjny jeśli zostanie wprowadzony powinien przyczynić się do strukturalnego rozwoju gospodarczego w Polsce i stworzenia warunków do wykorzystania surowców na poziomie krajowym.

6-04-2021

Własność odpadów powinna zostać w samorządach – wywiad z Szymonem Dziakiem-Czekanem w Dzienniku Gazecie Prawnej

DGP: Przed nami wprowadzenie w Polsce systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). Jakie ma to znaczenie dla Was, jako branży, która zajmuje się recyklingiem opakowań?

Szymon Piotr Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia Polski Recykling: To bardzo wyczekiwana przez branżę regulacja. Spodziewamy się, że zwiększy ona popyt na przetworzony surowiec. Aktualnie za dużo zależy od cen surowców pierwotnych np. ropy. Jeśli jest tania, brakuje bodźca dla producentów, wprowadzających do korzystania z przetworzonego surowca. W efekcie nadal bardzo duża część odpadów w naszym kraju nie jest odbierana z sortowni i pozostaje nieprzetworzona. Dlatego chcielibyśmy, aby system ROP zaczął funkcjonować jak najszybciej, najlepiej od 2022 r.

DGP: Taki termin wejścia ROP w życie, Pana zdaniem, jest realny?

S.P.D-C: Będzie to bardzo trudne, ale ministerstwo może pomyśleć nad pomostowym rozwiązaniem, wszak każdy tysiąc ton wyprodukowanego recyklatu to oszczędność prawie 4 mln zł dla budżetu. Recykling opłaca się wszystkim i redukuje zagrożenia środowiskowe.

DGP: A co musiałoby się stać, by faktycznie wzrósł popyt na wytwarzany przez Was surowiec wtórny?

S.P.D-C: Zdecydowanie trzeba unikać powtórki z ostatnich, chudych lat. Od stycznia zauważamy duży popyt na surowce ale jest on przejściowy, spowodowany problemami ze światowym łańcuchem dostaw, zachwianiem podaży, a w ostatnich dniach zablokowaniem Kanału Sueskiego. Przy niskich cenach ropy producenci decydują się na surowiec pierwotny.

Kluczowe jest tu zatem wprowadzenie obowiązku wykorzystywania recyklatu, czyli właśnie przetworzonego surowca wtórnego, w nowych produktach. Bardzo ważne jest, by nie dotyczyło to, jak stanowi dyrektywa, tylko recyklatu PET, ale wszystkich podstawowych tworzyw sztucznych – polietylenu, polipropylenu i polistyrenu. Postulujemy też, wzorem Włoch czy Wielkiej Brytanii, wprowadzenie również u nas obowiązku 30-procentowej zawartości recyklatu w nowym opakowaniu. W wymienionych krajach popyt na recyklat jest bardzo duży, dzięki czemu zbliżają się one do gospodarki o obiegu zamkniętym.

DGP: Sondowaliście producentów? Co sądzą oni o takim postulacie?

S.P.D-C: Z naszych rozmów z przemysłem tworzyw sztucznych wynika, że będą stawiać opór wobec wprowadzenia obligatoryjnych poziomów zawartości recyklatu w nowo wytwarzanych produktach z tworzyw sztucznych. Obawiają się bowiem braku dostępu do przetworzonego surowca. Z kolei samorządy skarżą się, że recyklerzy nie zawsze odbierają odpady. To proste, popyt na nasz produkt oznacza, że surowiec wtórny będzie pozyskiwany z odpadów i dostępny, otworzą się nowe zakłady recyklingowe i sortownie. Równocześnie zniknie problem zalegania odpadów w sortowniach, na wysypiskach czy lasach.

DGP: Może Pan przybliżyć naszym czytelnikom, jakie produkty wytwarza się z wymienionych tworzyw?

S.P.D-C: Z PET robi się plastikowe butelki np. na wodę mineralną czy mleko. Z polistyrenu produkuje się np. kołpaki samochodowe czy doniczki. Z kolei z polietylenu – w postaci folii LDPE – np. siatki na zakupy czy worki na śmieci. W Polsce produkowane są worki z surowca w 100 proc. pochodzącego z recyklingu, a tymczasem sieci handlowe importują worki w 100 proc. z surowców pierwotnych. Zjawisko to nie ma ani ekologicznego, ani ekonomicznego uzasadnienia i nowa regulacja powinna to uwzględniać.

Podobnie jest w przypadku polipropylenu, z którego produkuje się pojemniki na żywność czy np. doniczki stosowane w ogrodnictwie, które świetnie nadają się do recyklingu. Zależy nam na wprowadzeniu obowiązku stosowania recyklatu w nowych wyrobach tego typu, bo w tym momencie znaczna część producentów stosuje wyłącznie surowiec pierwotny.

DGP: Rozumiem, że ROP obejmie wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych, więc wprowadzającym produkty na rynek też będzie opłacało się to, by nie tylko opakowania PET trafiały do przetworzenia.

S.P.D-C: Teoretycznie tak. System ROP zagwarantuje odpowiedzialność finansową za wprowadzenie opakowania na rynek. Wysokość takiej opłaty będzie zależna od tego, czy dane opakowanie nadaje się do recyklingu, czy nie. W tym drugim przypadku będzie ona oczywiście wyższa. W tej sytuacja bardzo ważna dla nas jest własność polskich odpadów.

DGP: Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności mówił w niedawnym wywiadzie dla DGP, że ważne jest, by wprowadzający opakowania na rynek byli również właścicielami odpadów opakowaniowych.

 

S.P.D-C.: Od 15 latach pracuje w branży recyklingu i gospodarki odpadami. Jako prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling” mówimy głosem branży będąc w stałym kontakcie z ponad 200-tu recyklerami. Opinia Polskiej Federacji Producentów Żywności jest odosobniona. W Polsce w handel odpadami zaangażowanych jest ok. 100 specjalistów w każdym województwie, bo jakość odpadów jest zmienna. Czy wprowadzający zechcą zatrudnić 1600 osób?

Własność odpadów powinna zostać w samorządach, takie jest zdanie resortu środowiska, recyklerów i gmin, co potwierdzają nasze spotkania na najwyższym szczeblu z przedstawicielami samorządów. Istnieje ryzyko, szczególnie przy systemie kaucyjnym, że producenci, którzy w dużej mierze pochodzą z zagranicy, zbiorą odpady i zamiast przekazać nam do przetworzenia, wyeksportują je. W niektórych krajach tak jest. Opakowania PET to bowiem bardzo pożądane odpady – 1 tona butelek PET ma wartość ok. 2 tys. zł. Oznacza to, że TIR takich sprasowanych butelek może mieć wartość nawet 40 tys. zł. Sortowanie, doczyszczanie i recykling powinny być wykonywane lokalnie.

DGP: Dyrektor Gantner uzasadnia swoje stanowisko zawartą w dyrektywie definicją kosztu netto. Jak mówi, oznacza on, że wydatki, poniesione przez daną firmę na utrzymanie systemu, będą pomniejszone o przychody ze sprzedaży opakowań przeznaczonych do recyklingu.

S.P.D-C.: Dyrektywa wcale nie wskazuje na to, że właścicielem odpadów powinien być wprowadzający. Wręcz przeciwnie – w większości krajów Europy wprowadzający nie są właścicielami odpadów. Rzeczywiście muszą oni znać koszt netto po odjęciu kwoty uzyskanej ze sprzedaży surowca. Musi być zatem sporządzona analiza ekonomiczna kosztów, ale dyrektywa wskazuje tylko, co trzeba zrobić, zaś o tym jak te kwestie uregulować, rządy mogą decydować samodzielnie.

DGP: Wprowadzający na rynek chcą też sami zorganizować system ROP i depozytowo-kaucyjny, jaka jest Wasza opinia w tej sprawie?

S.P.D-C: Pozostawienie organizacji systemu w rękach jednej osoby lub organizacji jest ryzykowne. Nieważne, czy ma być to jedna grupa interesów, czy duża agencja rządowa.  Dowodzą tego dotychczasowe doświadczenia, odpady powinny pozostać na wolnym rynku.

DGP: Wygląda na to, że czeka nas gorący spór w tej sprawie.

S.P.D-C.: Na pewno niektórzy producenci będą bardzo protestowali i próbowali blokować wprowadzenie ROP. W Polsce płacą dziś najniższe stawki w Europie – za wprowadzenie na rynek 1 tony plastiku w Austrii płaci się 4 tys. zł, a w Polsce 50 zł. Generują dzięki temu oszczędności, wg naszych szacunków, rzędu 6-8 mln zł dziennie. Odkładanie ROP w czasie działa na szkodę wprowadzających, bo słaba branża recyklingu, to mało dobrej jakości surowca.

DGP: Każdy dba o swój interes, to zrozumiałe. Jest Pan optymistą w kwestii tego, że uda Wam się przeforsować swoje postulaty?

S.P.D-C: Tak. Musi wygrać ochrona środowiska i zdrowa gospodarka odpadami, również po to, by mieszkańcy mniej płacili za śmieci.

DGP: A jak już wszystkie te regulacje – Single Use Plastics, ROP, system depozytowy będą obowiązywać, to sytuacja faktycznie się poprawi – będziemy przetwarzać znacznie więcej opakowań z tworzyw sztucznych niż teraz?

S.P.D-C: Jeżeli regulator będzie egzekwował przepisy, to zdecydowanie tak. To będzie rewolucja, choć oczywiście efekt nie będzie natychmiastowy. Warunkiem tego jest jednak wdrożenie przez producentów ekoprojektowania. Paradoksalnie bowiem – mimo nasilenia debaty publicznej w tej sprawie – 10 lat temu opakowania bardziej nadawały się do recyklingu niż teraz. Z jednej strony wynika to z dyktatu marketingu, z drugiej stawia się na opakowania, które – co zrozumiałe – przedłużają zdatność żywności do spożycia.

DGP: Z Waszych obserwacji wynika, że na fali debaty i działań ostatnich lat zmniejsza się w naszym kraju ilość plastiku w obiegu?

S.P.D-C: Widoczny jest bardzo duży spadek ilości foliowych toreb. Jednak ogólna tendencja jest taka, że przyhamował wzrost ilości plastiku w obiegu, ale jego ilość na rynku nie zmniejszyła się. W świecie zachodnim jednorazowych przedmiotów z plastiku będzie coraz mniej, ale wielorazowe z nami zostaną. Czas wziąć się do pracy.

link do wywiadu: https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8134350,dziak-czekan-stowarzyszenie-polski-recykling-wlasnosc-odpadow.html

Polski recykling, czyli niekończąca się historia reklamówki

Polska jest zasypywana górą śmieci. Każdego dnia statystyczny Polak wyrzuca ponad kilogram odpadków. Recyklingowi poddawana jest tylko niewielka część.

Zerwanie plastikowej torebki w sklepie do drobny ruch, który jednak ma bardzo poważne konsekwencje. – Co roku w Polsce produkujemy około 120 mln ton odpadów – mówi Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia Polski Recykling: – Około 10 proc. z tego to odpady komunalne, czyli to co produkujemy my sami.

Czytaj wi

ęcej na https://zielona.interia.pl/aktualnosci/news-polski-recykling-czyli-niekonczaca-sie-historia-reklamowki,nId,5136442#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Recykling to nie złoty biznes, ale żmudna praca

Szymon Dziak – Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling” o wyzwaniach i zagrożeniach w sektorze gospodarki odpadami wynikających z niestabilnego wzrostu zapotrzebowania na recyklaty.

Od początku roku zauważamy wzrost zapotrzebowania na recyklaty, czyżby rynek sam się uregulował?

Wręcz przeciwnie, to co widzimy aktualnie to efekt rozregulowania rynku. Eksperci, ekonomiści już w połowie 2020 roku ostrzegali, że w związku z zaburzeniem globalnych łańcuchów dostaw możemy spodziewać się naprzemiennie, gwałtownych spadków lub wzrostów cen surowców pierwotnych, a co za tym idzie, cen surowców wtórnych. Dlatego istotnym elementem współczesnej gospodarki światowej powinno być wprowadzenie obligatoryjnego wykorzystania recyklatów w produkcji.

Trend rynkowy, który zauważamy od stycznia 2021, jest związany z poprawą  koniunktury po roku pandemii oraz sezonowymi potrzebami konsumentów. W związku z ograniczeniami wynikającymi z epidemii, Polacy coraz częściej wybierają formy wypoczynkowe związane z aktywnościami na świeżym powietrzu, na działce, w ogrodzie. Przedwiośnie i przygotowania do sezonu wzmogły zapotrzebowanie na produkty z tworzyw sztucznych: doniczki, kompostowniki, płotki czy narzędzia ogrodnicze. Przetwórcy tworzyw i producenci szybko odczuli narastający deficyt regranulatów z recyklingu. Wysokie ceny oryginałów dały oddech polskim recyklerom, ale utrudniły życie odbiorcom naszego produktu i obywatelom, bo wyższe ceny granulatu, to wyższe ceny na półkach sklepowych oraz rosnące opłaty za śmieci.

Stowarzyszenie „Polski Recykling” od dawna postuluje o stosowne do potrzeb rynku rozwiązania prawne oraz biznesowe w zakresie recyklingu i poziomów recyklatów używanych w produkcji. Dobrze skonstruowane narzędzia wzmocnią procesy rynkowe, zagwarantują stale zapotrzebowanie na recyklaty. Chwilowy popyt, który obecnie obserwujemy, nie rozwiąże żadnego problemu.

Na ile, Pana zdaniem, na zapotrzebowanie na surowiec z recyklingu ma wpływ, obowiązujący od stycznia 2021 roku, “podatek od plastiku”?

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów (interpelacja zgłoszona przez opozycje) „Plastic levy” za 2021 rok, ma być opłacony z budżetu państwa. Niemniej jest to związane z kontrowersjami jakie budzą inne podatki, m.in. podatek cukrowy, podatek od mediów, czy podatek od smartfonów. Rząd nie chce wprowadzać nowych danin, a wręcz przeciwnie liczy na ocieplenie wizerunku poprzez prezentację w najbliższym czasie zasad „Nowego Ładu Zjednoczonej Prawicy”.

Oczywiście firmy wprowadzające opakowania z tworzyw sztucznych mają świadomość, że mogą to być działania pozorowane, a następnie całość kosztów rząd przeniesie na firmy wykorzystujące tworzywa sztuczne w produkcji. Nie znamy planów rządu, nie wiemy jak będzie funkcjonować gospodarka po pandemii. Stowarzyszenie „Polski Recykling” będzie rekomendować rządowi aby ewentualnie obciążyć firmy wykorzystujące w produkcji mniej niż 30% surowców z recyklingu.

Na jakie recyklaty jest popyt, z czego możemy je pozyskiwać?

Branża odnotowała duży popyt na czyste surowce poprodukcyjne, ale równie na dobrze przesortowane odpady z tworzyw sztucznych, pochodzące z odpadów komunalnych. Mamy powiększający się niedobór nie tylko surowca PET, ale także odpadów LDPE, HDPE i PP. Ruszył zbyt na surowce techniczne jak również ABS, mniejsze ruchy zauważyliśmy w recyklatach z polistyrenu.

Zaistniała sytuacja pokazuje jak bardzo rozregulowany jest rynek gospodarki odpadami. Z drugiej strony dostrzegamy potencjał branży recyklingu, bo jeśli popyt na recyklaty utrzyma się na stałym poziomie to za 2-3 lata będziemy mogli produkować dwukrotnie, lub trzykrotnie więcej regranulatu niż obecnie. Niestety pewne ryzyko stwarza dyskusja nad kolejnymi spalarniami odpadów. Skoro Unia Europejska mówi o recyklingu i na Zachodzie nie tylko nie buduje się spalarni, a wręcz zamyka istniejące i odchodzi od tego rozwiązania, to sygnał, że powinniśmy to dobrze przemyśleć. Oczywiście odzysk termiczny jest potrzebny, szczególnie teraz, gdy brak procedur wprowadzających rozwiązania eco-designu powoduje, że na rynku pojawia się wiele opakowań nie nadających się do recyklingu materiałowego. Patrząc w przyszłość kierujmy się jednak zdrowym rozsądkiem.

Skoro popyt na regranulaty to tendencja kilkumiesięczna, na jakie zagrożenia i wyzwania dla gospodarki odpadami wskazuje?

W środowisku spotykam się z opinią: czy obecna sytuacja na rynku granulatów tworzyw sztucznych nie jest celowym zabiegiem koncernów, producentów, wprowadzających? Nie mnie to oceniać. Rafinerie zarabiają, kiedy produkują w 100 procentach, a nie kiedy mają przestoje i nie produkują. Myślę, że tak jak wspomniałem wcześniej, w czasach pandemii trudno przewidzieć ile surowca się sprzeda. Ten sam problem ma mały recykler tworzyw sztucznych, jak i duża rafineria, ale oczywiście na inną skalę. Wolelibyśmy, żeby zbyt na produkty i granulat z recyklingu był stały, z tendencją rosnącą, a nie objawiał się chwilowym popytem, jak brakuje oryginałów. Na pewno w lepszej sytuacji są firmy które utrzymywały kontakt z recyklarami, bo zwłaszcza w obecnej sytuacji na rynku, realizujemy planowo dostawy dla naszych stałych klientów. Lojalność przede wszystkim. W gorszej sytuacji są firmy, które dopiero teraz zaczęły szukać recyklatów i przypomniały sobie o istnieniu recyklerów. Przykro nam, często muszą się obejść życzliwym słowem zaproszenia do przyszłej współpracy z naszej strony.

Jeśli sytuacja na rynku recyklatów jest tak dynamiczna, to tym bardziej regulacje prawne powinny podążać za potrzebami gospodarczymi i stabilizować sektor gospodarki odpadami. Biznes potrzebuje stabilnego środowiska do działania i planowania inwestycji?

