Samorządy alarmują, że osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych liczonych na nowych zasadach, może przekraczać ich możliwości budżetowe i skutkować karami. Przedstawiciele branży recyklingu i ekolodzy obawiają się, że obniżenie poziomów w najbliższych latach pozbawi ich surowca do produkcji.
Zachęcamy do lektury:
https://odpady.net.pl/2020/11/29/sejm-obnizyl-poziomy-recyklingu-ekolodzy-i-recyklerzy-zaniepokojeni-zmianami/
– Bez dobrego, silnego regulatora w postaci instytucji państwowej nie jesteśmy w stanie wymóc na producentach uczestnictwa w kosztach. W Polsce jest kilka tysięcy mniejszych i większych podmiotów wprowadzających, są firmy, które importują opakowania. Chodzi o system, w którym wszyscy wprowadzający muszą wnosić opłatę do wspólnej kasy i te pieniądze muszą zostać rozdystrybuowane tak, by rzeczywiście system zaczął działać – proponował Szymon Dziak-Czekan
zachęcamy do lektury całego artykułu:
Zapraszamy do obejrzenia debaty odnośnie ROP, w której w roli prelegenta wystąpi Pan Szymon Dziak-Czekan.
Debata: ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producentów)
Moderator: Jakub Pawłowski, Dziennikarz – specjalista ds. ochrony środowiska
Uczestnicy:
Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Dominik Bąk, Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Jarosław Roliński, Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Szymon Dziak-Czekan, Prezes Stowarzyszenia Polski Recykling
Krzysztof Kawczyński, Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska w Krajowej Izbie Gospodarczej
Remigiusz Górniak, Zastępca Burmistrza Miasta Sulejówek, Wiceprezes Zarządu Związku Samorządów Polskich
Tomasz Uciński, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Koszalinie, Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami
Piotr Szewczyk, Zastępca Dyrektora ZUOK „Orli Staw”, Prezes Zarządu Rady RIPOK
Zachęcamy do lektury ciekawego artykułu z wypowiedzią Pana Szymona Dziaka-Czekana
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-sektor-gospodarki-odpadami-to-jest-wstyd-na-cala-europe,nId,4780888?fbclid=IwAR0hVfgqgzxda8om278t3YOssh1e7AYKKGDNy3Nc9iXqM5AfSF2vm_SKD7g

ANKIETA DLA RECYKLERÓW

W nawiązaniu do aktualnych prac prowadzonych przez resort Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów, Stowarzyszenie ” Polski Recyklinng” zbiera dane dotyczące możliwości produkcyjnych zakładów recyklingu tworzyw sztucznych, a także możliwości dalszego rozwoju mocy przerobowych.

Ankieta “Badanie potencjału produkcyjnego zakładów recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce” zawiera 9 pytań a jej wypełnienie zajmuje kilka minut.

Badanie dostępne jest pod poniższym linkiem:

Ankieta “Potencjał recyklingu w Polsce”

Prosimy o przesyłanie odpowiedzi.

Technologie środowiskowe: webinarium i spotkania B2B online z firmami norweskimi

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium pn.: „Trzy filary przyszłości: odnawialna energia, ochrona wód i gospodarka odpadami” oraz spotkaniach b2b z norweskimi firmami działającymi w branży „zielonych” technologii. Wydarzenie odbędzie się 19 października 2020 r. na platformie Microsoft Teams (webinarium) oraz platformie b2match (spotkania B2B) w godzinach 10:00-17:00. Wśród prelegentów będzie również Pan Szymon Dziak-Czekan.

Dla kogo przeznaczone są spotkania?

 Dla polskich firm planujących i realizujących projekty związane z:

 • rozwiązaniami pozwalającymi zwiększyć udział odnawialnej energii w miksie energetycznym wykorzystywanym obecnie w prowadzonej działalności,
 • innowacyjnymi produktami, usługami, technologiami, procesami czy rozwiązaniami pozwalającymi zmniejszyć negatywną presję na środowisko procesów przemysłowych, zracjonalizować gospodarkę zasobami, ograniczyć ilość generowanych odpadów;
 • komercjalizacją innowacyjnych produktów i usług z zakresu technologii środowiskowych.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach firmy, które mają pomysł na wspólne przedsięwzięcie biznesowe z partnerem norweskim oraz firmy, które złożyły wniosek o dofinansowanie w programie „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 20014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Oficjalne języki wydarzenia to język angielski i język polski.

Obszar zainteresowań:

 • energia słoneczna, wiatrowa, wodna, biomasa, biopaliwa, elektromobilność i technologie, produkty, usługi i rozwiązania energooszczędne,
 • pozyskiwanie energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzanie rozproszone,
 • technologie oparte na odnawialnych źródłach energii,
 • technologie ochrony wód i gospodarki odpadami.

Koszt:

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Jak to działa?

 • W formularzu rejestracyjnym on-line uczestnicy charakteryzują krótko, w języku angielskim, swoją firmę jak i projekt, który zamierzają zrealizować, oraz rolę poszukiwanego partnera norweskiego (to informacja bardzo ważna dla firm, z którymi będziecie chcieli się umówić). Treść zgłoszenia podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez organizatorów. Po akceptacji zgłoszenia będzie ono pełnić rolę wizytówki firmy widocznej dla innych uczestników;
 • Profile firm przyjętych do udziału w wydarzeniu widnieją w katalogu na stronie internetowej giełdy kooperacyjnej;
 • Z katalogu zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm zagranicznych, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy, i wysyłają im poprzez system on-line zaproszenie do spotkania;
 • Jeśli wybrany uczestnik przyjmie zaproszenie, system wskazuje dzień i godzinę spotkania;
 • 19 października br. pod przekazanym przez organizatorów linkiem, najpierw odbędzie się webinarium,
 • po webinarium, na platformie b2match, o umówionych godzinach, odbywać się będą serie spotkań indywidualnych z firmami norweskimi, po 20 minut każde.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w webinarium oraz odbyciem spotkań z przedstawicielami norweskich firm prosimy o dokonanie rejestracji (w języku angielskim) na platformie b2match: https://three-pillars-of-future-2020.b2match.io/ do 18 października 2020 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania te to efektywny, tani i wygodny sposób na nawiązanie współpracy biznesowej w jednym miejscu i czasie.

Serdecznie zapraszamy!

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z organizatorami:

Artur Janusz

+48 22 432 88 08

artur_janusz@parp.gov.pl

Przewaga konkurencyjna dzięki ekologii. Powstaje katalog produktów z recyklingu.

Podczas Szczytu Unii Europejskiej ustalono, że od 1 stycznia 2021r. będziemy zobligowani do płacenia tzw. plastic tax w wysokości 0,80 € za każdy kilogram plastiku, który nie został poddany recyklingowi. Pieniądze te będą trafiały do budżetu Unii, prosto z budżetów państw członkowskich. Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace nad tym projektem, w celu ustalenia źródeł finansowania tego podatku możliwie jak najmniej obciążając obywateli.

Stowarzyszenie „Polski Recykling” proponuje, aby udział w tej opłacie miały firmy wprowadzające produkty i opakowania z tworzyw sztucznych, które nie pochodzą z recyklingu. Już w marcu tego roku recyklerzy tworzyw wyszli z propozycją wprowadzenia obligatoryjnego użycia recyklatów w nowych produktach z tworzyw sztucznych, w co najmniej 30 %. Niewykonanie tego obowiązku wiązałoby się z poniesieniem opłaty w wysokości tożsamej do opłaty wynikającej z przepisów unijnych (tj. 0,80 € za każdy kilogram plastiku).

„Wykorzystywanie recyklatów w nowych produktach jest bardzo popularne w wielu krajach Europy, niestety Polska dopiero rozpoczyna swoją drogę w tym kierunku. Niewiele firm uwzględnia w projektowaniu produktów ekologiczne rozwiązania takie jak np. wykorzystanie recyklatów PCR (post consumer recycled), a uważamy, że jest to przyszłością” – mówi Adam Kuś z Akpol Recykling

Recyklerzy zakładają obowiązkowe wykorzystanie recyklatów na poziomie minimum 30% przez wszystkich producentów, z wyłączeniem branży medycznej oraz opakowań do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Biorąc po uwagę szerokie zastosowanie tworzyw sztucznych i mnogość produktów z niego pochodzących, przedstawiciele recyklerów opracowują katalog produktów, które mogą pochodzić z recyklingu. Producenci wyrobów z tworzyw sztucznych przygotowują się do wykorzystywania regranulatów. Aktualnie katalog produktów z recyklingu będzie zbiorem dobrych praktyk w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych. W najbliższej przyszłości produkcja z recyklatu będzie źródłem oszczędności dla firm, gdyż ci którzy zastosują surowce wtórne, będą mieli znacznie niższe koszty produkcji. Unijny podatek od plastiku jest impulsem do zmian i bardziej ekologicznych postaw wśród producentów.

„Do niektórych produktów w obecnej chwili można zużywać od 95 do 100% z recyklatów, a nadal produkowane są z tworzywa  pierwotnego, do którego produkcji wykorzystuje się ropę naftową. Co więcej, często są importowane z całego świata, podczas gdy lokalnie produkujemy je z recyklatów, które powstają z polskich odpadów”-  mówi Marek Jaszczak z Stella Pack

 

Dobrym przykładem są worki na śmieci, folie budowlane, doniczki na kwiaty czy kontenery na odpady pochodzące z recyklingu, które w żaden sposób nie odbiegają od produktów z surowców pierwotnych.

Katalog opracowywany przez Stowarzyszenie zostanie przekazany do Ministerstwa Klimatu. Jest on dostępny na stronie Stowarzyszenia „Polski Recykling”, gdzie można kierować swoje uwagi. Spis będzie na bieżąco aktualizowany, gdyż wraz z rozwojem technologii wzrasta ilość produktów, które mogą pochodzić z surowców wtórnych. Wśród ponad stu wymienionych produktów znajdują się m.in. plandeki malarskie, worki na nawozy, worki na węgiel, beczki, kegi, rury osłonowe, szczotki do zamiatania. Te produkty mogą pochodzić z recyklingu nawet w 100%.

Kopia lista produktów z recyklatami

Sensacje i skandale Superstacja.tv 15.09.2020

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem opublikowanym w Telewizji Superstacja, gdzie Pan Szymon Dziak-Czekan wystąpił w roli eksperta.

Reportaż mówił o możliwości nielegalnego zagospodarowywania odpadów pod Poznaniem.

https://www.youtube.com/watch?v=vJC54Tzr0DY

Wywiad dla Szczytu Klimatycznego 2020r.

Zachęcamy do wywiadu z Panem Szymonem Dziakiem-Czekanem autorstwa Jakuba Pawłowskiego dotyczącego konieczności rozwoju recyklingu tworzyw sztucznych.

https://www.togetair.eu/aktualnosci/bez-skutecznego-recyklingu-plastik-nas-po-prostu-zasypie?fbclid=IwAR1QEmWE6NZAxEq9oI45UAXsKJmu0tPN_VGfLbmaGbaTDxRWDbU6aFX7lYg

Konferencja “Paliwa z odpadów”

W dniach 23-24.06 w Olsztynie odbyła się konferencja “Paliwa z odpadów” organizowana przez Abrys.

Pan Szymon Dziak-Czekan przedstawiał na niej prezentację pt. RDF jako produkt uboczny recyklingu tworzyw sztucznych oraz brał udział w panelu dyskusyjnym: Recykling jako źródło paliw alternatywnych. Granice recyklingu

Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2020

W dniach 22-24 czerwca 2020r. w  Centrum Praskim Koneser odbył się Szczyt Klimatyczny, gdzie o środowisku i klimacie debatowali politycy, naukowcy, przedsiębiorcy, samorządowcy oraz członkowie fundacji i ruchów na rzecz ekologii.

Pan Szymon Dziak-Czekan brał udział w dwóch debatach podczas tego wydarzenia. Pierwsza to Plastik i GOZ w świetle dyrektyw unijnych – cywilizacyjne wyzwanie, czy ekonomiczne szaleństwo?, w której udział wziął również Minister Jacek Ozdoba.

Druga debata z udziałem Pana Szymona Dziaka-Czekana odbyła się pod tytułem: Świat po pandemii, ale przed kryzysem klimatycznym – czy wejdziemy w nową epokę, czy ugrzęźniemy w starych schematach?
Wśród prelegentów była również Pani Wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Debatę o plastiku można obejrzeć tutaj: https://www.youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=zUij-AJDTpAcom/watch?v=zUij-AJDTpA

Link do całego kanału YouTube wydarzenia: https://www.youtube.com/channel/UCcFdinLYXzGXwxoikcrdmlw

ROP potrzebny jak najszybciej

Do 5 lipca w polskim ustawodawstwie powinny znaleźć się przepisy związane z mechanizmami rozszerzonej odpowiedzialności producentów. – Bez tego wsparcia branża recyklingu jest nieopłacalna, nierentowna. Bez wpływu COVID-19 też by tak było, ale pandemia jeszcze dodatkowo utrudniła działalność branży – uważa Szymon Dziak-Czekan.

Zachęcamy do lektury w Portalu Komunalnym:
https://portalkomunalny.pl/recyklerzy-moga-bankrutowac-bez…/

Postulat do Premiera RP o wprowadzenie podatku od plastiku

Stowarzyszenie „Polski Recykling” wystosowało Pismo do Premiera RP odnośnie wprowadzenia podatku od produktów z plastiku pierwotnego, które nie zawierają w sobie co najmniej 30% recyklatów.

https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/4576753,Podatek-od-plastiku-w-Tarczy-antykryzysowej.html

Wypowiedź ekspercka dla Dziennika Gazety Prawnej

Zachęcamy do lektury artykułu Pani Katarzyny Nocuń dla DGP, w którym Stowarzyszenie występuje w roli eksperta ds. recyklingu i gospodarki odpadami.

https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-sadny-dzien-dla-rynku-smieciowego-gminy-moga-zostac-zasypane,nId,4324343

Spotkanie Sektorowej Rady Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

29. kwietnia obyło się kolejne spotkanie Sektorowej Rady, której Członkiem jest Pan Szymon Dziak-Czekan. Spotkanie odbyło się poprzez telekonferencję. Podczas spotkania omawiano  m.in. wyniki pilotażowego badania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych przeprowadzonych w sektorze gospodarki odpadami.

Postulaty Stowarzyszenia “Polski Recykling” skierowane do Minister Rozwoju Pani Jadwigi Emilewicz.

Szanowni Państwo,

udostępniamy pismo jakie skierowaliśmy do Minister Rozwoju Pani Jadwigi Emilewicz w odniesieniu do projektu specustawy w sprawie pakietu osłonowego dla przedsiębiorców przygotowywanego w związku z rozprzestrzenianiem się korona-wirusa.

Pełna treść pisma

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego informujemy, że biuro Stowarzyszenia na Woronicza będzie czynne w godzinach 10.30- 15.00.

Wiadomości e-mail oraz telefony odbieramy bez zmian w godzinach 8.30-16.30.

Wnioski o aktualizację pozwoleń:

5 marca 2020r. upływa termin złożenia wniosków do Starostw Powiatowych lub Urzędów Marszałkowskich o aktualizację obowiązujących pozwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Według objaśnień Wiceministra Klimatu, Pana Jacka Ozdoby wszystkie firmy, które złożą również niepełne wnioski bez kompletu załączników prolongują swoje dotychczasowe pozwolenia aż do momentu uzyskania decyzji o kontynuacji lub wygaszeniu.

 

SPR zachęca do  przesyłania swoim kontrahentom potwierdzenie złożenia takiego wniosku (skan pierwszej strony wniosku z pieczątką Starostwa/UM z datą złożenia), gdyż nie istnieje inna możliwość weryfikacji pozwoleń w najbliższym czasie.

Pełna treść objaśnienia Ministerstwa Klimatu

W samo południe- audycja w Programie 1 Polskiego Radia 5 marca 2020

W audycji programu “W samo południe” w Programie 1 Polskiego Radia wystąpi Pan Szymon Dziak-Czekan, który będzie rozmawiać w kontekście wniosków aktualizacyjnych pozwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, których termin składania mija dziś – 5 marca 2020r.

https://www.polskieradio.pl/7/473

Sektorowa Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców

12 lutego 2020 r. Pan Szymon Dziak-Czekan odebrał powołanie do Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego

Sektorowe Rady ds. Kompetencji, których tworzeniem zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, to miejsca współpracy biznesu, nauki i instytucji branżowych. Pracodawcy są w nich źródłem wiedzy dla sektora edukacji.

Sektorowa Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców będzie m.in. rekomendowała rozwiązania w zakresie koniecznych zmian w obowiązujących regulacjach prawnych w obszarze edukacji – dzięki nim przepisy w tym zakresie mają być nie tylko bardziej jednolite, a też skuteczniej niż do tej pory odpowiadać na potrzeby sektora gospodarki odpadami.

Zadaniem Rady będzie również inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami branży gospodarki odpadami a instytucjami edukacyjnymi, przekazywanie do tych instytucji informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje pracowników sektora i opracowywanie odpowiednich rekomendacji w tym zakresie. Pomoże to instytucjom edukacyjnym w lepszym dopasowaniu oferty (w tym szkoleń) dla obecnych i potencjalnych pracowników sektora gospodarki odpadami.

Ważnym obszarem jest również propagowanie tworzenia porozumień edukacyjnych, które umożliwią realizację staży i praktyk w przedsiębiorstwach dla uczniów i studentów kształconych dla sektora gospodarki odpadami.

Wypracowane rozwiązania mają pomóc także w adaptacji sektora gospodarki odpadami oraz edukacji do wymagań związanych ze wdrożeniem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Bilans Dnia w TNV24BiS 21.01.2020r.

” Plastik gnieciemy i na 5 frakcji Segregujemy🙏.; Stare leki do apteki, zużyty sprzęt i baterie do PSZOKu, I nie wrzucamy mięsa do BIO w tym amoku.” ♻️😊

Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią Pana Szymona Dziaka-Czekana w programie Bilans dnia w TVN 24BiS

https://go.tvn24.pl/…/bilans-odc…/odcinek-169,S00E169,209981

Express TTV 11.01.2020r.

W sobotę 11 stycznia w programie Express TTV ukazał się materiał o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, w którym w roli eksperta wystąpił Pan Szymon Dziak-Czekan.

Wypowiedź w programie “Echa Dnia”

Zapraszamy do obejrzenia wydania programu “Echa Dnia” z 2 stycznia 2020 r. w TVP3 Warszawa, gdzie Pan Simon Dziakan wraz z Dyrektor Magdą Gosk rozmawiali o podwyżkach cen zagospodarowania odpadów komunalnych.

https://warszawa.tvp.pl/38938871/echa-dnia

Wypowiedź w programie “O tym się mówi”

Zachęcamy do obejrzenia wczorajszego programu “O tym się mówi”, w którym Pan Szymon Dziak-Czekan wystąpił w roli eksperta ♻️♻️♻️

https://www.tvp.info/45239971/27112019-1837

Wypowiedź w programie “Nie da się ukryć”

W programie “Nie da się ukryć” w TVP INFO wypowiadał się Pan Szymon Dziak-Czekan o systemie depozytowym w Europie.

https://www.tvp.info/45113952/20112019-2100/nie-da-sie-ukryc,odc-786?fbclid=IwAR01eXddqfeksko5h8j9JRwUYvdoAcddRBEiitWbKCwJ0zrdkSdJPJlRwS0

Walne Zebranie Członków

14 listopada 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Członków. Wszystkim dziękujemy za obecność.

Występ w programie Echa Dnia

Zapraszamy do obejrzenia  programu “Echa Dnia” z 13 listopada 2019 r. gdzie Pan Simon Dziakan rozmawiał z Danuta Holecka o selektywnej zbiórce odpadów.
https://warszawa.tvp.pl/38938871/echa-dnia

Występ w programie “O tym się mówi”

Zapraszamy do obejrzenia materiału z programu “O tym się mówi”, gdzie Simon Dziakan wraz z innymi gośćmi programu rozmawiał o selektywnej zbiórce odpadów.
Materiał zaczyna się od 24:06
https://www.tvp.info/45046005/07112019-1837

Debata “Rzeczpospolitej” 6.11.2019 r.

6 listopada 2019 r. Pan Szymon Dziak – Czekan uczestniczył  w debacie zorganizowanej przez Rzeczpospolita. Głównymi tematami dyskusji były zmiany i najkorzystniejsze rozwiązania w systemie #GospodarkaOdpadami. Uczestnikiem debaty był również wiceminister Sławomir Mazurek, który zachęcał również do segregowania odpadów ♻️ i przypomniał o trwającej kampanii edukacyjnej resortu środowiska #PiątkaZaSegregację. Informuje ona społeczeństwo np. o zasadach segregacji oraz o późniejszym recyklingu odpadów.

Więcej o kampanii na stronie ➡️ http://naszesmieci.pl

Spotkanie b2b z norewskimi firmami

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach b2b z norweskimi firmami działającymi w zakresie technologii przyjaznych dla środowiska oraz poprawiających jakość życia. Spotkania, które odbędą się 30 października 2019 r. w The Heart w Warsaw Spire, pl. Europejski 1 w Warszawie (w godz. 13.00-16.00) będą służyć nawiązaniu partnerstw projektowych w celu wspólnego składania wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszy Norweskich.

Wydarzeniu będzie towarzyszyć konferencja inaugurująca III Edycję Funduszy Norweskich w Polsce (2014-2021), podczas której zostanie ogłoszony konkurs na projekty grantowe. Planowane jest m.in. wsparcie dla opracowania i wprowadzania  innowacji produktowych lub procesowych, które zmniejszają negatywny wpływ firmy na  środowisko, w tym w obszarze wód morskich i śródlądowych, a także poprawiające jakość życia osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym głównie osób starszych. Dotacje będą mogły pokryć do 70% kosztów kwalifikowanych i wynosić nawet 8 mln złotych.

Czynnikiem zwiększającym szanse otrzymania grantu będzie realizacja projektu w partnerstwie z podmiotem norweskim. Zachęcamy więc do udziału w spotkaniach firmy, które mają pomysł na wspólne przedsięwzięcie biznesowe z partnerem norweskim.

Udział w spotkaniach umożliwi:

 • nawiązanie kontaktów biznesowych,
 • wymianę doświadczeń z zagranicznymi przedstawicielami biznesu,
 • pozyskanie nowych zleceń,
 • nawiązanie partnerstw projektowych, które będą premiowane w wyżej wymienionym  konkursie.