Potrzeby gospodarcze branży odpadowej są ugruntowane. Biznes musi korzystać z zasobów środowiska i surowców naturalnych w sposób zrównoważony. Firmy, które zlekceważą tę prośrodowiskową falę i będą tylko sloganami, a nie działaniami walczyły o środowisko, znikną z rynku. Co istotne, nie mówimy o przyszłych pokoleniach, które będą rozliczały nas z wyprodukowanych i wprowadzonych do środowiska milionów ton śmieci. To nasze dzieci i młodzież, ich wybory konsumenckie, pokierują rynkiem. Jako przedstawiciele branży, która ma ambicje odzyskiwać 100 procent tworzyw wprowadzonych na rynek, mamy nadzieję, że wkrótce koncernami nie będą rządzili księgowi maksymalizujący zyski kosztem środowiska, ale odpowiedzialna kadra menadżerska która widzi, że świat się zmienił i potrzebuje nowych rozwiązań. Stosując praktyki z końca XX wieku, maksymalizacji zysków poprzez skokową konsumpcję, zmierzamy w złym kierunku.

Oczywiście sytuacja prawna, w jakiej funkcjonuje branża, ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki odpadami i recyklingu. Czekamy na wprowadzenie przez polski rząd nowego, bardziej kompleksowego i spójnego z europejskimi wymogami systemu rozszerzonej odpowiedzialności biznesu. W myśl nowych przepisów odpowiedzialność finansową za wprowadzone na rynek opakowania poniosą wprowadzający. Dziś płacą za to mieszkańcy w stale rosnącej opłacie śmieciowej, dokładają samorządy, tracą recyklerzy na wartości surowców wtórnych. ROP to również szansa na inwestycje w nowe sortownie i instalacje do recyklingu. Na pobudzenie gospodarki po pandemii, bo śmieci są i będą, a w trakcie epidemii odnotowano także wzrost produkcji maseczek, rękawiczek, opakowań. A z kolei inwestycje pozwolą na zachowanie potencjału polskiego recyklingu i miejsc pracy w rękach rodzimych przedsiębiorców. Dobrze zaplanowany recykling, w wersji biznesowej opłaca się wszystkim. I do tego powinniśmy dążyć.

Kiedy rozmawialiśmy w zeszłym roku, obawiał się pan o przyszłość polskiej branży recyklingu. Czy dziś możemy już spoglądać w przyszłość z optymizmem?

Polska branża recyklingu ma przed sobą jeszcze wiele wyzwań. Recyklerzy muszą sprostać podwyżkom cen energii, usług, a do tego dochodzą obostrzenia przepisów wprowadzone ustawą z 2018 roku. Recykling to nie złoty biznes, ale żmudna praca.

Z doświadczenia wiemy, że rola recyklerów w systemie odpadowym jest kluczowa. Nie zniechęcamy się zatem i jako Stowarzyszenie „Polski Recykling” konsekwentnie realizujemy nasz plan rozwoju branży, aby głos polskich recyklerów był słyszalny. Dzięki członkom naszego Stowarzyszenia, którzy od wielu lat wspierają nasze inicjatywy merytorycznie i finansowo, możemy istnieć w przestrzeni publicznej i być głosem doradczym dla biznesu, samorządów, administracji publicznej. Cieczy nas również włączenie Stowarzyszenia „Polski Recykling” do grupy doradczej w zakresie recyklingu, powołanej przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Do Stowarzyszenia „Polski Recykling” dołączają kolejne firmy, to znaczy, że głos polskich recyklerów jest coraz głośniejszy i bardziej słyszalny?

Na pewno mobilizuje nas fakt, że do Stowarzyszenia dołączają kolejne firmy, bo jest to najlepsze wyróżnienie dla naszej pracy. Od wielu lat dbamy o to, żeby branża mogła się rozwijać. A nie jest to łatwe, gdyż w branży gospodarki odpadami ścierają się interesy wielu uczestników rynku.

Przystąpienie do Stowarzyszenia „Polski Recykling” odbywa się na zasadzie rekomendacji (dwie rekomendacje od Członków Zwyczajnych i dwie rekomendacje od Członków Zarządu). Zapraszamy do członkostwa firmy posiadające pozwolenia na recykling R3 i R5. Zakłady zbierające odpady są ważnym elementem rynku, ale są zrzeszone w innych organizacjach.

„Dbajmy o naturę, bo nie ma nic piękniejszego niż czysty świat”

Recykling:

– dostarcza surowców do produkcji

– oszczędza zasoby naturalne

– dba o środowisko

– oczyszcza ekosystem

– jest przyszłością młodych pokoleń

– stanowi filar gospodarki jutra

 

Co dziś dzieje się z wprowadzanym na rynek plastikiem?

Od kilku do kilkunastu procent trafia do recyklingu

Kilkanaście procent spala się w celu pozyskania energii

Blisko 80 procent ląduje na wysypisku śmieci bądź zanieczyszcza środowisko.

 

18 marca – Światowy Dzień Recyklingu 2021

Dowiedz się więcej: https://www.polskirecykling.org/recykling/

Skorzystaj z doświadczenia ekspertów Stowarzyszenia „Polski Recykling”.

Audycja w TV Trwam o recyklingu : 9.03.2021r.

“To co wyrzucamy do kosza, to niekoniecznie musi być śmieć. To surowiec, któremu w zakładzie recyklingu możemy dać drugie życie”. Zbigniew Trejderowski z firmy Conkret Sp.j. i Szymon Dziak Czekan o kondycji i potencjale recyklingu w Polsce. Zobacz materiał filmowy:

Resort klimatu: Do 25 lat więzienia za przestępstwa środowiskowe – Zielona Interia

“Przede wszystkim powinniśmy egzekwować to prawo, które już mamy. Po nowelizacji ustawy z 2018 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska inspektorzy posiadają narzędzia do przeciwdziałania przestępczości środowiskowej” – mówi Szymon Dziak- Czekan., prezes Stowarzyszenia

 

Otwórzmy drzwi do współpracy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego

Otwórzmy drzwi do współpracy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego

Gospodarka odpadami w Polsce wymaga gruntownej reorganizacji. Stale rosnące góry śmieci oraz opłaty za ich odbiór od mieszkańców skłaniają do refleksji nad krajowym finansowaniem przetwarzania odpadów. Istniejące patologie i bałagan w polskim sektorze ma zmienić, obowiązkowo wprowadzony na podstawie stosownej dyrektywy UE, system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

Ekspercie szacują, że sprawne funkcjonowanie recyklingu surowców wtórnych w Polsce wymagałoby nawet kilku miliardów złotych rocznie. Tymczasem, stosowany od blisko 20 lat niewydolny system potwierdzania recyklingu w Polsce pozwala firmom wprowadzającym opakowania z tworzyw sztucznych oszczędzać miliardy na nie odprowadzaniu opłaty produktowej. Funkcjonujące w obecnym systemie papierowe formy potwierdzenia recyklingu, objęte iluzorycznym nadzorem, nie wykazują realnych poziomów przygotowania odpadów do powrotu na rynek. Organizacje Odzysku odpowiedzialne za ten proceder nie podjęły inicjatywy zmiany systemu. Zatem na co przeznaczają pieniądze pozyskane od wprowadzających skoro nie trafiają do recyklerów czy samorządów?

Dostosowanie polskiego prawa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi do wymogów rynkowych zmniejszy koszty gospodarki odpadami, recykling będzie znów opłacalny. Nie jest jednak kaprysem recyklerów. Unia odchodzi od termicznego przetwarzania odpadów w nowej perspektywie na lata 2021-27 i wymaga od swoich członków dostosowania dyrektyw środowiskowych do przepisów europejskich. Polska niestety ma wieloletnie zapóźnienia w tym obszarze. Ponadto, jak wskazuje NIK, istniejące warunki prawne utrudniają marszałkom województw kontrolę, weryfikację oraz windykację wynikającą z obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych przez wprowadzających opakowania na rynek.

Dlaczego producenci i importerzy opakowań mają w Polsce nieuprawnione przywileje, a tracą na tym mieszkańcy, samorządy i skarb państwa? Prezes NBP, Adam Glapiński przyznał, że niezrozumiały jest dla niego jeden z czynników regulacyjnych, który powoduje wzrost inflacji w kraju „W Polsce mamy do czynienia z bezprecedensowym, o ponad 50 proc. wzrostem cen wywozu śmieci rok do roku. To jest ewenement na skalę europejską, podbija nam bardzo inflację” – powiedział Glapiński. I dodał: „Te śmieci i te ceny kształtują firmy zagraniczne”.

W myśl zasady „wprowadzający płaci” to koncerny sprzedające produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych muszą zacząć ponosić odpowiedzialność za przetwarzanie odpadów i sprzątanie środowiska. W Polsce za każdą tonę tworzyw sztucznych, które trafiają na sklepowe półki, firmy wprowadzające płacą zaledwie kilka euro. Dla porównania  w Austrii 610 euro,  w Estonii 400, w  Hiszpanii 377 a u sąsiadów w  Czechach 206. To oznacza, że do systemu gospodarki odpadami rocznie trafia od producentów i wprowadzających kilkadziesiąt milionów złotych, a jak wskazują Krajowa Izba Gospodarcza czy Forum Gospodarki Odpadami, przy stosowaniu średnich europejskich stawek, kwoty te wynosiłyby kilka miliardów złotych.

Nad dostosowaniem polskich przepisów do europejskich dyrektyw środowiskowych pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Projekt nowych przepisów (ROP), zwiększających zobowiązania producentów w zakresie pokrywania kosztów recyklingu miał być przedstawiony w lipcu 2020 roku. Resort przesunął termin, tłumacząc się pandemią.    Nowe przepisy mają wejść w życie najpóźniej od 2023 roku, jednak każdy miesiąc zwłoki pogłębia kryzys w sektorze recyklingu, często doprowadzając do bankructwa polskie firmy przetwarzające odpady.

Projekt ROP będzie gwarantem zdrowego, biznesowego charakteru sektora gospodarki odpadami w Polsce. „ROP to nie jest kolejny podatek, który wpłynie do budżetu państwa. To pieniądze w budżetach samorządów na inwestycje i rozwój, środki, które zostają na kontach mieszkańców, i wreszcie fundusze na modernizację i dostosowanie sortowni czy zakładów recyklingu do europejskich wymogów i standardów gospodarki odpadami. Zmiana pozwoli Polsce uniknąć kar, tzw. platic levy, czyli daniny w wysokości 800 euro za każdą tonę nieprzetworzonych odpadów z tworzyw sztucznych, co daje w sumie blisko 2 miliardy złotych za 2021 rok” – podsumowuje Szymon Dziak – Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”.

Artykuł w Rzeczpospolitej “Plastikowa rewolucja już od 3 lipca”

-To surowiec bezpowrotnie utracony poprzez deponowanie na składowiskach i wykorzystywany w spalarniach – mówi. Dlatego implementacja przepisów ograniczy zanieczyszczenie środowiska. – Jednak warunkiem jest, by produkty te nie zostały zastąpione podobnymi surowcami, które również nie ulegają biodegradacji – mówi.

zachęcamy do lektury:

https://www.rp.pl/Ochrona-srodowiska/302179873-Plastikowa-rewolucja-juz-od-3-lipca.html?fbclid=IwAR0bck4GPf-j58K0NvY4FKocyyGPSGX6jL7iMGamNpq3E9Kc1NpOxFKRGMU

Recyklerzy śmieci nie palą, dają odpadom drugie życie

Stowarzyszenie „Polski Recykling” przeanalizowało zestawienie pożarów miejsc gromadzenia odpadów w poszczególnych województwach w latach 2016-2019 (do 30. września 2019r.) otrzymane z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Na 637 wykazanych pożarów tylko 8 odnotowano  w zakładach recyklingu, co stanowi 1,2% wszystkich zdarzeń. 

Recyklerzy odcinają się od pożarów nielegalnych składowisk odpadów w latach 2016-2019. Na terenie Polski podpalono wówczas kilkaset magazynów i placów z nadwyżkami polskich oraz sprowadzonych z Europy Zachodniej śmieci komunalnych. Szeroko relacjonowane przez media pożary dzikich składowisk tworzyw sztucznych podważyły wizerunek polskich firm, recyklingujących odpady w sposób zgodny z prawem. Rząd zaostrzył przepisy dla branży, co przeciwdziałając szarej strefie, równolegle uderzyło w  recyklerów.

Bez zarzutów i śladów umyślnego podpalenia

„Państwowa Straż Pożarna potwierdziła, że pożary na terenie firm recyklingowych powstały w wyniku samozapłonu bądź nieumyślnego zaprószenia ognia. Spowodowały olbrzymie straty dla właścicieli firm w zasobach sprzętu i maszyn lub zakupionych i magazynowanych surowcach” – wyjaśnia Sławomir Pacek, wiceprezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”. „Prokuratura nie wykazała umyślnego podpalenia i nie postawiła zarzutów żadnemu recyklerowi. Jak wynika ze statystyk PSP, blisko połowa pożarów (313) dotyczyło nielegalnych składowisk lub miejsc magazynowania odpadów. Pozostałe zdarzenia, choć oznaczone jako związane z recyklingiem, de facto dotyczyły producentów paliw alternatywnych, sortowni odpadów lub składowisk działających w oparciu o  inne kody odzysku” – dodaje przedstawiciel branży.

Według analizy Stowarzyszenia porzucanie lub podpalanie składowanych odpadów najczęściej miało i ma miejsce na nieruchomościach, których właścicielami są samorządy (lub skarb państwa), a dzierżawcami prywatne przedsiębiorstwa. Firmy te skupują odpady, gromadzą je, a gdy koszty pozbycia się odpadów (w tym utylizacji) są zbyt wysokie, opuszczają składowiska, zostawiając je właścicielom nieruchomości (którzy – zgodnie z ustawą o odpadach – stają się ich domniemanymi posiadaczami). Odnotowano przypadki, kiedy odpady składowane na dzierżawionym terenie były podpalane celem zmniejszenia masy, a właściciele nieruchomości nie mogli wyegzekwować należności niezbędnych do pokrycia kosztów ich usunięcia lub posprzątania terenu po akcji gaśniczej. Liczba tego typu zdarzeń na nieruchomościach będących własnością osób prywatnych jest znikoma, a opisane powyżej sytuacje praktycznie nie występują na terenach, których właściciele prowadzą działalność związaną z przetwarzaniem odpadów, w tym w zakładach recyklingu.

Zaostrzone przepisy uderzają w recyklerów

Nowelizacja ustawy o odpadach z 5 września 2018 roku wprowadziła istotne dla branży zmiany w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów. Jednak pośpiech, jaki towarzyszył pracom nad dokumentem, jak również brak wnikliwej analizy przyczyn pożarów na etapie prac legislacyjnych spowodował, że nowe wytyczne uderzyły nie tylko w szarą strefę, ale również wyhamowały rozwój polskich firm recyklingowych. Mniejsze, często rodzinne, zakłady przetwórstwa nie dysponowały środkami finansowymi pozwalającymi na wdrożenie nowych obowiązków, przerosły ich koszty monitoringu czy zabezpieczenie roszczeń. Pojawiła się perspektywa bankructwa, ograniczenia lub zamykania działalności.

„Wprowadzone w 2018 roku rozwiązania powinny opierać się o zasadę proporcjonalności i nie blokować rozwoju firm działających w dobrej wierze, uczciwie i zgodnie z prawem. Przedsiębiorca, który zainwestował miliony złotych w budowę zakładu oraz zakup maszyn i surowców do recyklingu, nie jest zainteresowany ani porzucaniem odpadów, ani tym bardziej pozbyciem się ich w sposób nielegalny poprzez podpalenie” – zauważa Sławomir Pacek.

Zdaniem przedsiębiorców z branży recyklingowej konieczne jest przeanalizowanie wszystkich dotychczasowych przypadków związanych z podpaleniami, co pozwoli na oczyszczenie branży, odbudowanie wizerunku polskiego recyklingu, doprecyzowanie przepisów i wprowadzenie rozwiązań, nakładających obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń wyłącznie dla firm, wykazujących wysokie ryzyko wystąpienia działań sprzecznych z prawem o odpadach.

J.Ozdoba: MKiŚ opracowuje pakiet zmian prawnych wspierających polski recykling

Minister Jacek Ozdoba spotkał się (03.02.2021 r.) z przedstawicielami branży recyklerskiej w największym polskim zakładzie przetwórstwa tworzyw sztucznych „Conkret”. Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska rozmawiał z recyklerami o potrzebach i potencjale polskiego recyklingu. Omówiono kwestie regulacji prawnych, wprowadzenia Rozszerzonej Odpowiedzialność Producenta (ROP), systemu depozytowo- kaucyjnego czy konieczności uregulowania przepisami poziomów recyklatów w produktach opakowaniowych z tworzyw sztucznych.

„Musimy znosić ograniczenia, które obecnie blokują polski recykling. Rynek recyklerów stanowi ważny element krajowej gospodarki, a wartość surowców wtórnych stale rośnie” – mówił w trakcie spotkania wiceminister Jacek Ozdoba. „W Ministerstwie Klimatu i Środowiska zauważamy postulaty polskich recyklerów, rodzimej branży, która przez brak odpowiednich przepisów i regulacji zmaga się z licznymi problemami. Chcemy tworzyć ramy do rozwoju gospodarki w obiegu zamkniętym, opartej na selektywnej zbiórce odpadów. W dialogu opracujemy pakiet zmian dostosowujących polskie ustawodawstwo do unijnych wymogów” – dodał wiceminister klimatu i środowiska.

W Polsce co roku wprowadza się ponad 2 miliony ton plastiku na rynek. „Nie poddany recyklingowi zanieczyszcza środowisko, nasze ulice, lasy. Spala się go w spalarniach lub deponuje na składowiskach. Tylko recykling – nowe życie plastiku – może uchronić nas przed śmieciowym tsunami” – wyjaśnia Szymon Dziak – Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling” i dodaje: „Ponad 90% branży recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce to firmy rodzinne, z polskim kapitałem, takie jak będąca członkiem Stowarzyszenia “Polski Recykling” firma Conkret, na terenie której się spotkaliśmy. W takich miejscach można osobiście przekonać się jak tony śmieci z tworzyw sztucznych zamieniają się w gotowe produkty, wykorzystywane w budownictwie, przemyśle, w każdym gospodarstwie domowym.

Recyklerzy przekazali na ręce ministra Ozdoby szereg postulatów branżowych. W piśmie czytamy między innymi, że wpływy z tytułu ROP powinny być proporcjonalnie podzielone, by spełnić wymogi funkcjonowania całego systemu przetwarzania odpadów, w tym recyklingu, zgodnie z założonymi poziomami, i w zgodzie z normami ochrony środowiska. „Niezbędne jest wprowadzenie wsparcia dla firm poprzez ulgi podatkowe czy podobne mechanizmy (np. ulgi na energię elektryczną), które pozwolą efektywnie funkcjonować” – przybliża specyfikę działania firm w polskich realiach rynkowych Zbigniew Trejderowski, właściciel firmy Conkret. „Polski system powinien zabezpieczać wdrożenie zasad Gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez ekoprojektowanie, maksymalizację zbiórki, jak również zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykluczenie z rynku produktów trudnych i nienadających się do recyklingu. Dziś przyjeżdża do mojej firmy 15 tirów odpadów a wyjeżdża 8 tirów produktów wyprodukowanych z pozyskanego recyklatu. To oznacza, że blisko połowa odpadów, która wjeżdża na sortownię nie nadaje się do przetwarzania. I to powinniśmy zmienić poprzez dostosowanie prawa, edukację, promowanie produktów z recyklingu oraz obowiązek zwiększania poziomów recyklatu w produktach z tworzyw sztucznych” – wyjaśnia przedsiębiorca.

Recyklerzy zwracali uwagę na kryzys inwestycyjny w branży. „Mamy silne, polskie marki recyklingowe, które zaczynają liczyć się w Europie. Niestety rynkowe warunki branży i bariery legislacyjne w Polsce, min. brak systemu ROP czy brak obowiązku używania recyklatu w produkcji opakowań, nie pozwalają nam konkurować z zachodnimi koncernami. Bogate firmy z krajów wysoko uprzemysłowionych wygrywają przetargi ze względu na dostęp do taniego surowca. Pozostawienie recyklerów bez wsparcia legislacyjnego doprowadzi do całkowitego przejęcia tego sektora przez firmy zagraniczne, jak w przypadku branży cementowej czy cukrowej. Liczymy na wsparcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, by przemysł recyklerski mógł się rozwijać i służyć obywatelom. Pozyskując cenne surowce wtórne z odpadów, oczyszczamy nasz kraj ze śmieci. Pakiet zmian dla polskiego recyklingu to wielka szansa dla polskich firm i środowiska naturalnego” – przyznał Szymon Dziak – Czekan.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zapewnił, że resort pracuje nad uregulowaniem kwestii prawnych w zakresie gospodarki odpadami. „Część przepisów uporządkuje wprowadzenie systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). Oczekujemy na wpis projektu do wykazu prac w ministerstwie, następnie zawarte w dokumencie przepisy przekażemy do zaopiniowania przez specjalnie powołany zespół ekspertów ds. recyklingu przy ministrze.  Szacujemy, że zamkniemy proces legislacji ROP w najbliższym czasie. Branża recyklerska będzie mogła sprawnie funkcjonować od przyszłego roku i wreszcie skończymy z fikcją dokumentowaną przez nieuczciwe działające podmioty na rynku – zapewnił wiceminister Jacek Ozdoba.

 

 

 

800 euro za tonę. Podatek od plastiku wesprze walkę z COVID-19 w Europie

800 euro za każdą tonę wytworzonych i nie poddanych recyklingowi opakowań z tworzyw sztucznych od 2021 r. trafi do unijnej kasy. Rada Unii Europejskiej tzw. podatek od plastiku przeznaczy na walkę ze skutkami pandemii COVID-19.

Opłata za opakowania plastikowe wytworzone w kraju członkowskim, których nie   poddano recyklingowi., czyli tzw. „plastic tax” obowiązuje  od 1 stycznia 2021  i ma  charakter retroaktywny. Co oznacza, że niezależnie od terminu przyjęciem unijnej Decyzji przez dany kraj członkowski, opłata naliczy się automatycznie od początku roku. Polsce przyznano ryczałtową zniżkę w wysokości 117 mln euro. Każde euro powyżej wskazanej kwoty trafi do unijnego budżetu. Tym samym Unia może zobowiązać Polskę do zapłaty nawet 2 mld zł podatku za bieżący rok.

„Naszym zdaniem polski rząd przeniesie całość kosztów plastic levy na producentów opakowań z tworzyw sztucznych w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Branża recyklerska czeka na rozporządzenie w tej sprawie. Takie rozwiązanie skłoni producentów plastikowych opakowań, głównie z zagranicznym kapitałem, do sięgania po wytwarzane w Polsce recyklaty, zwiększy popyt na rodzime surowce wtórne. Uważamy, że przy obecnym deficycie nie można  obciążać kosztami daniny od tworzyw sztucznych budżetu państwa. Tym bardziej, że UE już przymierza się do wprowadzenia obowiązku używania 30 procent granulatu z surowców z recyklingu w produkcji opakowań” – wyjaśnia Szymon Dziak – Czekan, prezes Stowarzyszenie „Polski Recykling” .

Recyklerzy zwracają uwagę na braki obecnego systemu gospodarki odpadami w Polsce oraz pozorne działanie organizacji odzysku, co powoduje niedofinansowanie rodzimej branży recyklerskiej ale również podnosi koszty wywozu śmieci w gminach. „Statystyczny Polak produkuje rocznie około 312 kg odpadów komunalnych. Mnożąc tę wartość przez liczbę obywateli (38 mln) daje to sumę około 12 mln ton odpadów komunalnych rocznie. Z moich szacunków wynika, że 25% z tego stanowią odpady z tworzyw sztucznych, to okazuje się, że produkujemy rocznie 3 mln ton tego rodzaju odpadów. Masę tych odpadów musimy pomnożyć przez dwa ze względu na zawartość zanieczyszczeń, bo w Polsce segregacja bardzo kuleje, co daje sumę około 6 mln ton odpadów komunalnych z tworzyw sztucznych przejeżdżających przez wagi instalacji komunalnych. Jeśli pomnożymy tę masę przez średnią stawkę opłaty opakowaniowej, obowiązującą w innych krajach UE, która wynosi 600 euro to otrzymamy kwotę 3.6 mld euro. Po przeliczeniu na złotówki mamy kwotę około 15 miliardów złotych i takie środki powinny być przekazywane od wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek do organizacji odzysku. Aktualnie łączna kwota jąka pobierają organizacje odzysku od tych podmiotów wynosi w przybliżeniu 32 miliony złotych. Różnica pomiędzy tymi kwotami zostaje na kontach wprowadzających produkty w opakowaniach. Konsekwencją takich „oszczędności” jest brak dofinansowania do recyklingu odpadów w Polsce i marnowanie tysięcy ton odpadów, których bez dopłat nie opłaca się przedsiębiorcom przetwarzać” – wyjaśnia Zbigniew Trejderowski, właściciel firmy Conkret.

Unia Europejska zakłada, że państwa członkowskie wykorzystają wypracowany w dyrektywie mechanizm jako zachętę do zmniejszenia zużycia jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych oraz promowania recyklingu i gospodarki w obiegu zamkniętym. „Polska powinna implementować unijne prawo w ten sposób, żeby stymulować innowację w zakresie wykorzystywania odpadów w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, włączając recyklaty ponownie do produkcji. Odciąży to budżet Polski i samorządów oraz oszczędzi środowisko naturalne. W przeciwnym wypadku będzie to narzędzie typowo fiskalne, nie wesprze polskiego recyklingu i gospodarki a pieniądze zamiast do polskich firm recyklerskich trafią do Unii” – zaznacza   Szymon Dziak – Czekan.

Decyzją Rady Unii Europejskiej  nr 2020/2053 z 14 grudnia 2020 r. dodatkowe środki własne w budżecie Unii, pozyskane z tzw. plastic tax,  zostaną przeznaczone na walkę ze skutkami COVID-19. Metodę obliczenia wielkości wytworzonej i zrecyklowanej określa w oparciu o Dyrektywę 94/62/WE rozporządzenie Rady ustanawiające środki wykonawcze dla Decyzji.

Samorządy alarmują, że osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych liczonych na nowych zasadach, może przekraczać ich możliwości budżetowe i skutkować karami. Przedstawiciele branży recyklingu i ekolodzy obawiają się, że obniżenie poziomów w najbliższych latach pozbawi ich surowca do produkcji.
Zachęcamy do lektury:
https://odpady.net.pl/2020/11/29/sejm-obnizyl-poziomy-recyklingu-ekolodzy-i-recyklerzy-zaniepokojeni-zmianami/
– Bez dobrego, silnego regulatora w postaci instytucji państwowej nie jesteśmy w stanie wymóc na producentach uczestnictwa w kosztach. W Polsce jest kilka tysięcy mniejszych i większych podmiotów wprowadzających, są firmy, które importują opakowania. Chodzi o system, w którym wszyscy wprowadzający muszą wnosić opłatę do wspólnej kasy i te pieniądze muszą zostać rozdystrybuowane tak, by rzeczywiście system zaczął działać – proponował Szymon Dziak-Czekan
zachęcamy do lektury całego artykułu:
Zapraszamy do obejrzenia debaty odnośnie ROP, w której w roli prelegenta wystąpi Pan Szymon Dziak-Czekan.
Debata: ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producentów)
Moderator: Jakub Pawłowski, Dziennikarz – specjalista ds. ochrony środowiska
Uczestnicy:
Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Dominik Bąk, Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Jarosław Roliński, Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Szymon Dziak-Czekan, Prezes Stowarzyszenia Polski Recykling
Krzysztof Kawczyński, Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska w Krajowej Izbie Gospodarczej
Remigiusz Górniak, Zastępca Burmistrza Miasta Sulejówek, Wiceprezes Zarządu Związku Samorządów Polskich
Tomasz Uciński, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Koszalinie, Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami
Piotr Szewczyk, Zastępca Dyrektora ZUOK „Orli Staw”, Prezes Zarządu Rady RIPOK
Zachęcamy do lektury ciekawego artykułu z wypowiedzią Pana Szymona Dziaka-Czekana
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-sektor-gospodarki-odpadami-to-jest-wstyd-na-cala-europe,nId,4780888?fbclid=IwAR0hVfgqgzxda8om278t3YOssh1e7AYKKGDNy3Nc9iXqM5AfSF2vm_SKD7g

ANKIETA DLA RECYKLERÓW

W nawiązaniu do aktualnych prac prowadzonych przez resort Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów, Stowarzyszenie ” Polski Recyklinng” zbiera dane dotyczące możliwości produkcyjnych zakładów recyklingu tworzyw sztucznych, a także możliwości dalszego rozwoju mocy przerobowych.

Ankieta “Badanie potencjału produkcyjnego zakładów recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce” zawiera 9 pytań a jej wypełnienie zajmuje kilka minut.

Badanie dostępne jest pod poniższym linkiem:

Ankieta “Potencjał recyklingu w Polsce”

Prosimy o przesyłanie odpowiedzi.

Technologie środowiskowe: webinarium i spotkania B2B online z firmami norweskimi

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium pn.: „Trzy filary przyszłości: odnawialna energia, ochrona wód i gospodarka odpadami” oraz spotkaniach b2b z norweskimi firmami działającymi w branży „zielonych” technologii. Wydarzenie odbędzie się 19 października 2020 r. na platformie Microsoft Teams (webinarium) oraz platformie b2match (spotkania B2B) w godzinach 10:00-17:00. Wśród prelegentów będzie również Pan Szymon Dziak-Czekan.

Dla kogo przeznaczone są spotkania?

 Dla polskich firm planujących i realizujących projekty związane z:

 • rozwiązaniami pozwalającymi zwiększyć udział odnawialnej energii w miksie energetycznym wykorzystywanym obecnie w prowadzonej działalności,
 • innowacyjnymi produktami, usługami, technologiami, procesami czy rozwiązaniami pozwalającymi zmniejszyć negatywną presję na środowisko procesów przemysłowych, zracjonalizować gospodarkę zasobami, ograniczyć ilość generowanych odpadów;
 • komercjalizacją innowacyjnych produktów i usług z zakresu technologii środowiskowych.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach firmy, które mają pomysł na wspólne przedsięwzięcie biznesowe z partnerem norweskim oraz firmy, które złożyły wniosek o dofinansowanie w programie „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 20014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Oficjalne języki wydarzenia to język angielski i język polski.

Obszar zainteresowań:

 • energia słoneczna, wiatrowa, wodna, biomasa, biopaliwa, elektromobilność i technologie, produkty, usługi i rozwiązania energooszczędne,
 • pozyskiwanie energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzanie rozproszone,
 • technologie oparte na odnawialnych źródłach energii,
 • technologie ochrony wód i gospodarki odpadami.

Koszt:

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Jak to działa?

 • W formularzu rejestracyjnym on-line uczestnicy charakteryzują krótko, w języku angielskim, swoją firmę jak i projekt, który zamierzają zrealizować, oraz rolę poszukiwanego partnera norweskiego (to informacja bardzo ważna dla firm, z którymi będziecie chcieli się umówić). Treść zgłoszenia podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez organizatorów. Po akceptacji zgłoszenia będzie ono pełnić rolę wizytówki firmy widocznej dla innych uczestników;
 • Profile firm przyjętych do udziału w wydarzeniu widnieją w katalogu na stronie internetowej giełdy kooperacyjnej;
 • Z katalogu zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm zagranicznych, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy, i wysyłają im poprzez system on-line zaproszenie do spotkania;
 • Jeśli wybrany uczestnik przyjmie zaproszenie, system wskazuje dzień i godzinę spotkania;
 • 19 października br. pod przekazanym przez organizatorów linkiem, najpierw odbędzie się webinarium,
 • po webinarium, na platformie b2match, o umówionych godzinach, odbywać się będą serie spotkań indywidualnych z firmami norweskimi, po 20 minut każde.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w webinarium oraz odbyciem spotkań z przedstawicielami norweskich firm prosimy o dokonanie rejestracji (w języku angielskim) na platformie b2match: https://three-pillars-of-future-2020.b2match.io/ do 18 października 2020 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania te to efektywny, tani i wygodny sposób na nawiązanie współpracy biznesowej w jednym miejscu i czasie.

Serdecznie zapraszamy!

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z organizatorami:

Artur Janusz

+48 22 432 88 08

artur_janusz@parp.gov.pl

Przewaga konkurencyjna dzięki ekologii. Powstaje katalog produktów z recyklingu.

Podczas Szczytu Unii Europejskiej ustalono, że od 1 stycznia 2021r. będziemy zobligowani do płacenia tzw. plastic tax w wysokości 0,80 € za każdy kilogram plastiku, który nie został poddany recyklingowi. Pieniądze te będą trafiały do budżetu Unii, prosto z budżetów państw członkowskich. Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace nad tym projektem, w celu ustalenia źródeł finansowania tego podatku możliwie jak najmniej obciążając obywateli.

Stowarzyszenie „Polski Recykling” proponuje, aby udział w tej opłacie miały firmy wprowadzające produkty i opakowania z tworzyw sztucznych, które nie pochodzą z recyklingu. Już w marcu tego roku recyklerzy tworzyw wyszli z propozycją wprowadzenia obligatoryjnego użycia recyklatów w nowych produktach z tworzyw sztucznych, w co najmniej 30 %. Niewykonanie tego obowiązku wiązałoby się z poniesieniem opłaty w wysokości tożsamej do opłaty wynikającej z przepisów unijnych (tj. 0,80 € za każdy kilogram plastiku).

„Wykorzystywanie recyklatów w nowych produktach jest bardzo popularne w wielu krajach Europy, niestety Polska dopiero rozpoczyna swoją drogę w tym kierunku. Niewiele firm uwzględnia w projektowaniu produktów ekologiczne rozwiązania takie jak np. wykorzystanie recyklatów PCR (post consumer recycled), a uważamy, że jest to przyszłością” – mówi Adam Kuś z Akpol Recykling

Recyklerzy zakładają obowiązkowe wykorzystanie recyklatów na poziomie minimum 30% przez wszystkich producentów, z wyłączeniem branży medycznej oraz opakowań do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Biorąc po uwagę szerokie zastosowanie tworzyw sztucznych i mnogość produktów z niego pochodzących, przedstawiciele recyklerów opracowują katalog produktów, które mogą pochodzić z recyklingu. Producenci wyrobów z tworzyw sztucznych przygotowują się do wykorzystywania regranulatów. Aktualnie katalog produktów z recyklingu będzie zbiorem dobrych praktyk w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych. W najbliższej przyszłości produkcja z recyklatu będzie źródłem oszczędności dla firm, gdyż ci którzy zastosują surowce wtórne, będą mieli znacznie niższe koszty produkcji. Unijny podatek od plastiku jest impulsem do zmian i bardziej ekologicznych postaw wśród producentów.