Lista norweskich firm, które wezmą udział w spotkaniach, znajduje się tutaj: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57636:spotkania-b2b-z-norweskimi-firmami-z-branzy-welfare-oraz-zielonych-technologii

Oficjalnym językiem spotkań będzie język angielski. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

Wszystkich zainteresowanych odbyciem spotkań z przedstawicielami norweskich firm prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego (w języku angielskim) do 23 października 2019 r (https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57636:spotkania-b2b-z-norweskimi-firmami-z-branzy-welfare-oraz-zielonych-technologii). Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Fotorelacja z konferencji “Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu – czas radykalnych zmian”
Warszawa 1 października 2019

KONFERENCJA 1 października 2019

 1 października 2019 roku organizujemy konferencję “Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu – czas radykalnych zmian”, w której swój udział potwierdził Minister Środowiska Pan Henryk Kowalczyk!
Podczas której Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska,  Magda Gosk przedstawi założenia propozycji nowego modelu ROP. Honorowym Patronatem wydarzenie objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik.

Konferencja odbędzie się w Hotelu Novotel Airport, ul. 1-ego Sierpnia 1 w Warszawie.
Koszt udziału w wydarzeniu to 650 zł netto, liczba miejsc jest ograniczona.
Aby zgłosić się do udziału należy przesłać imię i nazwisko uczestnika oraz dane firmy z nr NIP na adres info@polskirecykling.org

 

Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu – czas radykalnych zmian

Agenda konferencji 1 października 2019r.

Warszawa Hotel Novotel Airport ul. 1-ego Sierpnia nr 1, sala Żwirko

  9:00Rejestracja uczestników

10:00 Otwarcie  konferencji
Minister Środowiska Henryk Kowalczyk
10:10 Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta – założenia propozycji Ministerstwa Środowiska związane z wdrożeniem dyrektyw unijnych
Magda Gosk – Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska
10:30 Rola recyklerów w GOZ
Szymon Dziak-Czekan- Stowarzyszenie „Polski Recykling”
11:00
Prawa i obowiązki uczestników GOZ w świetle dyrektyw Unii Europejskiej
Daniel Chojnacki i Maciej Białek – Kancelaria DZP
11:40 Finansowe aspekty nowego systemu gospodarki odpadami w Polsce
Julia Patorska – Deloitte

Przerwa kawowa 12:20 – 12:50

12:50 Pierwsze efekty zwalczania patologii w gospodarce odpadami po roku od obowiązywania nowych przepisów.
Izabela Szadura – Dyrektor Departamentu Kontroli Gospodarowania Odpadami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
13:20 Nowe wymagania PPOŻ dla zbierających i przetwarzających odpady
Marcin Kowalski – GRUPA A3F ochrona przeciwpożarowa
13:50 Rola ekoprojektowania w zwiększeniu recyklingu tworzyw sztucznych w kontekście nowych regulacji odpadowych
Kazimierz Borkowski – Fundacja PlasticsEurope Polska
14:20 Nowe możliwości dofinansowania recyklingu – „Szybka Ścieżka”
Marcelina Chojnacka i Barbara Brzezińska – PwC

Lunch 14:50 – 15:30

15:30 Debata: Jakie warunki musi spełniać nowy system gospodarki odpadami, aby był impulsem do rozwoju branży recyklingu?
16:30 Dyskusja i podsumowanie konferencji

17:00 Zakończenie konferencji

Patronat Honorowy:
Marszałek  Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Patroni medialni:

PARTNER:

Spotkanie prekonsultacyjne w Ministerstwie Środowiska

2 września odbyło się spotkanie pre-konsultacyjne dotyczące wprowadzenia nowego modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów. Wśród ponad 70 uczestników tego spotkania byli reprezentanci wszystkich zainteresowanych grup: wprowadzający, organizacje odzysku, strona społeczna, przedstawiciele samorządów oraz recyklerzy. Cieszy szczególnie duża aktywność Członków Stowarzyszenia za co dziękujemy!

Wypowiedzi medialne Stowarzyszenia “Polski Recykling”

Zapraszamy do lektury reportażu Pana Mariusza Szczygła “Moje pudełka wylądują w oceanie czy reinkarnują się jako doniczki? Szczygieł próbuje wydostać się z plastikowego kręgu wstydu” z wypowiedzią ekspercką Pana Szymona Dziaka-Czekana : “Moje pudełka wylądują w oceanie czy reinkarnują się jako doniczki? Szczygieł próbuje wydostać się z plastikowego kręgu wstydu”

oraz do odsłuchania audycji z Czwórki Polskiego Radia : Czy kaucja za opakowania rozwiąże problem recyklingu?

Konferencja “Perspektywa 2050”

26 czerwca odbyła się konferencja “Perspektywa 2050: długoterminowa strategia klimatyczna dla Polski” organizowana przez WiseEuropa.
W wydarzeniu brali udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Juha Ottman Ambasador Finlandii w Polsce.

Debata portalu komunalnego

W debacie o zagospodarowaniu odpadów tworzyw sztucznych stanowisko Stowarzyszenia reprezentował prezes Szymon Dziak-Czekan. Dzięki możliwości debaty z Panem Ministrem Mazurkiem liczymy na uwzględnienie naszych postulatów w pracach Ministerstwa Środowiska.

Zachęcamy do obejrzenia podsumowania debaty ( wypowiedź Pana Szymona Dziaka-Czekana od 4:30)

https://www.facebook.com/portalkomunalny/videos/421242478469330/

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

13 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Polski Recykling” w Janikowie. Dziękujemy za pomoc w organizacji firmie Zaptech Sp. J. Sobańscy.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w dyskusji. Jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do działań na rzecz branży recyklingu.
Kolejne Walne Zebranie jest planowane na 14 listopada 2019r. w Warszawie.

Targi Plastpol 2019

Jak co roku byliśmy obecni na targach przetwórców tworzyw sztucznych i gumy PLASTPOL, które odbyły się w dniach 28-30.05 w Kielcach.
Bardzo dziękujemy firmie AKPOL, która udostępniła nam swoje stanowisko.
Dziękujemy również wszystkim, z którymi mieliśmy przyjemność się spotkać, za poświęcony czas.
ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ORAZ ZAINTERESOWANE FIRMY NA WALNE ZEBRANIE 13.06 W JANIKOWIE

Konferencja PZPTS

W hotelu Golden Tulip w Warszawie, 14 maja odbyła się konferencja, której tematem przewodnim była dyskusja uczestników łańcucha wartości nad koniecznością i sposobami dostosowania się do nowych wyzwań związanych z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym i roli w niej tworzyw sztucznych.

Do udziału w konferencji zaproszono producentów i przetwórców tworzyw sztucznych, sieci handlowe i producentów wyrobów w opakowaniach.

Pan Szymon Dziak- Czekan był moderatorem panelu dyskusyjnegoRecykling tworzyw sztucznych w świetle nowych regulacji prawnych w Polsce i UE“, w którym udział wzięła Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska- Pani Magda Gosk.

link do wypowiedzi Pana Szymona po konferencji (od 8:07)
https://youtu.be/SbYMUhb0AtQ

Spotkanie w Ministerstwie Finansów

Po wielu spotkaniach związanych z promocją raportu „Gospodarowanie komunalnymi odpadami opakowaniowymi w obiegu zamkniętym. Przegląd systemu i propozycja nowego rozwiązania” 5 Kwietnia 2019r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Finansów z Naczelnikiem Wydziału Ekonomii Środowiska Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych Panem Jarosławem Jasnowskim. Przedstawiono główne problemy dotykające branżę recyklingu i gospodarki odpadami, a urzędnicy zostali zaznajomieni ze złożonością tych problemów oraz proponowanym przez stowarzyszenie  nowym modelem.

Konferencja “Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”

W dniach 5-7 kwietnia w Poznaniu odbyła się konferencja “Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów.” Konferencja miała na celu zapoznanie uczestników ze zmianami w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami. Pokazano przykłady państw europejskich w kontekście nowych przepisów unijnych dla GOZ oraz zebrane doświadczenia  praktyków z wprowadzania GOZ  w Europie i w Polsce. Ponadto podczas wydarzenia omówiono zagrożenia i wyzwania jakie stoją na drodze do wdrażania systemu zbiórki  i przetwarzania  bioodpadów.

Senacka Komisja Środowiska 14.03. 2019

14 marca odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Środowiska z udziałem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka dotycząca funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, produktu ubocznego oraz omówienie gospodarki odpadami jako ważnego filaru gospodarki o obiegu zamkniętym wraz z transpozycją pakietu odpadowego. Ministerstwo przedstawiło prezentację pokazującą jakie są najważniejsze kierunki zmian w systemie gospodarki odpadami. Pan Szymon Dziak-Czekan przedstawił Ministrowi największe bolączki recyklerów. Pan Minister Kowalczyk wyraził się przychylnie do naszych postulatów i zapewnił o wprowadzeniu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów do 2020 roku.

WarsawPack 2019

6 marca odbyła się konferencja Opakowania w obiegu zamkniętym podczas trwania targów WarsawPack 2019 w Nadarzynie.
W czasie konferencji mowa była o wszystkich aspektach związanych z opakowaniami, min. o: przyszłości opakowań w kontekście zmian w prawie unijnym w perspektywie 2030 roku, o bezpieczeństwie opakowań; o biotworzywach – czy mogą być zamiennikiem dla tworzyw sztucznych, o wymaganiach dotyczących recyklingu szkła czy tworzyw sztucznych. Prelegentami na konferencji byli min: prof. Artur Bartkowiak z  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,  Damian Korczewski z Krynicki Recykling, Rafał Topolski z AKPOL Adam Kuś, czy przedstawiciele Rekopolu. Drugą część konferencji stanowiła debata, w czasie której dyskutowano jakie są możliwości  takiego projektowania opakowań by były recyklingowalne, czy jak każda ze stron systemu opakowań może przygotować się  na nadchodzące wyzwania i zmiany związane ze strategią tworzywową (Single Use Plastic), czy pakietem Gospodarki w Obiegu Zamkniętym.

SOSEXPO 2019

28 lutego 2019 r. odbyło się Forum SOSEXPO 2019. W tegorocznej edycji wśród panelistów byli m.in. Sławomir Mazurek z MŚ, Andrzej Grzyb – Europoseł, Dariusz Piontkowski- przewodniczący sejmowej Podkomisji ds. Monitorowania Gospodarki Odpadami, Andrzej Maciejewski – przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Barbara Baka z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Marszałek Mazowsza Adam Struzik oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko.

Tematyka wydarzenia skupiała się na problemach jakie dręczą branżę gospodarki odpadami oraz na wyzwaniach jakie stawia przed nami Unia Europejska. Omawiano również mechanizmy wsparcia dla GO, a jeden z paneli dotyczył odzysku energetycznego z odpadów.

Swoją prezentację przedstawiał również Pan Szymon Dziak-Czekan, który w panelu o nowych technologiach w GO poruszał temat strat jakie wynikają z niewłaściwego systemu oraz braku Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Wśród gości byli również przedstawiciele recyklerów m.in. Pan Sławomir Pacek, Grzegorz Sobański, Stanisław Radzki, Edyta Kwapich oraz Magdalena Hoppe i Monika Łukaszewicz.

Spotkanie w Ministerstwie Środowiska

7 lutego odbyło się spotkanie w Ministerstwie Środowiska z Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Magdą Gosk i jej zastępczynią Bogusławą Brzdąkiewicz. Przedstawiciele Stowarzyszenia ponownie omówili proponowany model gospodarki odpadami. Zostaliśmy zapewnieni, że w MŚ trwają prace nad wprowadzeniem Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów do 2020 roku.

2019-02-10

Artykuł w Rzeczpospolita

W dzienniku Rzeczpospolita ukazała się wersja elektroniczna artykułu autorstwa Pana Szymona Dziaka-Czekana. Raport PwC o którym mowa w tekście  jest dostępny bezpłatnie pod adresem sekretariat@polskirecykling.org
Zapraszamy do lektury:
https://energia.rp.pl/akcje-specjalne/cop-walka-o-klimat/14674-gospodarka-odpadami-czas-radykalne-zmiany/amp

2019-02-05

Posiedzenie Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

30 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, podczas której przedstawicele samorzdów przekazywali informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi w jednostkach samorządu terytorialnego, jej stanu obecnego i potrzebnych zmian.

Wszycy obecni przedstawiciele jednogłośnie opowidzieli się za koniecznością stworzenia rynku dla surowcow wtórnych, stworzenia systemy zachęt do recyklingu oraz konieczności wprowadzenia realnej Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów.

Jako przedstawicielka Ministerstwa Środowiska Pani Magda Gosk zapewniła, że dialog z uczestnikami branży odpadowej odnośnie zmian w ustawie o odpadach oraz ustawie o utrzymywaniu porządku w gminach trwa.

2019-02-01

Spotkanie w NFOŚiGW

10 stycznia odbyło się spotkanie z Zastępcą Prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Dyrektorem Departamentu Ochrony Ziemi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Panem Jarosławem Rolińskim. Spotkanie również miało na celu przedstawienie nowego systemu gospodarki odpadami, który wypracowaliśmy wspólnie z PwC. Jednym z kluczowych zagadnień, było utworzenie Centralnego Funduszu Opakowaniowego w strukturach NFOŚiGW. Nasz system spotkał się z aprobatą dyrektora
oraz zawiązaniem współpracy między naszymi jednostkami odnośnie instrumentów wsparcia branży recyklingu przez Fundusz Ochrony Środowiska. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą NFOŚiGW oraz przesyłania uwag do sekretariatu, dotyczących możliwych zmian
w istniejących już instrumentach lub propozycje nowych instrumentów, które według Państwa wpłynęłyby pozytywnie na rozwój branży w Polsce.

2019-01-11

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim

7 stycznia 2019r. odbyło się spotkanie z Dyrektorem Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Panem Marcinem Podgórskim oraz Dyrektor Urszulą Pawlak.
Przedstawiciele Stowarzyszenia przedstawili swoją propozycję nowego systemu oraz przedstawili największe problemy dotykające branżę, zwłaszcza w kontekście nowelizacji ustawy o odpadach.
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zgodzili się z nami, że ważką kwestią będzie zabezpieczenie roszczeń, które może być trudne
do uzyskania jako gwarancja bankowa, dlatego pojawił się pomysł utworzenia instrumentu pomocniczego przez Mazowiecki Fundusz Gwarancyjny. Gdy rozwiązanie będzie już gotowe, Stowarzyszenie będzie działało, aby podobne Instrumenty pojawiły się w innych województwach.

2019-01-08

Artykuł o Walnym Zebraniu na plastech.pl

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem o naszym Walnym Zebraniu w Bydgoszczy!

https://www.plastech.pl/wiadomosci/Aktywna-jesien-Polskiego-Recyklingu-13247

2018-12-13

Wywiad w Radiowej Czwórce

Szanowni Państwo,

zapraszamy do odsłychania audycji z wystąpieniem Pana Szymona Dziaka- Czekana w Radiowej Czwórce. Rozmowa dotyczyła decyzji KE o zakazie produkcji jednorazowego plastiku oraz popularyzacji wielorazowych butelek w Nowym Jorku.
Zapraszamy od 10:40 minuty.

https://www.polskieradio.pl/10/5566/Artykul/2206818,Pierwsze-slysze-25-pazdziernika-godz-0707

2018-10-30

Oświadczenie

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji, przez Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań EKOPAK, oświadczamy, że w koncepcji Rozszerzonej Odp. Producenta raportu PwC zaprezentowanej 10 października 2018 na konferencji “Gospodarka odpadami – czas na radykalne zmiany”, ani razu nie pada słowo “podatek”. W raporcie jest mowa o opłatach za wypełnienie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
Jest również mowa o zwiększeniu wkładu finansowego przez wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek w ramach tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta, którą popierają wszystkie organizacje w tym organizacje odzysku. Główny problem, który staramy się rozwiązać to taka redystrybucja środków, która spowoduje efektywne działanie całego łańcucha w ramach GOZ.
Bardzo ubolewamy nad faktem, że pomimo wstępnych deklaracji organizacje reprezentujące przemysł producentów nie chcą wziąć na siebie większej odpowiedzialności i odmawiają udziału we wspólnej debacie na ten temat. Całość raportu jest dostępna w sekretariacie stowarzyszenia.

Z poważaniem,
Szymon Dziak

2019-10-15

Konferencja 10.10.2018 Warszawa

Gospodarka odpadami – czas na radykalne zmiany!

W związku z bardzo trudną sytuacją branży, nowelizacją ustawy o odpadach, jak również ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w tym zakresie nasze Stowarzyszenie organizuje konferencję, w której chce zaprezentować nową koncepcję systemu gospodarki odpadami.

Więcej

2018-09-20

Jesteśmy patronem merytorycznym ExpoOPAKOWANIA 21-22 listopada 2018

Jaki wpływ ma wdrażanie idei Przemysłu 4.0, w tym automatyzacji i robotyzacji na produkcję? Jak efektywnie wykorzystać automatykę i roboty w zakładzie?

Na te i inne zagadnienia poszukamy odpowiedzi podczas wydarzeń towarzyszących Targom ExpoOPAKOWANIA, a będą to …

Więcej

2018-09-20

Zmiany w ustawie o odpadach i Inspekcji Środowiska

20 lipca Sejm przyjął poprawki Senatu zawarte w uchwałach z dnia 13 lipca w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw i w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw. Teraz projekty dwóch ustaw, w trybie pilnym zostały przekazane prezydentowi do podpisu, który ma na to 7 dni.

Przedstawiciele Stowarzyszenia brali aktywny udział we wszystkich posiedzeniach komisji zarówno sejmowych jak i senackich procedujących nad ustawami, gdzie wytrwale przedstawiali swoje poprawki.

Szczegółowe informacje o nowelizacjach zostały przesłane w osobnej komunikacji oraz w zakładce dla Członków.

2018-07-24

V Bałtyckie Forum Ekologiczne

W dniach 20-22 czerwca odbyło się V Bałtyckie Forum Ekologiczne. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była Innowacyjna Europa w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Podczas uroczystej Gali zostały wręczone Zielone Certyfikaty oraz nagrody dla liderów branży. Bałtyckie Forum Ekologiczne jest wydarzeniem o randze międzynarodowej z prelegentami reprezentującymi ponad 10 krajów. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wśród prelegentów znalazł się również Pan Szymon Dziak-Czekan, który mówił o przyszłości recyklingu nie tylko w Polsce.

2018-06-25

Walne Zebranie Członków:

14 czerwca w Katowicach odbyło się Zebranie Zarządu oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Organizacja Zebrań Walnych w różnych regionach staje się już powoli tradycją, po Pieńkowie, Szczecinku przyszła kolej na południowe regiony. Do Katowic, na spotkanie po Walnym Zebraniu, zaprosiliśmy recyklerów, którzy jeszcze nie są zrzeszeni w naszym Stowarzyszeniu, aby po krótce przybliżyć im naszą działalność i zachęcić do wstąpienia.
Po zakończeniu oficjalnego Zebrania oraz spotkania nieoficjalnego była możliwość wspólnego oglądania meczu otwarcia Mundialu 2018 w przyjacielskiej atmosferze.
Kolejne Walne Zebranie jest planowane na 23 listopada 2018 r. w Bydgoszczy dzięki gościnności firmy GM Color!

2018-06-18

Wypowiedź ekspercka w TVN 24

W programie TVN24 Polska i Świat Pan Szymon Dziak-Czekan przedstawił ekspercką opinię dotyczącą m.in pożarów odpadów na nielegalnych składowiskach. Zapraszamy do zapoznania się materiałem o recyklingu w Szewcji dostępnym pod linkiem:

https://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/polska-i-swiat-panstwo-w-ktorym-prawie-nie-ma-wysypisk,842869.html

2018-06-06

Debata #DlaPlanety

5 czerwca w Światowy Dzień Środowiska 2018 w Ministerstwie Środowiska odbyła się ekspercka dyskusja na temat powiązań między rozwojem gospodarczym a wyzwaniami dla środowiska organizowana przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. W rozmowie na temat wpływu zanieczyszczeń plastiku na biznes i środowisko wziął udział m. in. Dyrektor Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska na Europę, dr Jan Dusik. Temat zanieczyszczenia środowiska odpadami z tworzyw sztucznych stał się w ostatnich miesiącach obiektem zainteresowania mediów na całym świecie.

2018-06-06

I Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami

w dniach 4-5 czerwca 2018 r. w Gdańsku odbyło się I Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami, gdzie tematami wiodącymi były pierwsze efekty wdrażania ogólnopolskiego systemu segregacji odpadów, przygotowania do niego w praktyce samorządów, powierzanie usług własnym podmiotom, a także wyzwanie osiągnięcia 50% poziomu odzysku. Omówione zostaną także możliwości i bariery dla gmin w realizowaniu idei “circular economy”.
Forum w założeniu rozpoczyna cykl corocznych spotkań.
Pan Szymon Dziak-Czekan prowadził panel “Perspektywa recyklera – Czy pułap 50% odzysku jest możliwy w gminach do osiągnięcia w tak krótkim czasie?”

2018-06-06

Stanowisko Stowarzyszenia ws. pożarów odpadów

Stowarzyszenie “Polski Recykling” z uwagą obserwuje ostatnie doniesienia dotyczące pożarów odpadów wybuchających w wielu miejscach w Polsce. Zwracamy jednak uwagę, że zdarzenia te występują nie tylko na składowiskach ale również w punktach skupu, sortowniach, zakładach RIPOK. Palą się m. in. odpady zmieszane, zbelowane tworzywa sztuczne, opony, odpady przygotowane do cementowni jako paliwo alternatywne. Tak więc nie da się jednoznacznie określić przyczyny pożarów bez indywidualnego podejścia do każdego zdarzenia. Dla branży recyklingu jest to zawsze marnotrawienie surowców wtórnych, niezależnie od tego czy są to sprasowane odpady przygotowane do sprzedaży czy wysokokaloryczne materiały składowane. Pożary składowisk są ogromnym problemem zarówno dla mieszkańców jak i zakładów przetwarzania odpadów, obciążają finansowo branżę odzysku i mają negatywny wpływ na lokalne środowisko. Mamy nadzieję, że rozwój branży recyklingu będzie odpowiedzią na rosnące zagrożenia powstałe w gospodarce odpadowej związanej z rosnącą konsumpcją.

2018-05-28

Zapraszamy do odwiedzenia nas na targach PLASTPOL

Jesteśmy do czwartku w hali D dzięki uprzejmości Pana Jerzego Kamińskiego z firmy Repro Plast.