„Do niektórych produktów w obecnej chwili można zużywać od 95 do 100% z recyklatów, a nadal produkowane są z tworzywa  pierwotnego, do którego produkcji wykorzystuje się ropę naftową. Co więcej, często są importowane z całego świata, podczas gdy lokalnie produkujemy je z recyklatów, które powstają z polskich odpadów”-  mówi Marek Jaszczak z Stella Pack

 

Dobrym przykładem są worki na śmieci, folie budowlane, doniczki na kwiaty czy kontenery na odpady pochodzące z recyklingu, które w żaden sposób nie odbiegają od produktów z surowców pierwotnych.

Katalog opracowywany przez Stowarzyszenie zostanie przekazany do Ministerstwa Klimatu. Jest on dostępny na stronie Stowarzyszenia „Polski Recykling”, gdzie można kierować swoje uwagi. Spis będzie na bieżąco aktualizowany, gdyż wraz z rozwojem technologii wzrasta ilość produktów, które mogą pochodzić z surowców wtórnych. Wśród ponad stu wymienionych produktów znajdują się m.in. plandeki malarskie, worki na nawozy, worki na węgiel, beczki, kegi, rury osłonowe, szczotki do zamiatania. Te produkty mogą pochodzić z recyklingu nawet w 100%.

Kopia lista produktów z recyklatami

Sensacje i skandale Superstacja.tv 15.09.2020

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem opublikowanym w Telewizji Superstacja, gdzie Pan Szymon Dziak-Czekan wystąpił w roli eksperta.

Reportaż mówił o możliwości nielegalnego zagospodarowywania odpadów pod Poznaniem.

https://www.youtube.com/watch?v=vJC54Tzr0DY

Wywiad dla Szczytu Klimatycznego 2020r.

Zachęcamy do wywiadu z Panem Szymonem Dziakiem-Czekanem autorstwa Jakuba Pawłowskiego dotyczącego konieczności rozwoju recyklingu tworzyw sztucznych.

https://www.togetair.eu/aktualnosci/bez-skutecznego-recyklingu-plastik-nas-po-prostu-zasypie?fbclid=IwAR1QEmWE6NZAxEq9oI45UAXsKJmu0tPN_VGfLbmaGbaTDxRWDbU6aFX7lYg

Konferencja “Paliwa z odpadów”

W dniach 23-24.06 w Olsztynie odbyła się konferencja “Paliwa z odpadów” organizowana przez Abrys.

Pan Szymon Dziak-Czekan przedstawiał na niej prezentację pt. RDF jako produkt uboczny recyklingu tworzyw sztucznych oraz brał udział w panelu dyskusyjnym: Recykling jako źródło paliw alternatywnych. Granice recyklingu

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2020

W dniach 22-24 czerwca 2020r. w  Centrum Praskim Koneser odbył się Szczyt Klimatyczny, gdzie o środowisku i klimacie debatowali politycy, naukowcy, przedsiębiorcy, samorządowcy oraz członkowie fundacji i ruchów na rzecz ekologii.

Pan Szymon Dziak-Czekan brał udział w dwóch debatach podczas tego wydarzenia. Pierwsza to Plastik i GOZ w świetle dyrektyw unijnych – cywilizacyjne wyzwanie, czy ekonomiczne szaleństwo?, w której udział wziął również Minister Jacek Ozdoba.

Druga debata z udziałem Pana Szymona Dziaka-Czekana odbyła się pod tytułem: Świat po pandemii, ale przed kryzysem klimatycznym – czy wejdziemy w nową epokę, czy ugrzęźniemy w starych schematach?
Wśród prelegentów była również Pani Wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Debatę o plastiku można obejrzeć tutaj: https://www.youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=zUij-AJDTpAcom/watch?v=zUij-AJDTpA

Link do całego kanału YouTube wydarzenia: https://www.youtube.com/channel/UCcFdinLYXzGXwxoikcrdmlw

ROP potrzebny jak najszybciej

Do 5 lipca w polskim ustawodawstwie powinny znaleźć się przepisy związane z mechanizmami rozszerzonej odpowiedzialności producentów. – Bez tego wsparcia branża recyklingu jest nieopłacalna, nierentowna. Bez wpływu COVID-19 też by tak było, ale pandemia jeszcze dodatkowo utrudniła działalność branży – uważa Szymon Dziak-Czekan.

Zachęcamy do lektury w Portalu Komunalnym:
https://portalkomunalny.pl/recyklerzy-moga-bankrutowac-bez…/

Postulat do Premiera RP o wprowadzenie podatku od plastiku

Stowarzyszenie „Polski Recykling” wystosowało Pismo do Premiera RP odnośnie wprowadzenia podatku od produktów z plastiku pierwotnego, które nie zawierają w sobie co najmniej 30% recyklatów.

https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/4576753,Podatek-od-plastiku-w-Tarczy-antykryzysowej.html

Wypowiedź ekspercka dla Dziennika Gazety Prawnej

Zachęcamy do lektury artykułu Pani Katarzyny Nocuń dla DGP, w którym Stowarzyszenie występuje w roli eksperta ds. recyklingu i gospodarki odpadami.

https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-sadny-dzien-dla-rynku-smieciowego-gminy-moga-zostac-zasypane,nId,4324343

Spotkanie Sektorowej Rady Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

29. kwietnia obyło się kolejne spotkanie Sektorowej Rady, której Członkiem jest Pan Szymon Dziak-Czekan. Spotkanie odbyło się poprzez telekonferencję. Podczas spotkania omawiano  m.in. wyniki pilotażowego badania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych przeprowadzonych w sektorze gospodarki odpadami.

Postulaty Stowarzyszenia “Polski Recykling” skierowane do Minister Rozwoju Pani Jadwigi Emilewicz.

Szanowni Państwo,

udostępniamy pismo jakie skierowaliśmy do Minister Rozwoju Pani Jadwigi Emilewicz w odniesieniu do projektu specustawy w sprawie pakietu osłonowego dla przedsiębiorców przygotowywanego w związku z rozprzestrzenianiem się korona-wirusa.

Pełna treść pisma

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego informujemy, że biuro Stowarzyszenia na Woronicza będzie czynne w godzinach 10.30- 15.00.

Wiadomości e-mail oraz telefony odbieramy bez zmian w godzinach 8.30-16.30.

Wnioski o aktualizację pozwoleń:

5 marca 2020r. upływa termin złożenia wniosków do Starostw Powiatowych lub Urzędów Marszałkowskich o aktualizację obowiązujących pozwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Według objaśnień Wiceministra Klimatu, Pana Jacka Ozdoby wszystkie firmy, które złożą również niepełne wnioski bez kompletu załączników prolongują swoje dotychczasowe pozwolenia aż do momentu uzyskania decyzji o kontynuacji lub wygaszeniu.

 

SPR zachęca do  przesyłania swoim kontrahentom potwierdzenie złożenia takiego wniosku (skan pierwszej strony wniosku z pieczątką Starostwa/UM z datą złożenia), gdyż nie istnieje inna możliwość weryfikacji pozwoleń w najbliższym czasie.

Pełna treść objaśnienia Ministerstwa Klimatu

W samo południe- audycja w Programie 1 Polskiego Radia 5 marca 2020

W audycji programu “W samo południe” w Programie 1 Polskiego Radia wystąpi Pan Szymon Dziak-Czekan, który będzie rozmawiać w kontekście wniosków aktualizacyjnych pozwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, których termin składania mija dziś – 5 marca 2020r.

https://www.polskieradio.pl/7/473

Sektorowa Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

12 lutego 2020 r. Pan Szymon Dziak-Czekan odebrał powołanie do Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego

Sektorowe Rady ds. Kompetencji, których tworzeniem zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, to miejsca współpracy biznesu, nauki i instytucji branżowych. Pracodawcy są w nich źródłem wiedzy dla sektora edukacji.

Sektorowa Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców będzie m.in. rekomendowała rozwiązania w zakresie koniecznych zmian w obowiązujących regulacjach prawnych w obszarze edukacji – dzięki nim przepisy w tym zakresie mają być nie tylko bardziej jednolite, a też skuteczniej niż do tej pory odpowiadać na potrzeby sektora gospodarki odpadami.

Zadaniem Rady będzie również inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami branży gospodarki odpadami a instytucjami edukacyjnymi, przekazywanie do tych instytucji informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje pracowników sektora i opracowywanie odpowiednich rekomendacji w tym zakresie. Pomoże to instytucjom edukacyjnym w lepszym dopasowaniu oferty (w tym szkoleń) dla obecnych i potencjalnych pracowników sektora gospodarki odpadami.

Ważnym obszarem jest również propagowanie tworzenia porozumień edukacyjnych, które umożliwią realizację staży i praktyk w przedsiębiorstwach dla uczniów i studentów kształconych dla sektora gospodarki odpadami.

Wypracowane rozwiązania mają pomóc także w adaptacji sektora gospodarki odpadami oraz edukacji do wymagań związanych ze wdrożeniem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Bilans Dnia w TNV24BiS 21.01.2020r.

” Plastik gnieciemy i na 5 frakcji Segregujemy🙏.; Stare leki do apteki, zużyty sprzęt i baterie do PSZOKu, I nie wrzucamy mięsa do BIO w tym amoku.” ♻️😊

Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią Pana Szymona Dziaka-Czekana w programie Bilans dnia w TVN 24BiS

https://go.tvn24.pl/…/bilans-odc…/odcinek-169,S00E169,209981

Express TTV 11.01.2020r.

W sobotę 11 stycznia w programie Express TTV ukazał się materiał o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, w którym w roli eksperta wystąpił Pan Szymon Dziak-Czekan.

Wypowiedź w programie “Echa Dnia”

Zapraszamy do obejrzenia wydania programu “Echa Dnia” z 2 stycznia 2020 r. w TVP3 Warszawa, gdzie Pan Simon Dziakan wraz z Dyrektor Magdą Gosk rozmawiali o podwyżkach cen zagospodarowania odpadów komunalnych.

https://warszawa.tvp.pl/38938871/echa-dnia

Wypowiedź w programie “O tym się mówi”

Zachęcamy do obejrzenia wczorajszego programu “O tym się mówi”, w którym Pan Szymon Dziak-Czekan wystąpił w roli eksperta ♻️♻️♻️

https://www.tvp.info/45239971/27112019-1837

Wypowiedź w programie “Nie da się ukryć”

W programie “Nie da się ukryć” w TVP INFO wypowiadał się Pan Szymon Dziak-Czekan o systemie depozytowym w Europie.

https://www.tvp.info/45113952/20112019-2100/nie-da-sie-ukryc,odc-786?fbclid=IwAR01eXddqfeksko5h8j9JRwUYvdoAcddRBEiitWbKCwJ0zrdkSdJPJlRwS0

Walne Zebranie Członków

14 listopada 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Członków. Wszystkim dziękujemy za obecność.

Występ w programie Echa Dnia

Zapraszamy do obejrzenia  programu “Echa Dnia” z 13 listopada 2019 r. gdzie Pan Simon Dziakan rozmawiał z Danuta Holecka o selektywnej zbiórce odpadów.
https://warszawa.tvp.pl/38938871/echa-dnia

Występ w programie “O tym się mówi”

Zapraszamy do obejrzenia materiału z programu “O tym się mówi”, gdzie Simon Dziakan wraz z innymi gośćmi programu rozmawiał o selektywnej zbiórce odpadów.
Materiał zaczyna się od 24:06
https://www.tvp.info/45046005/07112019-1837

Debata “Rzeczpospolitej” 6.11.2019 r.

6 listopada 2019 r. Pan Szymon Dziak – Czekan uczestniczył  w debacie zorganizowanej przez Rzeczpospolita. Głównymi tematami dyskusji były zmiany i najkorzystniejsze rozwiązania w systemie #GospodarkaOdpadami. Uczestnikiem debaty był również wiceminister Sławomir Mazurek, który zachęcał również do segregowania odpadów ♻️ i przypomniał o trwającej kampanii edukacyjnej resortu środowiska #PiątkaZaSegregację. Informuje ona społeczeństwo np. o zasadach segregacji oraz o późniejszym recyklingu odpadów.

Więcej o kampanii na stronie ➡️ http://naszesmieci.pl

Spotkanie b2b z norewskimi firmami

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach b2b z norweskimi firmami działającymi w zakresie technologii przyjaznych dla środowiska oraz poprawiających jakość życia. Spotkania, które odbędą się 30 października 2019 r. w The Heart w Warsaw Spire, pl. Europejski 1 w Warszawie (w godz. 13.00-16.00) będą służyć nawiązaniu partnerstw projektowych w celu wspólnego składania wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszy Norweskich.

Wydarzeniu będzie towarzyszyć konferencja inaugurująca III Edycję Funduszy Norweskich w Polsce (2014-2021), podczas której zostanie ogłoszony konkurs na projekty grantowe. Planowane jest m.in. wsparcie dla opracowania i wprowadzania  innowacji produktowych lub procesowych, które zmniejszają negatywny wpływ firmy na  środowisko, w tym w obszarze wód morskich i śródlądowych, a także poprawiające jakość życia osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym głównie osób starszych. Dotacje będą mogły pokryć do 70% kosztów kwalifikowanych i wynosić nawet 8 mln złotych.

Czynnikiem zwiększającym szanse otrzymania grantu będzie realizacja projektu w partnerstwie z podmiotem norweskim. Zachęcamy więc do udziału w spotkaniach firmy, które mają pomysł na wspólne przedsięwzięcie biznesowe z partnerem norweskim.

Udział w spotkaniach umożliwi:

 • nawiązanie kontaktów biznesowych,
 • wymianę doświadczeń z zagranicznymi przedstawicielami biznesu,
 • pozyskanie nowych zleceń,
 • nawiązanie partnerstw projektowych, które będą premiowane w wyżej wymienionym  konkursie.

Lista norweskich firm, które wezmą udział w spotkaniach, znajduje się tutaj: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57636:spotkania-b2b-z-norweskimi-firmami-z-branzy-welfare-oraz-zielonych-technologii

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

Wszystkich zainteresowanych odbyciem spotkań z przedstawicielami norweskich firm prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego (w języku angielskim) do 23 października 2019 r (https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57636:spotkania-b2b-z-norweskimi-firmami-z-branzy-welfare-oraz-zielonych-technologii). Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Fotorelacja z konferencji “Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu – czas radykalnych zmian”
Warszawa 1 października 2019

KONFERENCJA 1 października 2019

 1 października 2019 roku organizujemy konferencję “Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu – czas radykalnych zmian”, w której swój udział potwierdził Minister Środowiska Pan Henryk Kowalczyk!
Podczas której Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska,  Magda Gosk przedstawi założenia propozycji nowego modelu ROP. Honorowym Patronatem wydarzenie objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik.

Konferencja odbędzie się w Hotelu Novotel Airport, ul. 1-ego Sierpnia 1 w Warszawie.
Koszt udziału w wydarzeniu to 650 zł netto, liczba miejsc jest ograniczona.
Aby zgłosić się do udziału należy przesłać imię i nazwisko uczestnika oraz dane firmy z nr NIP na adres info@polskirecykling.org

 

Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu – czas radykalnych zmian

Agenda konferencji 1 października 2019r.

Warszawa Hotel Novotel Airport ul. 1-ego Sierpnia nr 1, sala Żwirko

  9:00Rejestracja uczestników

10:00 Otwarcie  konferencji
Minister Środowiska Henryk Kowalczyk
10:10 Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – założenia propozycji Ministerstwa Środowiska związane z wdrożeniem dyrektyw unijnych
Magda Gosk – Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska
10:30 Rola recyklerów w GOZ
Szymon Dziak-Czekan- Stowarzyszenie „Polski Recykling”
11:00
Prawa i obowiązki uczestników GOZ w świetle dyrektyw Unii Europejskiej
Daniel Chojnacki i Maciej Białek – Kancelaria DZP
11:40 Finansowe aspekty nowego systemu gospodarki odpadami w Polsce
Julia Patorska – Deloitte

Przerwa kawowa 12:20 – 12:50

12:50 Pierwsze efekty zwalczania patologii w gospodarce odpadami po roku od obowiązywania nowych przepisów.
Izabela Szadura – Dyrektor Departamentu Kontroli Gospodarowania Odpadami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
13:20 Nowe wymagania PPOŻ dla zbierających i przetwarzających odpady
Marcin Kowalski – GRUPA A3F ochrona przeciwpożarowa
13:50 Rola ekoprojektowania w zwiększeniu recyklingu tworzyw sztucznych w kontekście nowych regulacji odpadowych
Kazimierz Borkowski – Fundacja PlasticsEurope Polska
14:20 Nowe możliwości dofinansowania recyklingu – „Szybka Ścieżka”
Marcelina Chojnacka i Barbara Brzezińska – PwC

Lunch 14:50 – 15:30

15:30 Debata: Jakie warunki musi spełniać nowy system gospodarki odpadami, aby był impulsem do rozwoju branży recyklingu?
16:30 Dyskusja i podsumowanie konferencji

17:00 Zakończenie konferencji

Patronat Honorowy:
Marszałek  Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Patroni medialni:

PARTNER:

Spotkanie prekonsultacyjne w Ministerstwie Środowiska

2 września odbyło się spotkanie pre-konsultacyjne dotyczące wprowadzenia nowego modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów. Wśród ponad 70 uczestników tego spotkania byli reprezentanci wszystkich zainteresowanych grup: wprowadzający, organizacje odzysku, strona społeczna, przedstawiciele samorządów oraz recyklerzy. Cieszy szczególnie duża aktywność Członków Stowarzyszenia za co dziękujemy!