2018-05-22

IV Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie

27 kwietnia 2018r. podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie odbyła się debata przygotowana przez Rzeczpospolitą „Niezależność energetyczna Polski poprzez odpowiedzialną i efektywną gospodarkę odpadami”. Wśród panelistów był Pan Szymon Dziak-Czekan oraz Wiceminister Środowiska Sławomir Mazurek.
W czasie debaty zastanawiano się nad tym, czy gospodarka odpadami pozwoli na uniezależnienie energetyczne Polski, jak obniży się zużycie energii przy prawidłowym wykorzystaniu odpadów- nie tylko poprzez odzysk energetyczny, ale również przez stworzenie rynku zbytu dla surowców wtórnych. Debata toczyła się również wokół roli samorządów w całym systemie gospodarki odpadami, również w termicznym unieszkodliwianiu odpadów.

2018-04-30

Międzynarodowa Konferencja Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów

24 kwietnia 2018r. rozpoczęła się w Liberecu 11. Międzynarodowa Konferencja Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Pan Szymon Dziak-Czekan został tam zaproszony do prowadzenia prelekcji o szansie dla polskiej gospodarki związanej z blokadą rynku chińskiego. Tematem przewodnim konferencji było miejsce instalacji MBP w kontekście gospodarki obiegu zamkniętym oraz kontekście międzynarodowym. Rozmawiano również o ich przekształcaniu w tzw. centra recyklingu oraz o zagospodarowaniu bioodpadów czy jakości i wymaganiach dla surowców wtórnych.

Konferencja MBP 2018 Liberec

2018-04-24

II warsztaty Stowarzyszenia i PwC

19 kwietnia w siedzibie PwC sp. z o.o. oodbyły się drugie warsztaty grupy roboczej ds. raportu i nowego modelu gospodarki odpadami.
Podczas spotkania odniesiono się do uwag przekazanych po pierwszych warsztatach oraz zaproponowano wiele optymalnych rozwiązań.
Przedstawicielka PwC przedstawiła też wiele ciekawych rozwiązań jakie zastosowano w innych krajach, które realnie wpływają na jakośc zbieranych odpadów z gospodarst domowych, czy zachęcają producentów do używania surowców wtórnych.
Prace nad raportem oraz modelem nadal trwają.

2018-04-20

Miejsce recyklingu w GOZ

Stowarzyszenie „Polski Recykling” już od grudnia 2015 r., czyli od ogłoszenia przez KE planu działania w sprawie „Circular Economy” uczestniczy w publicznej debacie na temat kształtu nowego systemu gospodarki odpadami. Jednocześnie widzimy, że każdego miesiąca zgłaszają się do nas firmy recyklingowe chcące żeby Stowarzyszenie reprezentowało ich interesy.

Więcej

2019-01-08

Targi EkoTech w Kielcach

28.02 – 01.03 w Kielcach odbyły się XIX Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EkoTech. Duży nacisk położono na wystawę sprzętu i maszyn do odbioru odpadów, redukcji odpadów i ich segregowaniu, ale także czystością przestrzeni publicznej.

Wśród stoisk prezentowano kosze na śmieci, maszyny do ich czyszczenia i szybkiego opróżniania, samochody myjące ulice czy biodegradowalne worki na odpady.

Podczas trwania targów odbyło się wiele wydarzeń towarzyszących. 28 lutego na Forum Gospodarki Odpadami tematem przewodnim były bioodpady i sposoby radzenia sobie z nimi przez RIPOK-i.
1 marca odbyła się konferencja „Wyzwania dla samorządów – recykling i finansowanie systemu gospodarki odpadami.” Poruszane były kwestie efektywności ekonomiczna systemów gospodarki odpadami i budowanie skutecznego systemu gospodarki odpadami

Ważnym wydarzeniem towarzyszącym był wyjazd do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku. Jego celem była wymiana doświadczeń oraz dyskusja na temat rozwiązań zastosowanych w przedsiębiorstwie

2018-03-26

Spotkanie z Przemysłem 2018

8 marca 2018 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej zorganizował „Spotkanie z przemysłem 2018” pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana dr Jarosława Gowina oraz Rektora Politechniki Warszawskiej Pana prof. dr hab. inż. Jana Szmidta. Stowarzyszenie Polski Recykling było reprezentowane przez Pana Sławomira Packa i Roberta Kucickiego.

Wydarzenie to było dobrą okazją na przekazanie zebranym gościom przez poszczególne Katedry swoich osiągnięć, zwrócenie się o pomoc finansową i wsparcie przez uczestniczące firmy. Nawiązał się istotny dialog, gdyż „druga strona” – przemysł również w swoich wystąpieniach przekazał informacje o swoich profilach produkcji oraz wskazał miejsca, gdzie mogą być pomocni. Był również czas na przedstawienie współpracy dydaktycznej z przemysłem. Omawiano staże, praktyki i studia podyplomowe kształcące osoby o typowym profilu pracy dostosowanym do przemysłu.

2018-03-26

Forum SOS EXPO 2018

1 lutego w Warszawie w hotelu Nowotel odbyło się VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOS EXPO

Forum podzielone było na bloki tematyczne takie jak innowacyjność i finansowanie w projektach unijnych, wdrażanie nowych zasad w selektywnej zbiórce odpadów i wymagania recyklerów różnych opakowań.

W sprawie projektów innowacyjnych dużą uwagę zwrócono na miejscowe plany zagospodarowania jako pobudzenie GOZ np. stworzenie odnawialnych źródeł energii.
Dużo miejsca poświęcono gminom, których przedstawiciele opowiadali o dobrych praktykach wdrażania innowacji na swoich terenach.

Ostatni blok tematyczny miał zwrócić uwagę zgromadzonych, jak ważne jest zachowanie standardów surowców wtórnych dla jakości procesu recyklingu. Trzech przedstawicieli reprezentujących trzy typy surowców wtórnych (papier, szkło i tworzywa sztuczne) przedstawiło swoje segmenty z uwzględnieniem i naciskiem na występujące zanieczyszczenia, trudności, ale również wysokie normy dostaw przetworzonego surowca.

2018-02-05

Spotkanie w KIG 24 stycznia

24.01.2018 odbyło się spotkanie Polskiej Federacji Organizacji Gospodarki Odpadami w Krajowej Izbie Gospodarczej. Tematem przewodnim spotkania był GOZ i ROP. Każdy z uczestników przedsrtawił swoje postulaty, które jednomyślnie stwierdzały, iż za odpad powinien płacić wprowadzający na rynek (wytwórca).

Krzysztof Kawczyński z KIG przypomniał, że od tego roku miała wejść w życie baza danych o odpadach (BDO na stronie bgo.mos.gov.pl), jednak na chwilę obecną jest tylko rejestr. Baza powinna być gotowa za dwa lata. Do jego uzupełnienia zobowiązani są marszałkowie województw. Wpisy do BDO muszą dostarczyć przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek produkty

Zgłoszono chęć zaproszenia ministra Kowalczyka na kolejne spotkanie.

2018-02-05

9 Międzynarodowa Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów

24 stycznia 2018r. w Łodzi rozpoczęłą się konferencja organizowana przez wydawnictwo Abrys “Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”. Głównymi zagadnieniami wydarzenia było określenie co nas czeka w nadchodzących latach w gospodarce odpadami, czy konieczne są ciągłe zmiany prawne i czy jesteśmy w stanie wywiązać się z Unijnych zobowiązań?
W trakcie konferencji poruszono również tematy dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego, jakie są jej wizje rozwoju w Polsce i w Europie.
Trzydniową konferencję zakończono wyjazdem studyjnym do miejscowości Ruszczyn w gminie Kamieńsk (woj. łódzkie), gdzie zlokalizowana jest instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych wraz z linią do produkcji paliwa alternatywnego (RDF).

2018-02-05

Artykuł w Recycling Today

Wypowiedź Pana Szymona Dziaka została opublikowana w największym międzynarodowym piśmie Recycling Today

całość jest do przeczytania pod poniższym linikem: http://www.recyclingtoday.com/article/recycling-conference-warsaw-poland-economy/

2017-12-13

“Gospodarka o obiegu zamkniętym w praktyce” w Ambasadzie Królestwa Niderlandów

Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie oraz Instytut Innowacyjnej Gospodarki zaprosiły Stowarzyszenie na spotkanie ekspertów zatytułowane “Gospodarka o obiegu zamkniętym w praktyce”.
To spotkanie ekspertów odbyło się w piątek 24 listopada w Ambasadzie Holandii w Warszawie przy okazji wizyty holenderskiej delegacji ekspertów z różnych środowisk, wszystkich pracujących w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Celem warsztatów była wymiana pomysłów i doświadczeń w konkretnych obszarach praktycznego wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wzmocnienie polsko-holenderskiej współpracy w tej dziedzinie. Szczególny nacisk położono na to, w jaki sposób partnerstwa, na przykład między organizacjami z sektora publicznego i prywatnego, mogą przyczynić się do realizacji tego celu i jak można rozpocząć takie partnerstwa w Polsce.

2017-11-23

Konferencja koalicji RECONOMY

23 listopada w Warszawie odbyła się konferencja “Gospodarka obiegu zamkniętego – biznes i konsument na ścieżce zmiany”. Podczas konferencji przedstawiono doświadczenia międzynarodowe z tego obszaru oraz omówion możliwości wdrożenia podobnych działań w Polsce. Gościem specjalnym wydarzenia był Peter Lacy – Dyrektor Zarządzający Growth, Strategy and Sustainability w Accenture. W trakcie konferencji przedstawione zostały także modele biznesowe gospodarki o zamkniętym obiegu, jak również odbyła się dyskusja na temat zrównoważonej konsumpcji i świadomości konsumentów.

Wydarzenie było objęte patronat honorowym Ambasady Holandii, Ministerstwa Rozwoju oraz Prezydenta m.st. Warszawy.

2017-11-05

Spotkanie w KIG

14 listopada w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyło się spotkanie “Przyszłość rozszerzonej odpowiedzialności producenta w Polsce” – debata głównych interesariuszy systemu odzysku i recyklingu opakowań dotycząca koniecznych zmian w systemie.

Spotkanie miało charakter ekspercki z udziałem głównych interesariuszy systemu zbiórki, sortowania i przygotowania do recyklingu/odzysku odpadów opakowaniowych, w tym przedstawicieli samorządów terytorialnych, podmiotów zajmujących się zbiórką i sortowaniem odpadów, instalacji recyklingu/odzysku, przedsiębiorców wprowadzających oraz wybranych organizacji odzysku. Spotkanie zostało zwołane w celu podsumowania różnych prac i inicjatyw, które od 2014 roku podejmowane są na rynku w celu naprawy systemu odzysku i recyklingu opakowań, w tym prac związanych z zapewnieniem faktycznego finansowania procesów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych przez zobowiązanych przedsiębiorców w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), jak również w odpowiedzi na zgłaszane przez samorządy gminne i instalacje RIPOK problemy z finansowaniem sortowania i przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych.

2017-11-14

INNOWACYJNE ECO-MIASTA

08 listopada 2017r Rozpoczęła się międzynarodowa konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie!
Uczestnicy poruszyli kwestie wpływu zmian klimatu i zanieczyszczeń środowiska na zdrowie ludzi. Wymienili też doświadczenia w zakresie różnych strategii zaangażowania mieszkańców w dopasowania się do zmian. Jak zauważono, stworzenie mieszkańcom możliwości takich jak otwarte dane, inteligentne aplikacje i urządzenia, a także korzystne ustawy i wsparcie administracyjne, dopiero wtedy prowadzi do zmian, gdy w ich wprowadzanie angażują się sami mieszkańcy.