Wypowiedzi medialne Stowarzyszenia “Polski Recykling”

Zapraszamy do lektury reportażu Pana Mariusza Szczygła “Moje pudełka wylądują w oceanie czy reinkarnują się jako doniczki? Szczygieł próbuje wydostać się z plastikowego kręgu wstydu” z wypowiedzią ekspercką Pana Szymona Dziaka-Czekana : “Moje pudełka wylądują w oceanie czy reinkarnują się jako doniczki? Szczygieł próbuje wydostać się z plastikowego kręgu wstydu”

oraz do odsłuchania audycji z Czwórki Polskiego Radia : Czy kaucja za opakowania rozwiąże problem recyklingu?

Konferencja “Perspektywa 2050”

26 czerwca odbyła się konferencja “Perspektywa 2050: długoterminowa strategia klimatyczna dla Polski” organizowana przez WiseEuropa.
W wydarzeniu brali udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Juha Ottman Ambasador Finlandii w Polsce.

Debata portalu komunalnego

W debacie o zagospodarowaniu odpadów tworzyw sztucznych stanowisko Stowarzyszenia reprezentował prezes Szymon Dziak-Czekan. Dzięki możliwości debaty z Panem Ministrem Mazurkiem liczymy na uwzględnienie naszych postulatów w pracach Ministerstwa Środowiska.

Zachęcamy do obejrzenia podsumowania debaty ( wypowiedź Pana Szymona Dziaka-Czekana od 4:30)

https://www.facebook.com/portalkomunalny/videos/421242478469330/

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

13 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Polski Recykling” w Janikowie. Dziękujemy za pomoc w organizacji firmie Zaptech Sp. J. Sobańscy.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w dyskusji. Jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do działań na rzecz branży recyklingu.
Kolejne Walne Zebranie jest planowane na 14 listopada 2019r. w Warszawie.

Targi Plastpol 2019

Jak co roku byliśmy obecni na targach przetwórców tworzyw sztucznych i gumy PLASTPOL, które odbyły się w dniach 28-30.05 w Kielcach.
Bardzo dziękujemy firmie AKPOL, która udostępniła nam swoje stanowisko.
Dziękujemy również wszystkim, z którymi mieliśmy przyjemność się spotkać, za poświęcony czas.
ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ORAZ ZAINTERESOWANE FIRMY NA WALNE ZEBRANIE 13.06 W JANIKOWIE

Konferencja PZPTS

W hotelu Golden Tulip w Warszawie, 14 maja odbyła się konferencja, której tematem przewodnim była dyskusja uczestników łańcucha wartości nad koniecznością i sposobami dostosowania się do nowych wyzwań związanych z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym i roli w niej tworzyw sztucznych.

Do udziału w konferencji zaproszono producentów i przetwórców tworzyw sztucznych, sieci handlowe i producentów wyrobów w opakowaniach.

Pan Szymon Dziak- Czekan był moderatorem panelu dyskusyjnegoRecykling tworzyw sztucznych w świetle nowych regulacji prawnych w Polsce i UE“, w którym udział wzięła Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska- Pani Magda Gosk.

link do wypowiedzi Pana Szymona po konferencji (od 8:07)
https://youtu.be/SbYMUhb0AtQ

Spotkanie w Ministerstwie Finansów

Po wielu spotkaniach związanych z promocją raportu „Gospodarowanie komunalnymi odpadami opakowaniowymi w obiegu zamkniętym. Przegląd systemu i propozycja nowego rozwiązania” 5 Kwietnia 2019r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Finansów z Naczelnikiem Wydziału Ekonomii Środowiska Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych Panem Jarosławem Jasnowskim. Przedstawiono główne problemy dotykające branżę recyklingu i gospodarki odpadami, a urzędnicy zostali zaznajomieni ze złożonością tych problemów oraz proponowanym przez stowarzyszenie  nowym modelem.

Konferencja “Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”

W dniach 5-7 kwietnia w Poznaniu odbyła się konferencja “Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów.” Konferencja miała na celu zapoznanie uczestników ze zmianami w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami. Pokazano przykłady państw europejskich w kontekście nowych przepisów unijnych dla GOZ oraz zebrane doświadczenia  praktyków z wprowadzania GOZ  w Europie i w Polsce. Ponadto podczas wydarzenia omówiono zagrożenia i wyzwania jakie stoją na drodze do wdrażania systemu zbiórki  i przetwarzania  bioodpadów.

Senacka Komisja Środowiska 14.03. 2019

14 marca odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Środowiska z udziałem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka dotycząca funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, produktu ubocznego oraz omówienie gospodarki odpadami jako ważnego filaru gospodarki o obiegu zamkniętym wraz z transpozycją pakietu odpadowego. Ministerstwo przedstawiło prezentację pokazującą jakie są najważniejsze kierunki zmian w systemie gospodarki odpadami. Pan Szymon Dziak-Czekan przedstawił Ministrowi największe bolączki recyklerów. Pan Minister Kowalczyk wyraził się przychylnie do naszych postulatów i zapewnił o wprowadzeniu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów do 2020 roku.

WarsawPack 2019

6 marca odbyła się konferencja Opakowania w obiegu zamkniętym podczas trwania targów WarsawPack 2019 w Nadarzynie.
W czasie konferencji mowa była o wszystkich aspektach związanych z opakowaniami, min. o: przyszłości opakowań w kontekście zmian w prawie unijnym w perspektywie 2030 roku, o bezpieczeństwie opakowań; o biotworzywach – czy mogą być zamiennikiem dla tworzyw sztucznych, o wymaganiach dotyczących recyklingu szkła czy tworzyw sztucznych. Prelegentami na konferencji byli min: prof. Artur Bartkowiak z  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,  Damian Korczewski z Krynicki Recykling, Rafał Topolski z AKPOL Adam Kuś, czy przedstawiciele Rekopolu. Drugą część konferencji stanowiła debata, w czasie której dyskutowano jakie są możliwości  takiego projektowania opakowań by były recyklingowalne, czy jak każda ze stron systemu opakowań może przygotować się  na nadchodzące wyzwania i zmiany związane ze strategią tworzywową (Single Use Plastic), czy pakietem Gospodarki w Obiegu Zamkniętym.

SOSEXPO 2019

28 lutego 2019 r. odbyło się Forum SOSEXPO 2019. W tegorocznej edycji wśród panelistów byli m.in. Sławomir Mazurek z MŚ, Andrzej Grzyb – Europoseł, Dariusz Piontkowski- przewodniczący sejmowej Podkomisji ds. Monitorowania Gospodarki Odpadami, Andrzej Maciejewski – przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Barbara Baka z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Marszałek Mazowsza Adam Struzik oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko.

Tematyka wydarzenia skupiała się na problemach jakie dręczą branżę gospodarki odpadami oraz na wyzwaniach jakie stawia przed nami Unia Europejska. Omawiano również mechanizmy wsparcia dla GO, a jeden z paneli dotyczył odzysku energetycznego z odpadów.

Swoją prezentację przedstawiał również Pan Szymon Dziak-Czekan, który w panelu o nowych technologiach w GO poruszał temat strat jakie wynikają z niewłaściwego systemu oraz braku Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Wśród gości byli również przedstawiciele recyklerów m.in. Pan Sławomir Pacek, Grzegorz Sobański, Stanisław Radzki, Edyta Kwapich oraz Magdalena Hoppe i Monika Łukaszewicz.

Spotkanie w Ministerstwie Środowiska

7 lutego odbyło się spotkanie w Ministerstwie Środowiska z Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Magdą Gosk i jej zastępczynią Bogusławą Brzdąkiewicz. Przedstawiciele Stowarzyszenia ponownie omówili proponowany model gospodarki odpadami. Zostaliśmy zapewnieni, że w MŚ trwają prace nad wprowadzeniem Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów do 2020 roku.

2019-02-10

Artykuł w Rzeczpospolita

W dzienniku Rzeczpospolita ukazała się wersja elektroniczna artykułu autorstwa Pana Szymona Dziaka-Czekana. Raport PwC o którym mowa w tekście  jest dostępny bezpłatnie pod adresem sekretariat@polskirecykling.org
Zapraszamy do lektury:
https://energia.rp.pl/akcje-specjalne/cop-walka-o-klimat/14674-gospodarka-odpadami-czas-radykalne-zmiany/amp

2019-02-05

Posiedzenie Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

30 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, podczas której przedstawicele samorzdów przekazywali informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi w jednostkach samorządu terytorialnego, jej stanu obecnego i potrzebnych zmian.

Wszycy obecni przedstawiciele jednogłośnie opowidzieli się za koniecznością stworzenia rynku dla surowcow wtórnych, stworzenia systemy zachęt do recyklingu oraz konieczności wprowadzenia realnej Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów.

Jako przedstawicielka Ministerstwa Środowiska Pani Magda Gosk zapewniła, że dialog z uczestnikami branży odpadowej odnośnie zmian w ustawie o odpadach oraz ustawie o utrzymywaniu porządku w gminach trwa.

2019-02-01

Spotkanie w NFOŚiGW

10 stycznia odbyło się spotkanie z Zastępcą Prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Dyrektorem Departamentu Ochrony Ziemi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Panem Jarosławem Rolińskim. Spotkanie również miało na celu przedstawienie nowego systemu gospodarki odpadami, który wypracowaliśmy wspólnie z PwC. Jednym z kluczowych zagadnień, było utworzenie Centralnego Funduszu Opakowaniowego w strukturach NFOŚiGW. Nasz system spotkał się z aprobatą dyrektora
oraz zawiązaniem współpracy między naszymi jednostkami odnośnie instrumentów wsparcia branży recyklingu przez Fundusz Ochrony Środowiska. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą NFOŚiGW oraz przesyłania uwag do sekretariatu, dotyczących możliwych zmian
w istniejących już instrumentach lub propozycje nowych instrumentów, które według Państwa wpłynęłyby pozytywnie na rozwój branży w Polsce.

2019-01-11

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim

7 stycznia 2019r. odbyło się spotkanie z Dyrektorem Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Panem Marcinem Podgórskim oraz Dyrektor Urszulą Pawlak.
Przedstawiciele Stowarzyszenia przedstawili swoją propozycję nowego systemu oraz przedstawili największe problemy dotykające branżę, zwłaszcza w kontekście nowelizacji ustawy o odpadach.
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zgodzili się z nami, że ważką kwestią będzie zabezpieczenie roszczeń, które może być trudne
do uzyskania jako gwarancja bankowa, dlatego pojawił się pomysł utworzenia instrumentu pomocniczego przez Mazowiecki Fundusz Gwarancyjny. Gdy rozwiązanie będzie już gotowe, Stowarzyszenie będzie działało, aby podobne Instrumenty pojawiły się w innych województwach.

2019-01-08

Artykuł o Walnym Zebraniu na plastech.pl

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem o naszym Walnym Zebraniu w Bydgoszczy!

https://www.plastech.pl/wiadomosci/Aktywna-jesien-Polskiego-Recyklingu-13247

2018-12-13

Wywiad w Radiowej Czwórce

Szanowni Państwo,

zapraszamy do odsłychania audycji z wystąpieniem Pana Szymona Dziaka- Czekana w Radiowej Czwórce. Rozmowa dotyczyła decyzji KE o zakazie produkcji jednorazowego plastiku oraz popularyzacji wielorazowych butelek w Nowym Jorku.
Zapraszamy od 10:40 minuty.

https://www.polskieradio.pl/10/5566/Artykul/2206818,Pierwsze-slysze-25-pazdziernika-godz-0707

2018-10-30

Oświadczenie

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji, przez Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań EKOPAK, oświadczamy, że w koncepcji Rozszerzonej Odp. Producenta raportu PwC zaprezentowanej 10 października 2018 na konferencji “Gospodarka odpadami – czas na radykalne zmiany”, ani razu nie pada słowo “podatek”. W raporcie jest mowa o opłatach za wypełnienie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
Jest również mowa o zwiększeniu wkładu finansowego przez wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek w ramach tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta, którą popierają wszystkie organizacje w tym organizacje odzysku. Główny problem, który staramy się rozwiązać to taka redystrybucja środków, która spowoduje efektywne działanie całego łańcucha w ramach GOZ.
Bardzo ubolewamy nad faktem, że pomimo wstępnych deklaracji organizacje reprezentujące przemysł producentów nie chcą wziąć na siebie większej odpowiedzialności i odmawiają udziału we wspólnej debacie na ten temat. Całość raportu jest dostępna w sekretariacie stowarzyszenia.

Z poważaniem,
Szymon Dziak

2019-10-15

Konferencja 10.10.2018 Warszawa

Gospodarka odpadami – czas na radykalne zmiany!

W związku z bardzo trudną sytuacją branży, nowelizacją ustawy o odpadach, jak również ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w tym zakresie nasze Stowarzyszenie organizuje konferencję, w której chce zaprezentować nową koncepcję systemu gospodarki odpadami.

Więcej

2018-09-20

Jesteśmy patronem merytorycznym ExpoOPAKOWANIA 21-22 listopada 2018

Jaki wpływ ma wdrażanie idei Przemysłu 4.0, w tym automatyzacji i robotyzacji na produkcję? Jak efektywnie wykorzystać automatykę i roboty w zakładzie?

Na te i inne zagadnienia poszukamy odpowiedzi podczas wydarzeń towarzyszących Targom ExpoOPAKOWANIA, a będą to …

Więcej

2018-09-20

Zmiany w ustawie o odpadach i Inspekcji Środowiska

20 lipca Sejm przyjął poprawki Senatu zawarte w uchwałach z dnia 13 lipca w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw i w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw. Teraz projekty dwóch ustaw, w trybie pilnym zostały przekazane prezydentowi do podpisu, który ma na to 7 dni.

Przedstawiciele Stowarzyszenia brali aktywny udział we wszystkich posiedzeniach komisji zarówno sejmowych jak i senackich procedujących nad ustawami, gdzie wytrwale przedstawiali swoje poprawki.

Szczegółowe informacje o nowelizacjach zostały przesłane w osobnej komunikacji oraz w zakładce dla Członków.

2018-07-24

V Bałtyckie Forum Ekologiczne

W dniach 20-22 czerwca odbyło się V Bałtyckie Forum Ekologiczne. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była Innowacyjna Europa w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Podczas uroczystej Gali zostały wręczone Zielone Certyfikaty oraz nagrody dla liderów branży. Bałtyckie Forum Ekologiczne jest wydarzeniem o randze międzynarodowej z prelegentami reprezentującymi ponad 10 krajów. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wśród prelegentów znalazł się również Pan Szymon Dziak-Czekan, który mówił o przyszłości recyklingu nie tylko w Polsce.

2018-06-25

Walne Zebranie Członków:

14 czerwca w Katowicach odbyło się Zebranie Zarządu oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Organizacja Zebrań Walnych w różnych regionach staje się już powoli tradycją, po Pieńkowie, Szczecinku przyszła kolej na południowe regiony. Do Katowic, na spotkanie po Walnym Zebraniu, zaprosiliśmy recyklerów, którzy jeszcze nie są zrzeszeni w naszym Stowarzyszeniu, aby po krótce przybliżyć im naszą działalność i zachęcić do wstąpienia.
Po zakończeniu oficjalnego Zebrania oraz spotkania nieoficjalnego była możliwość wspólnego oglądania meczu otwarcia Mundialu 2018 w przyjacielskiej atmosferze.
Kolejne Walne Zebranie jest planowane na 23 listopada 2018 r. w Bydgoszczy dzięki gościnności firmy GM Color!

2018-06-18

Wypowiedź ekspercka w TVN 24

W programie TVN24 Polska i Świat Pan Szymon Dziak-Czekan przedstawił ekspercką opinię dotyczącą m.in pożarów odpadów na nielegalnych składowiskach. Zapraszamy do zapoznania się materiałem o recyklingu w Szewcji dostępnym pod linkiem:

https://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/polska-i-swiat-panstwo-w-ktorym-prawie-nie-ma-wysypisk,842869.html

2018-06-06

Debata #DlaPlanety

5 czerwca w Światowy Dzień Środowiska 2018 w Ministerstwie Środowiska odbyła się ekspercka dyskusja na temat powiązań między rozwojem gospodarczym a wyzwaniami dla środowiska organizowana przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. W rozmowie na temat wpływu zanieczyszczeń plastiku na biznes i środowisko wziął udział m. in. Dyrektor Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska na Europę, dr Jan Dusik. Temat zanieczyszczenia środowiska odpadami z tworzyw sztucznych stał się w ostatnich miesiącach obiektem zainteresowania mediów na całym świecie.

2018-06-06

I Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami

w dniach 4-5 czerwca 2018 r. w Gdańsku odbyło się I Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami, gdzie tematami wiodącymi były pierwsze efekty wdrażania ogólnopolskiego systemu segregacji odpadów, przygotowania do niego w praktyce samorządów, powierzanie usług własnym podmiotom, a także wyzwanie osiągnięcia 50% poziomu odzysku. Omówione zostaną także możliwości i bariery dla gmin w realizowaniu idei “circular economy”.
Forum w założeniu rozpoczyna cykl corocznych spotkań.
Pan Szymon Dziak-Czekan prowadził panel “Perspektywa recyklera – Czy pułap 50% odzysku jest możliwy w gminach do osiągnięcia w tak krótkim czasie?”

2018-06-06

Stanowisko Stowarzyszenia ws. pożarów odpadów

Stowarzyszenie “Polski Recykling” z uwagą obserwuje ostatnie doniesienia dotyczące pożarów odpadów wybuchających w wielu miejscach w Polsce. Zwracamy jednak uwagę, że zdarzenia te występują nie tylko na składowiskach ale również w punktach skupu, sortowniach, zakładach RIPOK. Palą się m. in. odpady zmieszane, zbelowane tworzywa sztuczne, opony, odpady przygotowane do cementowni jako paliwo alternatywne. Tak więc nie da się jednoznacznie określić przyczyny pożarów bez indywidualnego podejścia do każdego zdarzenia. Dla branży recyklingu jest to zawsze marnotrawienie surowców wtórnych, niezależnie od tego czy są to sprasowane odpady przygotowane do sprzedaży czy wysokokaloryczne materiały składowane. Pożary składowisk są ogromnym problemem zarówno dla mieszkańców jak i zakładów przetwarzania odpadów, obciążają finansowo branżę odzysku i mają negatywny wpływ na lokalne środowisko. Mamy nadzieję, że rozwój branży recyklingu będzie odpowiedzią na rosnące zagrożenia powstałe w gospodarce odpadowej związanej z rosnącą konsumpcją.