2017-11-09

źr. zdj. http://www.gridw.pl/aktualnosci/sdg/1587-innowacyjne-eco-miasto-konferencja-i-rozstrzygniecie-konkursu-dla-miast

Paper & Plastic Recycling Conference

W dniach 8-9 listopada odbyła się konferencja “Paper & Plastic Recycling conference Europe” w Warszawie. Jest to wydarzenie skupiające największą liczbę uczestników związanych szczególnie z recyklingiem papieru. Pan Szymon Dziak prowadził panel odnośnie zmian w przepisów opakowaniowych w prawie Unii Europejskiej.

2017-11-09

Pierwsze spotkanie branży PET ze Stowarzyszeniem

6 listopada 2017 roku w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie recyklerów branży PET z przedstawicielami Stowarzyszenia “Polski Recykling”. Podczas tego wydarzenia obecni byli najważniejsi przedstawiciele tej branży m.in: IMP Polowat, PRT Radomsko, Elcen, Pol-Servis, Ergis oraz Eurokey Polska.
Podczas spotkania omówiono problematykę polskiego systemu gospodarki odpadami – starano się wypracować wspólne stanowisko odnośnie wprowadzenia systemu depozytowego dla butelek PET, o którym mówi się ostatnio coraz częściej.

Za najważniejszy argument za takim systemem uznano konieczność ograniczenia “tracenia” surowca na składowiskach, bądź spalania go w gospodarstwach domowych, co niestety nadal jest nagminną praktyką. Jeśli taki system miałby zostać wprowadzony, to w sposób jasny należałoby zaznaczyć, kto byłby właścicielem czystego i cennego odpadu. Taki towar łatwo będzie wyeksportować w dobrej cenie na zachód.

Recyklerzy wspólnie postanowili działać na rzecz EKOdesignu, aby uniknąć opakowań z zastosowanymi trwałymi połączeniami surowców różnych frakcji – np. jak problematyczna puszka PET z aluminiowym, nierozdzielanym wieczkiem. Takie opakowania utrudniają bądź całkowicie uniemożliwiają recykling PET. EKOdesign bardzo wpisuje się w założenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i powinien być wymagany od producentów przez odpowiednie ustawy i rozporządzenia, aby przy produkcji opakowań głównym wyznacznikiem nie był koszt produkcji, gdyż poprzez takie działania pojawiają się odpady nieopłacalne do recyklingu. Ustanowienie odpowiednich wymagań względem producentów nie tylko wzmocni branżę recyklingu, ale również przyczyni się im plus dla całego środowiska.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i okazało się dużym sukcesem. Zaowocowało wytyczeniem ścieżek dla wspólnych działań, które mają na celu poprawę sytuacji całej branży recyklingu tworzyw sztucznych.

2017-11-06

Warsztaty z systemu kaucyjnego dla opakowań

23 października 2017 roku odbyły się warsztaty „Analiza SWOT wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań w Polsce” zorganizowane przez Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Deloitte Advisory Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska prowadzi prace w zakresie zamówienia publicznego pn. „Przygotowanie opracowania dotyczącego możliwości wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego dla opakowań”.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, GDOŚ i stowarzyszeń branżowych.
W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Stowarzyszenia “Polski Recykling”, którego agenda zebrania walnego 15.11.2017r. zawiera wypracowanie stanowiska branży recyklingu w sprawie wprowadzenia systemu depozytowego w Polsce.

2017-10-24

RZECZoBIZNESIE

16 października Prezes Zarządu Szymon Dziak-Czekan był gościem programu #RZECZoBIZNESIE.
Cały materiał dostępny pod adersem:
http://www.rp.pl/RZECZoBIZNESIE/171019164-To-juz-sie-wydaje-science-fiction-jesli-chodzi-o-nasze-realia.html

zachęcamy do obejrzenia!

2017-10-18

Debata Rzeczpospolitej: Gospodarka Obiegu Zamkniętego.

12 Października odbyła się debata “Rzeczpospolitej” : Gospodarka Obiegu Zamkniętego, którą prowadził redaktor Michał Niewiadomski.  To pierwsza debata „Rzeczpsopolitej”, w trakcie której eksperci rozmawiali o „circular economy”.
Deskusja toczyła się wokół pytań : Co należy zrobić by nasza gospodarka zaczęła się przestawiać w stronę obiegu zamkniętego? Jakie są wyzwania dla Polski, z punktu widzenia administracji, biznesu i społeczeństwa? W roli ekspertów pojawili się : Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Rozwoju, Agata Staniewska z CEC Government Relations, Przemysław Hopfer z KGHM Metraco, Irena Pichola z Delloite, Agnieszka Sznyk z Fundacji Instytut Innowacyjna Gospodrka oraz Szymon Dziak-Czekan z ramienia Stowarzyszenia “Polski Recykling”.


Debata do odtworzenia pod poniższym adresem:http://www.rp.pl/Gospodarka/171019753-Debata-Rzeczpospolitej-Gospodarka-Obiegu-Zamknietego.html

2017-10-18

Spotkanie branżowe Znaczenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta na rozwój recyklingu w Polsce

29 września 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się spotkanie branżowe na temat znaczenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta na rozwój recyklingu w Polsce, w którym uczestniczył jako przedstawiciel Stowarzyszenia Pan Szymon Dziak-Czekan. Moderatorem spotkania była Pani Katarzyna Błachowicz z kwartalnika Recykling.

Poruszano takie zajagdnienia jak m.in. jak wyeliminować niewłaściwe praktyki z selektywnej zbiórki, jak w ogóle ją wyegzekwować na mieszkańcach? Wprowadzenie efektywnego systemu ROP, czy realne koszty systemu gospodarki odpadami w perspektywie 5-10 lat.

więcej o spotkaniu przeczytają Państwo w artykule:
Portal komunalny: Jak odpowiedzialność producenta może wpłynąć na rynek recyklingu

2017-10-02

Konferencja Recykling. Opakowania. Innowacje

Po dużym sukcesie konferencji “Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu”, Stowarzyszenie we współpracy z Politechniką Warszawska zorganizowało kolejne wydarzenie : konferencje “Recykling.Opakowania.Innowacje.”

Wydarzenie zostało przez całe środowisko uznane za sukces, a w czasie jego trwania pracowano nad wspólnym stanowiskiem branży recyklingu przy zmianch w przepisach unijnych dotyczących Rozszerzonej Odpowiedzialności Prodcucentów.
Więcej o wydarzeniu znajdziecie Państwo w artykule na plastechu: link do artykułu

2017-09-30

13. Środkowo-Europejska Konferencja Recykling i odzysk innowacyjne technologie materiałów polimerowych.

NAUKA – PRZEMYSŁ – 2017 Białystok, Grodno (Białoruś) 07-09.09.2017

W dniach 7-9 września odbyła się 13. Środkowo-Europejska Konferencja RECYKLING I ODZYSK INNOWACYJNE TECHNOLOGIE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH NAUKA – PRZEMYSŁ 2017.

Konferencja obejmowała takie zagadnienia jak: technologie utylizacji, maszyny i urządzenia, kształtowanie właściwości i nowe aplikacje, technologia przetwórstwa tworzyw i kompozytów polimerowych, biomasa, biomateriały, biokompozyty oraz odzysk i oszczędność energii.

Podczas wydarzenia wystąpienie miał Pan Szymon Dziak-Czekan, który mówił o systemie gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce wobec nowych wyzwań polityki UE.

2017-09-11

Konferencja “Kompleksowa gospodarka odpadami”

5 września w Janowie Podlaskim rozpoczęłą się organizowana przez wydawnictwo Abrys konferencja „Kompleksowa gospodarka odpadami”, podczas której starano się odpowiedzieć na takie pytania jak : Czy inwestycje w gospodarce odpadami komunalnymi służą gospodarce o obiegu zamkniętym? Ile wysiłku należy włożyć, by powstał wartościowy kompost? Jak wielkim problemem dla instalacji są trafiające z komunalnymi odpadami popioły z palenisk przydomowych?

Wśród znakomitego grona prelegentów był również przedstawiciel Stowarzyszenia- Pan Szymon Dziak-Czekan, który prowadził prelekcję na temat standardów selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

2017-09-11

Konferencja “Recykling.Opakowania.Innowacje”

Konferencja „Recykling. Opakowania. Innowacje.” Warszawa, 26 września 2017 r.

Stowarzyszenie „Polski Recykling” wspólnie z Politechniką Warszawską ma zaszczyt zaprosić nakonferencję pt. „Recykling. Opakowania. Innowacje”. Celem konferencji będzie poruszenie problematyki związanej ze zwiększaniem się ilości odpadów opakowaniowych, podwyższaniem poziomów recyklingu i odzysku tych odpadów oraz możliwe innowacje w zakresie wytwarzania, odzysku i recyklingu odpadów.

2017-08-22

SILVA z nagrodą “Orły Wprost”

Nagroda “Orły Wprost” przyznawana jest firmom, które wnoszą szczególną wartość i rozwiązania do polskiej gospodarki. W ostatnia środę czerwca mielecka SILVA opuściła rzeszowską galę finałową tygodnika ze statuetką Orzeł Wprost w województwie podkarpackim. Oprócz niej wyróżniono również dwie inne spółki grupy: HPL Kronospan oraz Kronospan Mielec, które osiągnęły największy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat. Nagrody odebrał Marek Głaz, Dyrektor Kronospanu ds. Zakupów Drewna.
Recykling drewna poużytkowego przynosi wiele korzyści, z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Poprzez dostarczenie na rynek deficytowego, a jednocześnie pełnowartościowego surowca Silva ogranicza nadmierną eksploatację zasobów naturalnych – lasów, a także uczy racjonalnego gospodarowania drewnem poużytkowym.

2017-07-17

Walne Zebranie Członków 13.06.2017

Dnia 13 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Dzięki uprzejmości Grupy Adamed, spotkanie wyjątkowo odbyło się w ich Centrum Badawczo – Rozwojwym w Pieńkowie. Zebranie poprzedziło zwiedzanie najnowocześniejszych laboratoriów, które są z pewnością jednymi z najbardziej nowoczesnych w Europie.
Podczas oficjalnej części zgromadzenia zostały również wręczone Certyfikaty Członkowskie wszystkim Członkom Wspierającym Stowarzyszenie przynajmniej od roku.
Protokół z Walnego Zebrania Członków w zakładce Dla Członków

2017-06-20

Konferencja “Rola EMAS w gospodarce o obiegu zamkniętym”

31 maja w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odbyła się konferencja “Rola EMAS w gospodarce o obiegu zamkniętym”.
Wydarzenie miało na celu propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju zgodnie z wymaganiami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), w myśl koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Partnerzy i przedstawiciele organizacji zarejestrowanych w EMAS przedstawili swoje doświadczenia i przykłady dobrych praktyk wspierania przejścia na model gospodarki o obiegu zamkniętym.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Konferencja będzie częścią Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (ESDW).

2017-06-01

Targi PLASTPOL 2017

23 maja 2017 rozpoczęły się targi PLASTPOL, podczas których wystawiało się ponad 800 firm z 36 krajów świata, w tym nasze Stowarzyszenie.
To wydarzenie było najlepszą okazją do zaprezentowania się na arenie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Podczas 4 dni targów można było zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, które często spełniają wymagania idei “Przemysł 4.0” (więcej informacji o “Przemyśle 4.0” tutaj).

Udział Stowarzyszenia w targach należy uznać za duży sukces. Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko, było nam niezmiernie miło Państwa gościć.

2017-05-29

Spotkanie Branży Tworzyw Sztucznych

22 maja, dzień przed rozpoczęciem tragów PLASTPOL, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych razem z Fundacją PlasticsEurope Polska zorganizował konferencję branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, która poruszała tematykę “Przemysłu 4.0” oraz między innymi odbył się panel o stanie polskiej gospodarki, który prowadził Pan Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. O mapie drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym opowiadał Pan Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Rozwoju, a o kluczowym znaczeniu tworzyw sztucznych w tym modelu mówił Pan Kazimierz Borkowski z Fundacji PlasticsEurope Polska.

2017-05-23

Spotkanie grupy roboczej w Ministerstwie Rozwoju

24 maja odbyło się kolejne spotkanie roboczej grupy eksperckiej do spraw Gospodarki o obiegu zamkniętym w Ministerstwie Rozwoju. W pracach grupy zajmującej się odpadami, jako ekspert z ramienia Stowarzyszenia uczestniczy Pan Szymon Dziak- Czekan.
Podczas ostatniego spotkania omawiano rozszerzoną odpowiedzialność producenta, jakie działania podjąć aby osiągnąć najlepsze korzyści dla środowiska bez kolejnego obciążania konsumentów. Trwają prace nad stworzeniem systemu zachęt do wykorzystywania przez producentów surowców z recyklingu oraz systemu motywowania konsumentów do selektywnej zbiórki odpadów, poprzez wprowadzanie kaucji depozytowych oraz znaczące zróżnicowanie opłat za odbiór odpadów zmieszanych i prawidłowo posegregowanych.
Działania grupy mają na celu zmienienie polskiego systemu gospodarki z linearnego na cyrkulacyjny, aby stopniowo zmniejszyć zużycie surowców pierwotnych do minimum a zasoby wtórne wykorzystywać maksymalnie długo i w taki sposób, aby powstawało jak najmniej odpadów, a w przyszłości zupełnie je wyeliminować.

2017-05-24

Targi SOS EXPO 2017

2 lutego 2017 roku odbyły się targi SOS EXPO, które są największym wydarzeniem
w branży gospodarki odpadami. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz wiele innych.

Głównym tematem całego wydarzenia była Gospodarka o obiegu zamkniętym. Podsekretarz Stanu Sławomir Mazurek przedstawiał przygotowywania polskiej gospodarki do przyjęcia pakietu Komisji Europejskiej nt. GOZ. Omówiono rolę przedsiębiorców i samorządowców w nowym systemie. Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju poruszyli tematykę innowacji, które są konieczne do spełniania wymogów stawianych przez Unię.

Wśród wielu tematów omówiono rolę odpadów przemysłowych i komunalnych, które powinny stać się surowcami wtórnymi. Zastanawiano się nad problematyką cyklicznych wahań popytu oraz problematyką standardów jakości surowców wtórnych, aby były opłacalne do recyklingu. Poruszono również bardzo ważny dla naszego Stowarzyszenia temat przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na paliwo alternatywne RDF, które jeszcze niedawno było uznawane za rozwiązanie idealne przy planowaniu w gospodarce odpadami, jednak widzimy coraz więcej jego wad i jak zgodnie twierdzą wszyscy eksperci z Instytutu GOZ spalarnie odpadów marnują ogromne ilości surowców, które można wykorzystać ponownie i są zaprzeczeniem idei Gospodarki o obiegu zamkniętym.

2017-02-23

Konferencja “Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu”

Stowarzyszenie „Polski Recykling” w dniu 31 stycznia 2017 roku zorganizowało konferencję „Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu”. Konferencja była pierwszym takim wydarzeniem w branży i cieszyła się dużym zainteresowaniem gromadząc ponad 70 uczestników. W konferencji wzięli udział przedstawiciele organizacji w tym: Instytut Sobieskiego, Fundacja Plastics Europe Polska, Organizacja Odzysku Rekopol S.A., Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowaniowego, Polskie Centrum Akredytacji.

Tematyka związana była z recyklingiem a szczególnie przetwarzaniem odpadów z tworzyw sztucznych. Przedstawione zostały zarówno zagrożenia dla branży jak i szanse dla jej rozwoju. Wśród barier wymieniono m. in. wzrastające koszty prowadzenia działalności, brak efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów i przygotowania do recyklingu, a także nieistniejący system zachęt dla producentów opakowań do wykorzystywania surowców wtórnych. Stwierdzono również, że ostatnio przyjęte rozporządzenie o selektywnej zbiórce odpadów nie jest wystarczającym rozwiązaniem problemu braku odpadów nadających się do przetwarzania ponieważ w dalszym ciągu nie zostały określone standardy jakości zbieranego surowca przeznaczonego do recyklingu. Jako problem zgłoszono także wprowadzanie na rynek opakowań, które nie mogą być przetworzone ze względu na złożony skład lub obecność innych materiałów zaburzających proces recyklingu. Kolejną przedstawioną barierą do rozwoju branży jest istnienie „szarej strefy”, która stanowi nieuczciwą konkurencję na rynku odpadów. Zaznaczono jednak, iż audyt zewnętrzny recyklera, który już w tym roku będzie musiał być przeprowadzony przez firmy przetwarzające odpady i wystawiające dokumenty DPR, DPO i EDPR, EDPO powinien przyczynić się do uporządkowania sytuacji na rynku pomimo, że jego przeprowadzenie będzie się wiązało z poniesieniem dodatkowych kosztów przez recyklerów. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z procedurą audytu w trakcie warsztatów prowadzonych przez weryfikatora środowiskowego EMAS, który przekazał gościom wiele praktycznych uwag dotyczących prowadzenia dokumentacji.

Prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling” Szymon Dziak – Czekan omówił również szanse dla rozwoju branży, które powinny przyczynić się do poprawy sytuacji recyklingu w Polsce. Zaznaczył, iż dzięki wprowadzeniu założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) planowany jest rozwój rynku surowców wtórnych w oparciu o normy i zamówienia publiczne. Liczy również na zapowiadane stworzenie systemu zachęt dla przedsiębiorców wykorzystujących odpady do produkcji nowych wyrobów w celu obniżenia zużycia surowców pierwotnych.

Stowarzyszenie „Polski Recykling” reprezentując interesy branży recyklingu wyraża nadzieję, iż tematy poruszane podczas konferencji zostaną uwzględnione przy wprowadzaniu zmian w polskim prawodawstwie biorąc pod uwagę fakt, iż są one zgodne z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym i polityką Unii Europejskiej.

2017-02-13

Konferencja w KIG

25 stycznia miała miejsce konferencja „Gospodarka odpadami opakowaniowymi i ZSEE – czy audyty naprawią rynek?”, którą organizował Komitet Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej. Wydarzenie miało charakter zamknięty, a dyskusja odbyła się w gronie zainteresowanych środowisk i ekspertów, w tym przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli instytucji kontrolnych, organizacji przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami oraz rzetelnymi organizacjami odzysku. Konferencja miała na celu partnerski dialog oraz przekazanie doświadczeń i problemów poszczególnych sektorów gospodarki odpadami, w tym również doświadczeń z wybranych krajów Unii Europejskiej, jak również oczekiwań krajowego rynku gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Poruszono temat audytu zewnętrznego, Pani Izabela Szadura z Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska wyjaśniła zasadność wymogu EMAS w gospodarce odpadami, a przedstawiciel PCA zaprezentował zakres audytów, stan przygotowań oraz jakie są oczekiwane efekty dla naprawy rynku. Wydarzenie zamykała dyskusja prowadzona przez Krzysztofa Kawczyńskiego – Prezesa KIG KOŚ, w której starano się odpowiedzieć na tytułowe pytanie. Przez lata obserwowano niewłaściwe praktyki w gospodarce odpadami opakowaniowym, co powodowało straty dla budżetu oraz zanieczyszczenia środowiska. Audyt Recyklera ma wyeliminować z rynku firmy, które wystawiają fikcyjne dokumenty DPO i DPR, co przełoży się na zmniejszenie, a może nawet zaniechanie złej konkurencji.

2017-01-26

Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju

20 stycznia 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju odbyły się warsztaty dotyczące utworzenia Programu Sektorowego INNOBIO. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele Stowarzyszenia- Pani Edyta Kwapich-Lenik i Pan Szymon Dziak-Czekan. Całe spotkanie zostało zorganizowane przez Departament Innowacji Ministerstwa Rozwoju, który reprezentował Wicedyrektor Jan Staniłko.

Omówiono zakres tematyczny programu sektorowego, Strategiczne Obszary Badań i Rozwoju oraz przygotowano dane do Studium Wykonalności Programu INNOBIO. Grupa Inicjatywna składała się z Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki, Centrum POLINTEGRA, Polskiego Instytutu Technologii oraz Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji.

2017-01-21

Konferencja “Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu” 31.01.2017 r.

Warszawa
31.01.2017 r.

PROGRAM KONFERENCJI:
9.00 Rejestracja uczestników
10.00 Otwarcie konferencji i przedstawienie Stowarzyszenia “Polski Recykling” – Szymon Dziak-Czekan, Stowarzyszenie “Polski Recykling”
10.30 Prezentacja nt. odpadów opakowaniowych w polskim systemie prawnym – Tomasz Styś, Instytut Sobieskiego
11.00 Zorganizowane formy realizacji obowiązków – Tadeusz Pokrywka, Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowaniowego
11.30 Przerwa kawowa
11.50 Recykling i odzysk odpadów tworzyw sztucznych oraz poziomy dopłat w wybranych krajach UE – Grzegorz Rękawek, Fundacja PlasticsEurope Polska
12.20 Wystąpienie Przedstawicieli Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA – Jakub Tyczkowski, Marta Krawczyk
13.20 Lunch
14.00 Procedura audytu oraz ramy współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a jednostką certyfikującą – weryfikator EMAS
17.30 Panel podsumowujący konferencję z udziałem prelegentów
18.00 Zamknięcie konferencji

Millenium Plaza
Aleje Jerozolimskie 123a
piętro 15.
02-017 Warszawa

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie załączonego formularza do 27 stycznia 2017.
Koszt uczestnictwa w konferencji to 650 zł netto od osoby. Członkowie Stowarzyszenia otrzymują 10% rabat.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

2017-01-12

Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie “Polski Recykling”

W styczniu 2017 roku Stowarzyszenie organizuje konferencję pt. „Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu”. Będzie ona próbą dokonania oceny sytuacji branży
i wyzwań jakie przed nią stoją w świetle ostatnich zmian w polskim prawodawstwie. Największym wyzwaniem roku 2017 będzie poddanie się przez recyklerów tzw. Audytowi recyklera. Jest to nowy wymóg, który dla wielu firm jest niejasny. Stowarzyszenie organizując tę konferencję chce przybliżyć nowe przepisy prawne, ale też ułatwić przedsiębiorcom przygotowanie się i spełnienie wymogów wynikających z audytu recyklera.

Konferencja zorganizowana będzie we współpracy z innymi podmiotami związanymi z recyklingiem. Ze względu na wagę problematyki wystąpiliśmy
o patronat Ministerstwa Środowiska nad tym wydarzeniem.