2018-05-28

Zapraszamy do odwiedzenia nas na targach PLASTPOL

Jesteśmy do czwartku w hali D dzięki uprzejmości Pana Jerzego Kamińskiego z firmy Repro Plast.

2018-05-22

IV Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie

27 kwietnia 2018r. podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie odbyła się debata przygotowana przez Rzeczpospolitą „Niezależność energetyczna Polski poprzez odpowiedzialną i efektywną gospodarkę odpadami”. Wśród panelistów był Pan Szymon Dziak-Czekan oraz Wiceminister Środowiska Sławomir Mazurek.
W czasie debaty zastanawiano się nad tym, czy gospodarka odpadami pozwoli na uniezależnienie energetyczne Polski, jak obniży się zużycie energii przy prawidłowym wykorzystaniu odpadów- nie tylko poprzez odzysk energetyczny, ale również przez stworzenie rynku zbytu dla surowców wtórnych. Debata toczyła się również wokół roli samorządów w całym systemie gospodarki odpadami, również w termicznym unieszkodliwianiu odpadów.

2018-04-30

Międzynarodowa Konferencja Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów

24 kwietnia 2018r. rozpoczęła się w Liberecu 11. Międzynarodowa Konferencja Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Pan Szymon Dziak-Czekan został tam zaproszony do prowadzenia prelekcji o szansie dla polskiej gospodarki związanej z blokadą rynku chińskiego. Tematem przewodnim konferencji było miejsce instalacji MBP w kontekście gospodarki obiegu zamkniętym oraz kontekście międzynarodowym. Rozmawiano również o ich przekształcaniu w tzw. centra recyklingu oraz o zagospodarowaniu bioodpadów czy jakości i wymaganiach dla surowców wtórnych.

Konferencja MBP 2018 Liberec

2018-04-24

II warsztaty Stowarzyszenia i PwC

19 kwietnia w siedzibie PwC sp. z o.o. oodbyły się drugie warsztaty grupy roboczej ds. raportu i nowego modelu gospodarki odpadami.
Podczas spotkania odniesiono się do uwag przekazanych po pierwszych warsztatach oraz zaproponowano wiele optymalnych rozwiązań.
Przedstawicielka PwC przedstawiła też wiele ciekawych rozwiązań jakie zastosowano w innych krajach, które realnie wpływają na jakośc zbieranych odpadów z gospodarst domowych, czy zachęcają producentów do używania surowców wtórnych.
Prace nad raportem oraz modelem nadal trwają.

2018-04-20

Miejsce recyklingu w GOZ

Stowarzyszenie „Polski Recykling” już od grudnia 2015 r., czyli od ogłoszenia przez KE planu działania w sprawie „Circular Economy” uczestniczy w publicznej debacie na temat kształtu nowego systemu gospodarki odpadami. Jednocześnie widzimy, że każdego miesiąca zgłaszają się do nas firmy recyklingowe chcące żeby Stowarzyszenie reprezentowało ich interesy.

Więcej

2019-01-08

Targi EkoTech w Kielcach

28.02 – 01.03 w Kielcach odbyły się XIX Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EkoTech. Duży nacisk położono na wystawę sprzętu i maszyn do odbioru odpadów, redukcji odpadów i ich segregowaniu, ale także czystością przestrzeni publicznej.

Wśród stoisk prezentowano kosze na śmieci, maszyny do ich czyszczenia i szybkiego opróżniania, samochody myjące ulice czy biodegradowalne worki na odpady.

Podczas trwania targów odbyło się wiele wydarzeń towarzyszących. 28 lutego na Forum Gospodarki Odpadami tematem przewodnim były bioodpady i sposoby radzenia sobie z nimi przez RIPOK-i.
1 marca odbyła się konferencja „Wyzwania dla samorządów – recykling i finansowanie systemu gospodarki odpadami.” Poruszane były kwestie efektywności ekonomiczna systemów gospodarki odpadami i budowanie skutecznego systemu gospodarki odpadami

Ważnym wydarzeniem towarzyszącym był wyjazd do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku. Jego celem była wymiana doświadczeń oraz dyskusja na temat rozwiązań zastosowanych w przedsiębiorstwie

2018-03-26

Spotkanie z Przemysłem 2018

8 marca 2018 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej zorganizował „Spotkanie z przemysłem 2018” pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana dr Jarosława Gowina oraz Rektora Politechniki Warszawskiej Pana prof. dr hab. inż. Jana Szmidta. Stowarzyszenie Polski Recykling było reprezentowane przez Pana Sławomira Packa i Roberta Kucickiego.

Wydarzenie to było dobrą okazją na przekazanie zebranym gościom przez poszczególne Katedry swoich osiągnięć, zwrócenie się o pomoc finansową i wsparcie przez uczestniczące firmy. Nawiązał się istotny dialog, gdyż „druga strona” – przemysł również w swoich wystąpieniach przekazał informacje o swoich profilach produkcji oraz wskazał miejsca, gdzie mogą być pomocni. Był również czas na przedstawienie współpracy dydaktycznej z przemysłem. Omawiano staże, praktyki i studia podyplomowe kształcące osoby o typowym profilu pracy dostosowanym do przemysłu.

2018-03-26

Forum SOS EXPO 2018

1 lutego w Warszawie w hotelu Nowotel odbyło się VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOS EXPO

Forum podzielone było na bloki tematyczne takie jak innowacyjność i finansowanie w projektach unijnych, wdrażanie nowych zasad w selektywnej zbiórce odpadów i wymagania recyklerów różnych opakowań.

W sprawie projektów innowacyjnych dużą uwagę zwrócono na miejscowe plany zagospodarowania jako pobudzenie GOZ np. stworzenie odnawialnych źródeł energii.
Dużo miejsca poświęcono gminom, których przedstawiciele opowiadali o dobrych praktykach wdrażania innowacji na swoich terenach.

Ostatni blok tematyczny miał zwrócić uwagę zgromadzonych, jak ważne jest zachowanie standardów surowców wtórnych dla jakości procesu recyklingu. Trzech przedstawicieli reprezentujących trzy typy surowców wtórnych (papier, szkło i tworzywa sztuczne) przedstawiło swoje segmenty z uwzględnieniem i naciskiem na występujące zanieczyszczenia, trudności, ale również wysokie normy dostaw przetworzonego surowca.

2018-02-05

Spotkanie w KIG 24 stycznia

24.01.2018 odbyło się spotkanie Polskiej Federacji Organizacji Gospodarki Odpadami w Krajowej Izbie Gospodarczej. Tematem przewodnim spotkania był GOZ i ROP. Każdy z uczestników przedsrtawił swoje postulaty, które jednomyślnie stwierdzały, iż za odpad powinien płacić wprowadzający na rynek (wytwórca).

Krzysztof Kawczyński z KIG przypomniał, że od tego roku miała wejść w życie baza danych o odpadach (BDO na stronie bgo.mos.gov.pl), jednak na chwilę obecną jest tylko rejestr. Baza powinna być gotowa za dwa lata. Do jego uzupełnienia zobowiązani są marszałkowie województw. Wpisy do BDO muszą dostarczyć przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek produkty

Zgłoszono chęć zaproszenia ministra Kowalczyka na kolejne spotkanie.

2018-02-05

9 Międzynarodowa Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

24 stycznia 2018r. w Łodzi rozpoczęłą się konferencja organizowana przez wydawnictwo Abrys “Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”. Głównymi zagadnieniami wydarzenia było określenie co nas czeka w nadchodzących latach w gospodarce odpadami, czy konieczne są ciągłe zmiany prawne i czy jesteśmy w stanie wywiązać się z Unijnych zobowiązań?
W trakcie konferencji poruszono również tematy dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego, jakie są jej wizje rozwoju w Polsce i w Europie.
Trzydniową konferencję zakończono wyjazdem studyjnym do miejscowości Ruszczyn w gminie Kamieńsk (woj. łódzkie), gdzie zlokalizowana jest instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych wraz z linią do produkcji paliwa alternatywnego (RDF).

2018-02-05

Artykuł w Recycling Today

Wypowiedź Pana Szymona Dziaka została opublikowana w największym międzynarodowym piśmie Recycling Today

całość jest do przeczytania pod poniższym linikem: http://www.recyclingtoday.com/article/recycling-conference-warsaw-poland-economy/

2017-12-13

“Gospodarka o obiegu zamkniętym w praktyce” w Ambasadzie Królestwa Niderlandów

Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie oraz Instytut Innowacyjnej Gospodarki zaprosiły Stowarzyszenie na spotkanie ekspertów zatytułowane “Gospodarka o obiegu zamkniętym w praktyce”.
To spotkanie ekspertów odbyło się w piątek 24 listopada w Ambasadzie Holandii w Warszawie przy okazji wizyty holenderskiej delegacji ekspertów z różnych środowisk, wszystkich pracujących w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Celem warsztatów była wymiana pomysłów i doświadczeń w konkretnych obszarach praktycznego wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wzmocnienie polsko-holenderskiej współpracy w tej dziedzinie. Szczególny nacisk położono na to, w jaki sposób partnerstwa, na przykład między organizacjami z sektora publicznego i prywatnego, mogą przyczynić się do realizacji tego celu i jak można rozpocząć takie partnerstwa w Polsce.

2017-11-23

Konferencja koalicji RECONOMY

23 listopada w Warszawie odbyła się konferencja “Gospodarka obiegu zamkniętego – biznes i konsument na ścieżce zmiany”. Podczas konferencji przedstawiono doświadczenia międzynarodowe z tego obszaru oraz omówion możliwości wdrożenia podobnych działań w Polsce. Gościem specjalnym wydarzenia był Peter Lacy – Dyrektor Zarządzający Growth, Strategy and Sustainability w Accenture. W trakcie konferencji przedstawione zostały także modele biznesowe gospodarki o zamkniętym obiegu, jak również odbyła się dyskusja na temat zrównoważonej konsumpcji i świadomości konsumentów.

Wydarzenie było objęte patronat honorowym Ambasady Holandii, Ministerstwa Rozwoju oraz Prezydenta m.st. Warszawy.

2017-11-05

Spotkanie w KIG

14 listopada w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyło się spotkanie “Przyszłość rozszerzonej odpowiedzialności producenta w Polsce” – debata głównych interesariuszy systemu odzysku i recyklingu opakowań dotycząca koniecznych zmian w systemie.

Spotkanie miało charakter ekspercki z udziałem głównych interesariuszy systemu zbiórki, sortowania i przygotowania do recyklingu/odzysku odpadów opakowaniowych, w tym przedstawicieli samorządów terytorialnych, podmiotów zajmujących się zbiórką i sortowaniem odpadów, instalacji recyklingu/odzysku, przedsiębiorców wprowadzających oraz wybranych organizacji odzysku. Spotkanie zostało zwołane w celu podsumowania różnych prac i inicjatyw, które od 2014 roku podejmowane są na rynku w celu naprawy systemu odzysku i recyklingu opakowań, w tym prac związanych z zapewnieniem faktycznego finansowania procesów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych przez zobowiązanych przedsiębiorców w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), jak również w odpowiedzi na zgłaszane przez samorządy gminne i instalacje RIPOK problemy z finansowaniem sortowania i przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych.

2017-11-14

INNOWACYJNE ECO-MIASTA

08 listopada 2017r Rozpoczęła się międzynarodowa konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie!
Uczestnicy poruszyli kwestie wpływu zmian klimatu i zanieczyszczeń środowiska na zdrowie ludzi. Wymienili też doświadczenia w zakresie różnych strategii zaangażowania mieszkańców w dopasowania się do zmian. Jak zauważono, stworzenie mieszkańcom możliwości takich jak otwarte dane, inteligentne aplikacje i urządzenia, a także korzystne ustawy i wsparcie administracyjne, dopiero wtedy prowadzi do zmian, gdy w ich wprowadzanie angażują się sami mieszkańcy.

2017-11-09

źr. zdj. http://www.gridw.pl/aktualnosci/sdg/1587-innowacyjne-eco-miasto-konferencja-i-rozstrzygniecie-konkursu-dla-miast

Paper & Plastic Recycling Conference

W dniach 8-9 listopada odbyła się konferencja “Paper & Plastic Recycling conference Europe” w Warszawie. Jest to wydarzenie skupiające największą liczbę uczestników związanych szczególnie z recyklingiem papieru. Pan Szymon Dziak prowadził panel odnośnie zmian w przepisów opakowaniowych w prawie Unii Europejskiej.

2017-11-09

Pierwsze spotkanie branży PET ze Stowarzyszeniem

6 listopada 2017 roku w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie recyklerów branży PET z przedstawicielami Stowarzyszenia “Polski Recykling”. Podczas tego wydarzenia obecni byli najważniejsi przedstawiciele tej branży m.in: IMP Polowat, PRT Radomsko, Elcen, Pol-Servis, Ergis oraz Eurokey Polska.
Podczas spotkania omówiono problematykę polskiego systemu gospodarki odpadami – starano się wypracować wspólne stanowisko odnośnie wprowadzenia systemu depozytowego dla butelek PET, o którym mówi się ostatnio coraz częściej.

Za najważniejszy argument za takim systemem uznano konieczność ograniczenia “tracenia” surowca na składowiskach, bądź spalania go w gospodarstwach domowych, co niestety nadal jest nagminną praktyką. Jeśli taki system miałby zostać wprowadzony, to w sposób jasny należałoby zaznaczyć, kto byłby właścicielem czystego i cennego odpadu. Taki towar łatwo będzie wyeksportować w dobrej cenie na zachód.

Recyklerzy wspólnie postanowili działać na rzecz EKOdesignu, aby uniknąć opakowań z zastosowanymi trwałymi połączeniami surowców różnych frakcji – np. jak problematyczna puszka PET z aluminiowym, nierozdzielanym wieczkiem. Takie opakowania utrudniają bądź całkowicie uniemożliwiają recykling PET. EKOdesign bardzo wpisuje się w założenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i powinien być wymagany od producentów przez odpowiednie ustawy i rozporządzenia, aby przy produkcji opakowań głównym wyznacznikiem nie był koszt produkcji, gdyż poprzez takie działania pojawiają się odpady nieopłacalne do recyklingu. Ustanowienie odpowiednich wymagań względem producentów nie tylko wzmocni branżę recyklingu, ale również przyczyni się im plus dla całego środowiska.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i okazało się dużym sukcesem. Zaowocowało wytyczeniem ścieżek dla wspólnych działań, które mają na celu poprawę sytuacji całej branży recyklingu tworzyw sztucznych.

2017-11-06

Warsztaty z systemu kaucyjnego dla opakowań

23 października 2017 roku odbyły się warsztaty „Analiza SWOT wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań w Polsce” zorganizowane przez Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Deloitte Advisory Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska prowadzi prace w zakresie zamówienia publicznego pn. „Przygotowanie opracowania dotyczącego możliwości wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego dla opakowań”.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, GDOŚ i stowarzyszeń branżowych.
W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Stowarzyszenia “Polski Recykling”, którego agenda zebrania walnego 15.11.2017r. zawiera wypracowanie stanowiska branży recyklingu w sprawie wprowadzenia systemu depozytowego w Polsce.

2017-10-24

RZECZoBIZNESIE

16 października Prezes Zarządu Szymon Dziak-Czekan był gościem programu #RZECZoBIZNESIE.
Cały materiał dostępny pod adersem:
http://www.rp.pl/RZECZoBIZNESIE/171019164-To-juz-sie-wydaje-science-fiction-jesli-chodzi-o-nasze-realia.html

zachęcamy do obejrzenia!

2017-10-18

Debata Rzeczpospolitej: Gospodarka Obiegu Zamkniętego.

12 Października odbyła się debata “Rzeczpospolitej” : Gospodarka Obiegu Zamkniętego, którą prowadził redaktor Michał Niewiadomski.  To pierwsza debata „Rzeczpsopolitej”, w trakcie której eksperci rozmawiali o „circular economy”.
Deskusja toczyła się wokół pytań : Co należy zrobić by nasza gospodarka zaczęła się przestawiać w stronę obiegu zamkniętego? Jakie są wyzwania dla Polski, z punktu widzenia administracji, biznesu i społeczeństwa? W roli ekspertów pojawili się : Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Rozwoju, Agata Staniewska z CEC Government Relations, Przemysław Hopfer z KGHM Metraco, Irena Pichola z Delloite, Agnieszka Sznyk z Fundacji Instytut Innowacyjna Gospodrka oraz Szymon Dziak-Czekan z ramienia Stowarzyszenia “Polski Recykling”.


Debata do odtworzenia pod poniższym adresem:http://www.rp.pl/Gospodarka/171019753-Debata-Rzeczpospolitej-Gospodarka-Obiegu-Zamknietego.html

2017-10-18

Spotkanie branżowe Znaczenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta na rozwój recyklingu w Polsce

29 września 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się spotkanie branżowe na temat znaczenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta na rozwój recyklingu w Polsce, w którym uczestniczył jako przedstawiciel Stowarzyszenia Pan Szymon Dziak-Czekan. Moderatorem spotkania była Pani Katarzyna Błachowicz z kwartalnika Recykling.

Poruszano takie zajagdnienia jak m.in. jak wyeliminować niewłaściwe praktyki z selektywnej zbiórki, jak w ogóle ją wyegzekwować na mieszkańcach? Wprowadzenie efektywnego systemu ROP, czy realne koszty systemu gospodarki odpadami w perspektywie 5-10 lat.

więcej o spotkaniu przeczytają Państwo w artykule:
Portal komunalny: Jak odpowiedzialność producenta może wpłynąć na rynek recyklingu

2017-10-02

Konferencja Recykling. Opakowania. Innowacje

Po dużym sukcesie konferencji “Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu”, Stowarzyszenie we współpracy z Politechniką Warszawska zorganizowało kolejne wydarzenie : konferencje “Recykling.Opakowania.Innowacje.”

Wydarzenie zostało przez całe środowisko uznane za sukces, a w czasie jego trwania pracowano nad wspólnym stanowiskiem branży recyklingu przy zmianch w przepisach unijnych dotyczących Rozszerzonej Odpowiedzialności Prodcucentów.
Więcej o wydarzeniu znajdziecie Państwo w artykule na plastechu: link do artykułu

2017-09-30

13. Środkowo-Europejska Konferencja Recykling i odzysk innowacyjne technologie materiałów polimerowych.

NAUKA – PRZEMYSŁ – 2017 Białystok, Grodno (Białoruś) 07-09.09.2017

W dniach 7-9 września odbyła się 13. Środkowo-Europejska Konferencja RECYKLING I ODZYSK INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH NAUKA – PRZEMYSŁ 2017.

Konferencja obejmowała takie zagadnienia jak: technologie utylizacji, maszyny i urządzenia, kształtowanie właściwości i nowe aplikacje, technologia przetwórstwa tworzyw i kompozytów polimerowych, biomasa, biomateriały, biokompozyty oraz odzysk i oszczędność energii.

Podczas wydarzenia wystąpienie miał Pan Szymon Dziak-Czekan, który mówił o systemie gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce wobec nowych wyzwań polityki UE.

2017-09-11

Konferencja “Kompleksowa gospodarka odpadami”

5 września w Janowie Podlaskim rozpoczęłą się organizowana przez wydawnictwo Abrys konferencja „Kompleksowa gospodarka odpadami”, podczas której starano się odpowiedzieć na takie pytania jak : Czy inwestycje w gospodarce odpadami komunalnymi służą gospodarce o obiegu zamkniętym? Ile wysiłku należy włożyć, by powstał wartościowy kompost? Jak wielkim problemem dla instalacji są trafiające z komunalnymi odpadami popioły z palenisk przydomowych?

Wśród znakomitego grona prelegentów był również przedstawiciel Stowarzyszenia- Pan Szymon Dziak-Czekan, który prowadził prelekcję na temat standardów selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

2017-09-11

Konferencja “Recykling.Opakowania.Innowacje”

Konferencja „Recykling. Opakowania. Innowacje.” Warszawa, 26 września 2017 r.

Stowarzyszenie „Polski Recykling” wspólnie z Politechniką Warszawską ma zaszczyt zaprosić nakonferencję pt. „Recykling. Opakowania. Innowacje”. Celem konferencji będzie poruszenie problematyki związanej ze zwiększaniem się ilości odpadów opakowaniowych, podwyższaniem poziomów recyklingu i odzysku tych odpadów oraz możliwe innowacje w zakresie wytwarzania, odzysku i recyklingu odpadów.

2017-08-22

SILVA z nagrodą “Orły Wprost”

Nagroda “Orły Wprost” przyznawana jest firmom, które wnoszą szczególną wartość i rozwiązania do polskiej gospodarki. W ostatnia środę czerwca mielecka SILVA opuściła rzeszowską galę finałową tygodnika ze statuetką Orzeł Wprost w województwie podkarpackim. Oprócz niej wyróżniono również dwie inne spółki grupy: HPL Kronospan oraz Kronospan Mielec, które osiągnęły największy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat. Nagrody odebrał Marek Głaz, Dyrektor Kronospanu ds. Zakupów Drewna.
Recykling drewna poużytkowego przynosi wiele korzyści, z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Poprzez dostarczenie na rynek deficytowego, a jednocześnie pełnowartościowego surowca Silva ogranicza nadmierną eksploatację zasobów naturalnych – lasów, a także uczy racjonalnego gospodarowania drewnem poużytkowym.

2017-07-17

Walne Zebranie Członków 13.06.2017

Dnia 13 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Dzięki uprzejmości Grupy Adamed, spotkanie wyjątkowo odbyło się w ich Centrum Badawczo – Rozwojwym w Pieńkowie. Zebranie poprzedziło zwiedzanie najnowocześniejszych laboratoriów, które są z pewnością jednymi z najbardziej nowoczesnych w Europie.
Podczas oficjalnej części zgromadzenia zostały również wręczone Certyfikaty Członkowskie wszystkim Członkom Wspierającym Stowarzyszenie przynajmniej od roku.
Protokół z Walnego Zebrania Członków w zakładce Dla Członków

2017-06-20

Konferencja “Rola EMAS w gospodarce o obiegu zamkniętym”

31 maja w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odbyła się konferencja “Rola EMAS w gospodarce o obiegu zamkniętym”.
Wydarzenie miało na celu propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymaganiami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), w myśl koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Partnerzy i przedstawiciele organizacji zarejestrowanych w EMAS przedstawili swoje doświadczenia i przykłady dobrych praktyk wspierania przejścia na model gospodarki o obiegu zamkniętym.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Konferencja będzie częścią Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (ESDW).

2017-06-01

Targi PLASTPOL 2017

23 maja 2017 rozpoczęły się targi PLASTPOL, podczas których wystawiało się ponad 800 firm z 36 krajów świata, w tym nasze Stowarzyszenie.
To wydarzenie było najlepszą okazją do zaprezentowania się na arenie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Podczas 4 dni targów można było zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, które często spełniają wymagania idei “Przemysł 4.0” (więcej informacji o “Przemyśle 4.0” tutaj).

Udział Stowarzyszenia w targach należy uznać za duży sukces. Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko, było nam niezmiernie miło Państwa gościć.

2017-05-29

Spotkanie Branży Tworzyw Sztucznych

22 maja, dzień przed rozpoczęciem tragów PLASTPOL, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych razem z Fundacją PlasticsEurope Polska zorganizował konferencję branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, która poruszała tematykę “Przemysłu 4.0” oraz między innymi odbył się panel o stanie polskiej gospodarki, który prowadził Pan Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. O mapie drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym opowiadał Pan Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Rozwoju, a o kluczowym znaczeniu tworzyw sztucznych w tym modelu mówił Pan Kazimierz Borkowski z Fundacji PlasticsEurope Polska.

2017-05-23

Spotkanie grupy roboczej w Ministerstwie Rozwoju

24 maja odbyło się kolejne spotkanie roboczej grupy eksperckiej do spraw Gospodarki o obiegu zamkniętym w Ministerstwie Rozwoju. W pracach grupy zajmującej się odpadami, jako ekspert z ramienia Stowarzyszenia uczestniczy Pan Szymon Dziak- Czekan.
Podczas ostatniego spotkania omawiano rozszerzoną odpowiedzialność producenta, jakie działania podjąć aby osiągnąć najlepsze korzyści dla środowiska bez kolejnego obciążania konsumentów. Trwają prace nad stworzeniem systemu zachęt do wykorzystywania przez producentów surowców z recyklingu oraz systemu motywowania konsumentów do selektywnej zbiórki odpadów, poprzez wprowadzanie kaucji depozytowych oraz znaczące zróżnicowanie opłat za odbiór odpadów zmieszanych i prawidłowo posegregowanych.
Działania grupy mają na celu zmienienie polskiego systemu gospodarki z linearnego na cyrkulacyjny, aby stopniowo zmniejszyć zużycie surowców pierwotnych do minimum a zasoby wtórne wykorzystywać maksymalnie długo i w taki sposób, aby powstawało jak najmniej odpadów, a w przyszłości zupełnie je wyeliminować.

2017-05-24

Targi SOS EXPO 2017

2 lutego 2017 roku odbyły się targi SOS EXPO, które są największym wydarzeniem
w branży gospodarki odpadami. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz wiele innych.

Głównym tematem całego wydarzenia była Gospodarka o obiegu zamkniętym. Podsekretarz Stanu Sławomir Mazurek przedstawiał przygotowywania polskiej gospodarki do przyjęcia pakietu Komisji Europejskiej nt. GOZ. Omówiono rolę przedsiębiorców i samorządowców w nowym systemie. Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju poruszyli tematykę innowacji, które są konieczne do spełniania wymogów stawianych przez Unię.

Wśród wielu tematów omówiono rolę odpadów przemysłowych i komunalnych, które powinny stać się surowcami wtórnymi. Zastanawiano się nad problematyką cyklicznych wahań popytu oraz problematyką standardów jakości surowców wtórnych, aby były opłacalne do recyklingu. Poruszono również bardzo ważny dla naszego Stowarzyszenia temat przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na paliwo alternatywne RDF, które jeszcze niedawno było uznawane za rozwiązanie idealne przy planowaniu w gospodarce odpadami, jednak widzimy coraz więcej jego wad i jak zgodnie twierdzą wszyscy eksperci z Instytutu GOZ spalarnie odpadów marnują ogromne ilości surowców, które można wykorzystać ponownie i są zaprzeczeniem idei Gospodarki o obiegu zamkniętym.

2017-02-23

Konferencja “Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu”

Stowarzyszenie „Polski Recykling” w dniu 31 stycznia 2017 roku zorganizowało konferencję „Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu”. Konferencja była pierwszym takim wydarzeniem w branży i cieszyła się dużym zainteresowaniem gromadząc ponad 70 uczestników. W konferencji wzięli udział przedstawiciele organizacji w tym: Instytut Sobieskiego, Fundacja Plastics Europe Polska, Organizacja Odzysku Rekopol S.A., Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowaniowego, Polskie Centrum Akredytacji.

Tematyka związana była z recyklingiem a szczególnie przetwarzaniem odpadów z tworzyw sztucznych. Przedstawione zostały zarówno zagrożenia dla branży jak i szanse dla jej rozwoju. Wśród barier wymieniono m. in. wzrastające koszty prowadzenia działalności, brak efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów i przygotowania do recyklingu, a także nieistniejący system zachęt dla producentów opakowań do wykorzystywania surowców wtórnych. Stwierdzono również, że ostatnio przyjęte rozporządzenie o selektywnej zbiórce odpadów nie jest wystarczającym rozwiązaniem problemu braku odpadów nadających się do przetwarzania ponieważ w dalszym ciągu nie zostały określone standardy jakości zbieranego surowca przeznaczonego do recyklingu. Jako problem zgłoszono także wprowadzanie na rynek opakowań, które nie mogą być przetworzone ze względu na złożony skład lub obecność innych materiałów zaburzających proces recyklingu. Kolejną przedstawioną barierą do rozwoju branży jest istnienie „szarej strefy”, która stanowi nieuczciwą konkurencję na rynku odpadów. Zaznaczono jednak, iż audyt zewnętrzny recyklera, który już w tym roku będzie musiał być przeprowadzony przez firmy przetwarzające odpady i wystawiające dokumenty DPR, DPO i EDPR, EDPO powinien przyczynić się do uporządkowania sytuacji na rynku pomimo, że jego przeprowadzenie będzie się wiązało z poniesieniem dodatkowych kosztów przez recyklerów. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z procedurą audytu w trakcie warsztatów prowadzonych przez weryfikatora środowiskowego EMAS, który przekazał gościom wiele praktycznych uwag dotyczących prowadzenia dokumentacji.

Prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling” Szymon Dziak – Czekan omówił również szanse dla rozwoju branży, które powinny przyczynić się do poprawy sytuacji recyklingu w Polsce. Zaznaczył, iż dzięki wprowadzeniu założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) planowany jest rozwój rynku surowców wtórnych w oparciu o normy i zamówienia publiczne. Liczy również na zapowiadane stworzenie systemu zachęt dla przedsiębiorców wykorzystujących odpady do produkcji nowych wyrobów w celu obniżenia zużycia surowców pierwotnych.

Stowarzyszenie „Polski Recykling” reprezentując interesy branży recyklingu wyraża nadzieję, iż tematy poruszane podczas konferencji zostaną uwzględnione przy wprowadzaniu zmian w polskim prawodawstwie biorąc pod uwagę fakt, iż są one zgodne z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym i polityką Unii Europejskiej.

2017-02-13

Konferencja w KIG

25 stycznia miała miejsce konferencja „Gospodarka odpadami opakowaniowymi i ZSEE – czy audyty naprawią rynek?”, którą organizował Komitet Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej. Wydarzenie miało charakter zamknięty, a dyskusja odbyła się w gronie zainteresowanych środowisk i ekspertów, w tym przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli instytucji kontrolnych, organizacji przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami oraz rzetelnymi organizacjami odzysku. Konferencja miała na celu partnerski dialog oraz przekazanie doświadczeń i problemów poszczególnych sektorów gospodarki odpadami, w tym również doświadczeń z wybranych krajów Unii Europejskiej, jak również oczekiwań krajowego rynku gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Poruszono temat audytu zewnętrznego, Pani Izabela Szadura z Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska wyjaśniła zasadność wymogu EMAS w gospodarce odpadami, a przedstawiciel PCA zaprezentował zakres audytów, stan przygotowań oraz jakie są oczekiwane efekty dla naprawy rynku. Wydarzenie zamykała dyskusja prowadzona przez Krzysztofa Kawczyńskiego – Prezesa KIG KOŚ, w której starano się odpowiedzieć na tytułowe pytanie. Przez lata obserwowano niewłaściwe praktyki w gospodarce odpadami opakowaniowym, co powodowało straty dla budżetu oraz zanieczyszczenia środowiska. Audyt Recyklera ma wyeliminować z rynku firmy, które wystawiają fikcyjne dokumenty DPO i DPR, co przełoży się na zmniejszenie, a może nawet zaniechanie złej konkurencji.

2017-01-26

Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju

20 stycznia 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju odbyły się warsztaty dotyczące utworzenia Programu Sektorowego INNOBIO. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele Stowarzyszenia- Pani Edyta Kwapich-Lenik i Pan Szymon Dziak-Czekan. Całe spotkanie zostało zorganizowane przez Departament Innowacji Ministerstwa Rozwoju, który reprezentował Wicedyrektor Jan Staniłko.

Omówiono zakres tematyczny programu sektorowego, Strategiczne Obszary Badań i Rozwoju oraz przygotowano dane do Studium Wykonalności Programu INNOBIO. Grupa Inicjatywna składała się z Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki, Centrum POLINTEGRA, Polskiego Instytutu Technologii oraz Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji.

2017-01-21

Konferencja “Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu” 31.01.2017 r.

Warszawa
31.01.2017 r.

PROGRAM KONFERENCJI:
9.00 Rejestracja uczestników
10.00 Otwarcie konferencji i przedstawienie Stowarzyszenia “Polski Recykling” – Szymon Dziak-Czekan, Stowarzyszenie “Polski Recykling”
10.30 Prezentacja nt. odpadów opakowaniowych w polskim systemie prawnym – Tomasz Styś, Instytut Sobieskiego
11.00 Zorganizowane formy realizacji obowiązków – Tadeusz Pokrywka, Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowaniowego
11.30 Przerwa kawowa
11.50 Recykling i odzysk odpadów tworzyw sztucznych oraz poziomy dopłat w wybranych krajach UE – Grzegorz Rękawek, Fundacja PlasticsEurope Polska
12.20 Wystąpienie Przedstawicieli Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA – Jakub Tyczkowski, Marta Krawczyk
13.20 Lunch
14.00 Procedura audytu oraz ramy współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a jednostką certyfikującą – weryfikator EMAS
17.30 Panel podsumowujący konferencję z udziałem prelegentów
18.00 Zamknięcie konferencji

Millenium Plaza
Aleje Jerozolimskie 123a
piętro 15.
02-017 Warszawa

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie załączonego formularza do 27 stycznia 2017.
Koszt uczestnictwa w konferencji to 650 zł netto od osoby. Członkowie Stowarzyszenia otrzymują 10% rabat.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

2017-01-12

Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie “Polski Recykling”

W styczniu 2017 roku Stowarzyszenie organizuje konferencję pt. „Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu”. Będzie ona próbą dokonania oceny sytuacji branży
i wyzwań jakie przed nią stoją w świetle ostatnich zmian w polskim prawodawstwie. Największym wyzwaniem roku 2017 będzie poddanie się przez recyklerów tzw. Audytowi recyklera. Jest to nowy wymóg, który dla wielu firm jest niejasny. Stowarzyszenie organizując tę konferencję chce przybliżyć nowe przepisy prawne, ale też ułatwić przedsiębiorcom przygotowanie się i spełnienie wymogów wynikających z audytu recyklera.

Konferencja zorganizowana będzie we współpracy z innymi podmiotami związanymi z recyklingiem. Ze względu na wagę problematyki wystąpiliśmy
o patronat Ministerstwa Środowiska nad tym wydarzeniem.

Wsparcie naszej konferencji zapowiedzieli przedstawiciele wielu innych organizacji pozarządowych z branży odzysku i recyklingu odpadów m.in.: Instytut Sobieskiego, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Plastics Europe.

Konferencja będzie pierwszym tak dużym wydarzeniem i okazją do spotkania bardzo szerokiego grona przedstawicieli polskiej branży recyklingu tworzyw sztucznych. Będzie to również okazja stworzenia szerokiego forum dla naszej branży, celem skuteczniejszego prezentowania naszych interesów i wypracowania korzystnych rozwiązań dla branży.

2016-12-22

Spotkanie w Ministerstwie Środowiska

6 grudnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia “Polski Recykling” z władzami Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska. Spotkanie odbyło się na polecenie Podsekretarza Stanu Pana Sławomira Mazurka. Rozmowa z Dyrektor Departamentu Magdą Gosk rozpoczęła się od nakreślenia miejsca Stowarzyszenia w branży, naszych działań i planów na najbliższe lata.

Podjęto tematykę raportu odnośnie rzeczywistego stanu polskiej branży recyklingu, Ministerstwo wyraziło chęć zapoznania się z informacjami, które zbieramy ze Starostw oraz zapewniło o zapoznaniu się z naszymi uwagami do nowelizacji Ustawy Opakowaniowej odnośnie wsparcia edukacji ekologicznej i recyklerów ze środków pozyskanych z opłat za torebki foliowe i zapewniła, że zostaną wzięte pod uwagę w dalszych pracach legislacyjnych.

2016-12-10

Walne Zebranie Członków

17 listopada w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia poprzedzone Zebraniem Zarządu. Pojawiło się 17 przedstawicieli, co stanowiło większość i pozwoliło podejmować uchwały.

Podczas zebrania podsumowano działalność w roku 2016 oraz przegłosowano budżet na rok 2017. Omówiono również wiele tematów, które Członkowie zgłosili do porządku obrad.
Protokół z Zebrania Zarządu i Zebrania Walnego znajduje się w zakładce Zebrania Walne i Zarządu.

2016-11-21

XV SEMINARIUM DLA OPERATORÓW KOMUNALNYCH

W dniach 8-10 listopada w Serocku odbyło się seminarium organizowane przez Rekopol pod tytułem “Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym. Wyzwania dla Polski. Możliwości implemetacji w obecnym stanie prawnym.”

Odbywało się po raz piętnasty i w tegorocznej edycji Stowarzyszenie reprezentował Prezes Zarządu Szymon Dziak-Czekan.

Głownym tematem wydarzenia była gospodarka o obiegu zamkniętym, a w szczególności wymagania jakie przed Polską stawia Komisja Europejska. Do 2030 roku recykling odpadów komunalnych ma sięgać 65%, a odpadów opakowaniowych aż 75%. Ponad to poziom składowania nie może przekroczyć 10%. Komisja Europejska całkowicie zakazuje składowania odpadów segregowanych.

2016-11-17

Zaproszenie na IX Międzynarodowe Targi OpakowańPackaging Innovations 2017

Packaging Innovations – uznana marka w branży opakowań

4-5 kwietnia 2017, EXPO XXI w Warszawie
Międzynarodowe Targi Opakowań – Packaging Innovations już od dziewięciu lat skupiają przedstawicieli branży opakowań, stając się najbardziej cenioną tego typu imprezą w Europie Centralnej. Uznanie wśród Wystawców i Zwiedzających, rozpoznawalność marki w Polsce i zagranicą oraz ogromne doświadczenie organizatora wpływają na niesłabnący rozwój Targów i stale rosnące zainteresowanie branży. Tylko w ostatniej edycji Packaging Innovations przed 4500 Zwiedzających zaprezentowało się 180 międzynarodowych Wystawców. Targi posiadają bogatą ofertę wystawców. Są nimi producenci i dostawcy opakowań, etykiet, rozwiązań do uszlachetniania druku, pakowania i transportowania, a także uzdolnieni designerzy, którzy zaprezentują nieszablonowe rozwiązania. Targi Packaging Innovations stworzone są z myślą o osobach i markach poszukujących rozwiązań w dziedzinie pakowania oraz prezentowania. Podczas wydarzenia odbędą się branżowe konferencje, spotkania oraz seminaria workShops. Nie zabraknie również interesujących stref tematycznych.
www.packaginginnovations.pl

2016-11-18

Targi POL-EKO-SYSTEM 2016

Podczas trwania targów POL-EKO-SYSTEM Prezes Stowarzyszenia Szymon Dziak-Czekan był panelistą podczas dyskusji „Selektywna zbiórka odpadów – tak, ale jak? Koszty selektywnej zbiórki odpadów, a jakość surowca .” Wśród dyskutantów znaleźli się również: Monika Kosicka (Ministerstwo Środowiska), Magda Dziczek (Eko-Pak), Michał Gawrych (Stora Enso), Mariusz Rajca (TOMRA Sorting), Anna Szałkowska (Fundacja PlasticsEurope Polska) oraz Leszek Świętalski (Związek Gmin Wiejskich RP).

Mówiono o kosztach i jakości surowców z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jednak podkreślono, że bardzo istotne jest oszacowanie o jakiej ilości mówimy. Według danych GUS-u w Polsce wytwarza się 12 mln ton odpadów komunalnych. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami informuje, że strumień odpadów nie będzie wzrastać a poziomy recyklingu owszem. W ubiegłym roku był on około 25%. Z takiego wyniku nie jest zadowolony Resort, dlatego chce ujednolicić metodologię, system i zakres selektywnej zbiórki.

2016-10-14

Kongres ENVICON 2016

W dniach 10-11 października odbył się Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON, w którym brali udział przedstawiciele Stowarzyszenia. To najbardziej rozpoznawalne spotkanie branży ochrony środowiska w Polsce, w tym roku odbyło się przy okazji targów POL-ECO-SYSTEM.
Podczas Kongresu odbyła się premierowa prezentacja raportu Klubu Rzymskiego dotyczącego skutków wprowadzenia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce i Czechach autorstwa Andersa Wijkmana i Kristiana Skånberga. Głównym celem raportu jest szerokie prześledzenie potencjału znaczącego wzrostu wydajności zasobowej, szczególnie zaś oszacowanie tego, jakie przyniosłoby to korzyści dla społeczeństwa, zwłaszcza przyglądając się emisjom dwutlenku węgla i miejscom pracy.

Link do Raportu Klubu Rzymskiego

2016-10-14

Spotkanie w Krajowej Izbie Gospodarczej

W dniu 2.09.2016r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia “Polski Recykling” z Przewodniczącym Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej p. Krzysztofem Kawczyńskim. W czasie spotkania poruszono najświeższe tematy dotyczące branży recyklingowej m.in. planowanego rozporządzenia dotyczącego standardów zbiórki selektywnej odpadów.

2016-09-07

Konferencja GEO-6 Warszawa

15 września 2016 r. przedstawiciele SPR mieli możliwość uczestniczenia w konferencji “Nauka, biznes i środowisko. Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego” w Warszawie. Podczas tego wydarzenia zaprezentowano najnowszy raport UNEP o stanie środowiska Europy.

Jako prelegenci wystąpili międzynarodowi eksperci m.in prof. Jacqueline McGlade Dyrektor Działu Wczesnego Ostrzegania i Oceny w UNEP, Hugo de Groof przedstawiciel Komisji Europejskiej Działu Środowiskowego, Simonetta Chelli przedstawicielka Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Podsekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska Sławomir Mazurek i Zastępca Prezydenta m.st Warszawy Michał Olszewski.

Poruszane dyskusje dotyczyły największych wyzwań jakie stoją przed Europą, takich jak stworzenie kompaktowych miast (Smart Cities), ochrona różnorodności biologicznej oraz temat najbliżej naszej branży- gospodarka o obiegu zamkniętym (Circular Economy). W debacie poruszono tematy Strategii Zielonego Rozwoju, rozszerzonej odpowiedzialności producentów oraz cyklu życia produktów.

LINK:
RAPORT UNEP GEO-6

2016-10-14

Zebranie zarządu i Walne Zebranie Członków

W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie Zarządu oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Polski Recykling”. Pracami stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie: Szymon Dziak-Czekan – Prezes, Bartosz Karbowniczek – Wiceprezes, Sławomir Pacek – Wiceprezes, Mateusz Sówka – Skarbnik oraz Maciej Przeździak – Członek Zarządu. Na spotkaniu przyjęto sprawozdanie z dotychczasowych działań i ustalono plan kolejnych kroków dla organizacji. Główne tematy, na których zdecydowano się skupić uwagę to: rozszerzona odpowiedzialność producentów, gospodarka cyrkulacyjna, przygotowanie raportu na temat recyklingu w Polsce. W kontekście dalszych działań Prezes Zarządu Stowarzyszenia Szymon Dziak-Czekan powiedział: “Branża stoi przed poważanymi wyzwaniami w związku z ogłoszeniem planu wprowadzenia gospodarki cyrkulacyjnej. Wprowadzenie tego modelu gospodarki, w sposób znaczący, zmieni obecną sytuację na rynku odpadów”. Dodatkowo cieszy fakt, że pomimo iż stowarzyszenie powstało w zeszłym roku to zyskuje na popularności, czego wyrazem jest przyjęcie szeregu nowych członków.

2016-07-12

Rozszerzona odpowiedzialność producenta. Spotkanie w sprawie nowelizacji dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami; Ministerstwo Środowiska.

W dniu 23 maja 2016 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta w sprawie nowelizacji dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami.

2016-05-23

Kielce: Gospodarka o obiegu zamkniętym. Spotkanie branży tworzyw sztucznych.

16 Maja 2016 r. przedstawiciele SPR uczestniczyli w Spotkaniu organizowanym przez ZPTS, oraz Plastics Europe.
Spotkanie poruszało kwestie współpracy administracji rządowej z przemysłem do osiągnięcia celów Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. W panelu urzestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Konfederacji Lewiatan, ZPTS, oraz Plastics Europe.

2016-05-22

Raport “World Economic Forum”

“World Economic Forum” organizator słynnego forum biznesowego wDavos przedstawił raport pt. The New Plastics Economy, wykazujący działania mające na celu zwiększenie globalnych poziomów recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.

Przedstawiamy skrót kluczowych kwestii poruszonych w raporcie:
– produkcja tworzyw sztucznych wzrosła z 15 mln ton w latach 60-tych do 311 ton w 2014r., a przewiduje się, potrojenie tej liczby do roku 2050 do ilości 1,124 mld ton
– w skali globalnej tylko 14% opakowań z tworzyw sztucznych jest poddawane recyklingowi, dla porównania z 58% w przypadku papieru i 70-90% w przypadku stali
– w skali globalnej ok. 8 mln tworzyw sztucznych zanieczyszcza oceany i wody śródlądowe, co daje statystycznie jeden 24 tonowy kontener wyrzucony do oceanów co minutę!
– badania wykazują, że w oceanach jest aktualnie ok. 150 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych, jeśli trend ten zostanie zachowany w 2050 roku w oceanach będzie więcej odpadów z tworzyw sztucznych niż ryb
– raport wykazuje wielką potrzebę współpracy pomiędzy producentami, rządami poszczególnych krajów i organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania planu działania odnośnie wprowadzanej gospodarki cyrkulacyjnej w postaci “Globalnego Protokołu Tworzyw Sztucznych”
– raport wykazuje m.in. następujące rozwiązania technologiczne:
a) odseparowanie dodatków z odzyskanych polimerów w celu uzyskania lepszej jakości recyklatów,
b) prace and tzw. “Super Polymer” tworzywie, które zachowuje swoje właściwości, pomimo wielokrotnego przetworzenia.
c) depolimeryzacja, czyli odzykiwanie monomeru z odpadów tworzyw sztucznych
d) zwiększanie zaangażowania technologii do optycznego sortowania odpadów
e) badania nad wynalezieniem polimerów, które w mniejszym stopniu wpływają na środowisko naturalne

Calość raportu dostępna pod adresem:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf

2016-04-30

Debata pt. “Inwestycje w innowacyjność szansą na globalizację polskiej gospodarki”

W dn. 21 kwietnia 2016, zarząd Stowarzyszenia “Polski Recykling” uczestniczył w debacie pt. “Inwestycje w innowacyjność szansą na globalizację polskiej gospodarki”, która towarzyszyła otwarciu nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Adamed w Pieńkowie.

W dyskusji uczestniczył wicepremier Matuesz Morawiecki, wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda, prezes Urzędu Patentowego dr Alicja Adamczak, oraz Małgorzata Adamkiewicz, dyrektor generalny Adamed Pharma S.A.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Rozwoju:
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/wicepremier-morawiecki-o-roli-innowacji-w-budowaniu-konkurencyjnej-gospodarki/

2016-04-30

Gospodarka odpadami w Ministerstwie Środowiska

W dn. 14 kwietnia w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie poświęcone nowelizacji dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami. Tematem rozmów były zagadnienia związane z projektowanymi zmianami prawa unijnego w zakresie gospodarki odpadami w kontekście gospodarki cyrkularnej.

https://www.plastech.pl/wiadomosci/O-gospodarce-odpadami-w-Ministerstwie-Srodowiska-10434

2016-04-18

Nowelizacja dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami

Dnia 14 kwietnia 2016 odbyło się drugie z całego cyklu spotkanie w Ministerstwie Środowiska poświęcone nowelizacji dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami. Na konsultacjach Stowarzyszenie reprezentowali: Pani Edyta Kwapich-Lenik Członek członek zwyczajny, oraz Mateusz Sówka Członek Zarządu SPR. Stowarzyszenie “Polski Recykling” zostało pod koniec marca wpisane do KRS Miasta Stołecznego Warszawa i w tak krótkim czasie zostało dostrzeżone jako partner do konsultacji w Ministerstwie Środowiska. Konsultacje z przedstawicielami różnych branż począwszy od spożywczej, papierniczej a kończywszy oczywiście na recyklingowej wpisane są w cały cykl regularnych spotkań gdzie omawiane są najróżniejsze aspekty szeroko pojętej gospodarki o obiegu zamkniętym ( Circular Economy ). W spotkaniu brali udział : wiceminister Sławomir Mazurek, dyr. Departamentu Gospodarki Odpadami Małgorzata Szymborska oraz Radca Ministra Beata Kłopotek. Podczas konsultacji poruszaliśmy następujące tematy:
produkty uboczne, utrata statusu odpadów oraz zapobieganie powstawaniu odpadów.

2016-04-18

“Konferencja w Sejmie – Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu”

“Dnia 11 kwietnia 2016 odbyła się w Sejmie Konferencja organizowana przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, na której Zarząd naszego Stowarzyszenia reprezentował Wiceprezes SPR Sławomir Pacek. Konferencja ta dotyczyła recyklerów w kontekście Systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, ale realia prawne i gospodarcze są bardzo zbliżone do naszych. Patronem tego wydarzenia był Wicemarszałek Sejmu, a w samych obradach uczestniczyli między innymi politycy, oraz osoby które biorą udział w pracach Ministerstw, oraz Komisji Sejmowych zajmujących się tematyką dotyczącą naszego Stowarzyszenia.

Nie był to pierwszy raz, gdy Zarząd Stowarzyszenia Polski Recykling uczestniczył w wydarzeniach sejmowych – między innymi Prezes SPR Szymon Dziak-Czekan brał udział w obradach Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska.”

2016-04-13

KRS Stowarzyszenia “Polski Recykling”

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000608586 wpisane zostało Stowarzyszenie „Polski Recykling”.

2016-03-29

ADAMED PHARMA S.A. nowym członkiem Stowarzyszenia

Informujemy, że zarząd Stowarzyszenia przyjął do grona członków wspierających firmę ADAMED PHARMA S.A. Serdecznie witamy w naszej organizacji i liczymy na owocną współpracę.

2016-01-29

Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia “Polski Recykling”

29 września 2015 r. odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia „Polski Recykling”. W zebraniu uczestniczyły firmy zajmujące się recyklingiem, które dostrzegły potrzebę powołania stowarzyszenia reprezentującego interes całej branży. Przed Zebraniem Założycielskim przez kilka miesięcy prowadzone były konsultacje celem powołania stowarzyszenia. Następnie został powołany Komitet Organizacyjny składający się z ekspertów z zakresu handlu, środowiska i prawa, który przeprowadził konsultacje z firmami zajmującymi się recyklingiem celem identyfikacji zagadnień istotnych dla rozwoju branży recyklingu oraz określenia występujących barier.

2015-12-20

Badamy realny koszt recyklingu w Polsce

Zakończyły się konsultacje publiczne przedmiotowego projektu ustawy nowego modelu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). W opinii zarządu i przedstawicieli Stowarzyszenia “Polski Recykling”, mimo krytyki zaproponowanych rozwiązań pojawiającej się ze strony producentów opakowań i wprowadzających, prace nad dokumentem nie powinny być przerywane ani wstrzymywane. Prowokowanie sytuacji, aby procedowana ustawa trafiła do kosza, z zamysłem, że będzie pisana od początku, może poskutkować tym, że nie doczekamy się nowego systemu nawet w 2024 r. Należy wykorzystać dostępną ścieżką legislacyjną, by wprowadzić zadowalające dla branży komunalnej zmiany.

Dlatego Stowarzyszenie “Polski Recykling” zdecydowało się na stworzenie raportu o realnych kosztach recyklingu. – Podpisaliśmy umowę z wiodącą, międzynarodową firmą consultingową. Raport będzie opublikowany na przełomie października i listopada 2021 roku. Chciałbym, jako prezes Stowarzyszenia “Polski Recykling”, zaapelować do recyklerów o wypełnienie ankiety przygotowanej przez firmę doradczą. Zebrane dane pozwolą nam skuteczniej odpowiadać na potrzeby branży – mówi Szymon Dziak – Czekan, prezes SPR.

Badanie dostępne jest pod poniższym linkiem:

Polski Recykling

Stowarzyszenie „Polski Recykling” promuje recykling odpadów w Polsce oraz wspiera rozwój krajowej branży recyklingu. Stowarzyszenie zrzesza przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem odpadów, reprezentując interes branży przed organami państwowymi, instytucjami oraz organizacjami polskimi i zagranicznymi.

Kontakt

ul. Woronicza 31/152
02-640 Warszawa
+48 607 61 66 13
wyślij e-mail
Pon - Pt 08:00 - 16:00