Wsparcie naszej konferencji zapowiedzieli przedstawiciele wielu innych organizacji pozarządowych z branży odzysku i recyklingu odpadów m.in.: Instytut Sobieskiego, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Plastics Europe.

Konferencja będzie pierwszym tak dużym wydarzeniem i okazją do spotkania bardzo szerokiego grona przedstawicieli polskiej branży recyklingu tworzyw sztucznych. Będzie to również okazja stworzenia szerokiego forum dla naszej branży, celem skuteczniejszego prezentowania naszych interesów i wypracowania korzystnych rozwiązań dla branży.

2016-12-22

Spotkanie w Ministerstwie Środowiska

6 grudnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia “Polski Recykling” z władzami Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska. Spotkanie odbyło się na polecenie Podsekretarza Stanu Pana Sławomira Mazurka. Rozmowa z Dyrektor Departamentu Magdą Gosk rozpoczęła się od nakreślenia miejsca Stowarzyszenia w branży, naszych działań i planów na najbliższe lata.

Podjęto tematykę raportu odnośnie rzeczywistego stanu polskiej branży recyklingu, Ministerstwo wyraziło chęć zapoznania się z informacjami, które zbieramy ze Starostw oraz zapewniło o zapoznaniu się z naszymi uwagami do nowelizacji Ustawy Opakowaniowej odnośnie wsparcia edukacji ekologicznej i recyklerów ze środków pozyskanych z opłat za torebki foliowe i zapewniła, że zostaną wzięte pod uwagę w dalszych pracach legislacyjnych.

2016-12-10

Walne Zebranie Członków

17 listopada w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia poprzedzone Zebraniem Zarządu. Pojawiło się 17 przedstawicieli, co stanowiło większość i pozwoliło podejmować uchwały.

Podczas zebrania podsumowano działalność w roku 2016 oraz przegłosowano budżet na rok 2017. Omówiono również wiele tematów, które Członkowie zgłosili do porządku obrad.
Protokół z Zebrania Zarządu i Zebrania Walnego znajduje się w zakładce Zebrania Walne i Zarządu.

2016-11-21

XV SEMINARIUM DLA OPERATORÓW KOMUNALNYCH

W dniach 8-10 listopada w Serocku odbyło się seminarium organizowane przez Rekopol pod tytułem “Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym. Wyzwania dla Polski. Możliwości implemetacji w obecnym stanie prawnym.”

Odbywało się po raz piętnasty i w tegorocznej edycji Stowarzyszenie reprezentował Prezes Zarządu Szymon Dziak-Czekan.

Głownym tematem wydarzenia była gospodarka o obiegu zamkniętym, a w szczególności wymagania jakie przed Polską stawia Komisja Europejska. Do 2030 roku recykling odpadów komunalnych ma sięgać 65%, a odpadów opakowaniowych aż 75%. Ponad to poziom składowania nie może przekroczyć 10%. Komisja Europejska całkowicie zakazuje składowania odpadów segregowanych.

2016-11-17

Zaproszenie na IX Międzynarodowe Targi OpakowańPackaging Innovations 2017

Packaging Innovations – uznana marka w branży opakowań

4-5 kwietnia 2017, EXPO XXI w Warszawie
Międzynarodowe Targi Opakowań – Packaging Innovations już od dziewięciu lat skupiają przedstawicieli branży opakowań, stając się najbardziej cenioną tego typu imprezą w Europie Centralnej. Uznanie wśród Wystawców i Zwiedzających, rozpoznawalność marki w Polsce i zagranicą oraz ogromne doświadczenie organizatora wpływają na niesłabnący rozwój Targów i stale rosnące zainteresowanie branży. Tylko w ostatniej edycji Packaging Innovations przed 4500 Zwiedzających zaprezentowało się 180 międzynarodowych Wystawców. Targi posiadają bogatą ofertę wystawców. Są nimi producenci i dostawcy opakowań, etykiet, rozwiązań do uszlachetniania druku, pakowania i transportowania, a także uzdolnieni designerzy, którzy zaprezentują nieszablonowe rozwiązania. Targi Packaging Innovations stworzone są z myślą o osobach i markach poszukujących rozwiązań w dziedzinie pakowania oraz prezentowania. Podczas wydarzenia odbędą się branżowe konferencje, spotkania oraz seminaria workShops. Nie zabraknie również interesujących stref tematycznych.
www.packaginginnovations.pl

2016-11-18

Targi POL-EKO-SYSTEM 2016

Podczas trwania targów POL-EKO-SYSTEM Prezes Stowarzyszenia Szymon Dziak-Czekan był panelistą podczas dyskusji „Selektywna zbiórka odpadów – tak, ale jak? Koszty selektywnej zbiórki odpadów, a jakość surowca .” Wśród dyskutantów znaleźli się również: Monika Kosicka (Ministerstwo Środowiska), Magda Dziczek (Eko-Pak), Michał Gawrych (Stora Enso), Mariusz Rajca (TOMRA Sorting), Anna Szałkowska (Fundacja PlasticsEurope Polska) oraz Leszek Świętalski (Związek Gmin Wiejskich RP).

Mówiono o kosztach i jakości surowców z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jednak podkreślono, że bardzo istotne jest oszacowanie o jakiej ilości mówimy. Według danych GUS-u w Polsce wytwarza się 12 mln ton odpadów komunalnych. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami informuje, że strumień odpadów nie będzie wzrastać a poziomy recyklingu owszem. W ubiegłym roku był on około 25%. Z takiego wyniku nie jest zadowolony Resort, dlatego chce ujednolicić metodologię, system i zakres selektywnej zbiórki.

2016-10-14

Kongres ENVICON 2016

W dniach 10-11 października odbył się Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON, w którym brali udział przedstawiciele Stowarzyszenia. To najbardziej rozpoznawalne spotkanie branży ochrony środowiska w Polsce, w tym roku odbyło się przy okazji targów POL-ECO-SYSTEM.
Podczas Kongresu odbyła się premierowa prezentacja raportu Klubu Rzymskiego dotyczącego skutków wprowadzenia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce i Czechach autorstwa Andersa Wijkmana i Kristiana Skånberga. Głównym celem raportu jest szerokie prześledzenie potencjału znaczącego wzrostu wydajności zasobowej, szczególnie zaś oszacowanie tego, jakie przyniosłoby to korzyści dla społeczeństwa, zwłaszcza przyglądając się emisjom dwutlenku węgla i miejscom pracy.

Link do Raportu Klubu Rzymskiego

2016-10-14

Spotkanie w Krajowej Izbie Gospodarczej

W dniu 2.09.2016r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia “Polski Recykling” z Przewodniczącym Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej p. Krzysztofem Kawczyńskim. W czasie spotkania poruszono najświeższe tematy dotyczące branży recyklingowej m.in. planowanego rozporządzenia dotyczącego standardów zbiórki selektywnej odpadów.

2016-09-07

Konferencja GEO-6 Warszawa

15 września 2016 r. przedstawiciele SPR mieli możliwość uczestniczenia w konferencji “Nauka, biznes i środowisko. Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego” w Warszawie. Podczas tego wydarzenia zaprezentowano najnowszy raport UNEP o stanie środowiska Europy.

Jako prelegenci wystąpili międzynarodowi eksperci m.in prof. Jacqueline McGlade Dyrektor Działu Wczesnego Ostrzegania i Oceny w UNEP, Hugo de Groof przedstawiciel Komisji Europejskiej Działu Środowiskowego, Simonetta Chelli przedstawicielka Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Podsekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska Sławomir Mazurek i Zastępca Prezydenta m.st Warszawy Michał Olszewski.

Poruszane dyskusje dotyczyły największych wyzwań jakie stoją przed Europą, takich jak stworzenie kompaktowych miast (Smart Cities), ochrona różnorodności biologicznej oraz temat najbliżej naszej branży- gospodarka o obiegu zamkniętym (Circular Economy). W debacie poruszono tematy Strategii Zielonego Rozwoju, rozszerzonej odpowiedzialności producentów oraz cyklu życia produktów.

LINK:
RAPORT UNEP GEO-6

2016-10-14

Zebranie zarządu i Walne Zebranie Członków

W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie Zarządu oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Polski Recykling”. Pracami stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie: Szymon Dziak-Czekan – Prezes, Bartosz Karbowniczek – Wiceprezes, Sławomir Pacek – Wiceprezes, Mateusz Sówka – Skarbnik oraz Maciej Przeździak – Członek Zarządu. Na spotkaniu przyjęto sprawozdanie z dotychczasowych działań i ustalono plan kolejnych kroków dla organizacji. Główne tematy, na których zdecydowano się skupić uwagę to: rozszerzona odpowiedzialność producentów, gospodarka cyrkulacyjna, przygotowanie raportu na temat recyklingu w Polsce. W kontekście dalszych działań Prezes Zarządu Stowarzyszenia Szymon Dziak-Czekan powiedział: “Branża stoi przed poważanymi wyzwaniami w związku z ogłoszeniem planu wprowadzenia gospodarki cyrkulacyjnej. Wprowadzenie tego modelu gospodarki, w sposób znaczący, zmieni obecną sytuację na rynku odpadów”. Dodatkowo cieszy fakt, że pomimo iż stowarzyszenie powstało w zeszłym roku to zyskuje na popularności, czego wyrazem jest przyjęcie szeregu nowych członków.

2016-07-12

Rozszerzona odpowiedzialność producenta. Spotkanie w sprawie nowelizacji dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami; Ministerstwo Środowiska.

W dniu 23 maja 2016 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta w sprawie nowelizacji dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami.

2016-05-23

Kielce: Gospodarka o obiegu zamkniętym. Spotkanie branży tworzyw sztucznych.

16 Maja 2016 r. przedstawiciele SPR uczestniczyli w Spotkaniu organizowanym przez ZPTS, oraz Plastics Europe.
Spotkanie poruszało kwestie współpracy administracji rządowej z przemysłem do osiągnięcia celów Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. W panelu urzestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Konfederacji Lewiatan, ZPTS, oraz Plastics Europe.

2016-05-22

Raport “World Economic Forum”

“World Economic Forum” organizator słynnego forum biznesowego wDavos przedstawił raport pt. The New Plastics Economy, wykazujący działania mające na celu zwiększenie globalnych poziomów recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.

Przedstawiamy skrót kluczowych kwestii poruszonych w raporcie:
– produkcja tworzyw sztucznych wzrosła z 15 mln ton w latach 60-tych do 311 ton w 2014r., a przewiduje się, potrojenie tej liczby do roku 2050 do ilości 1,124 mld ton
– w skali globalnej tylko 14% opakowań z tworzyw sztucznych jest poddawane recyklingowi, dla porównania z 58% w przypadku papieru i 70-90% w przypadku stali
– w skali globalnej ok. 8 mln tworzyw sztucznych zanieczyszcza oceany i wody śródlądowe, co daje statystycznie jeden 24 tonowy kontener wyrzucony do oceanów co minutę!
– badania wykazują, że w oceanach jest aktualnie ok. 150 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych, jeśli trend ten zostanie zachowany w 2050 roku w oceanach będzie więcej odpadów z tworzyw sztucznych niż ryb
– raport wykazuje wielką potrzebę współpracy pomiędzy producentami, rządami poszczególnych krajów i organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania planu działania odnośnie wprowadzanej gospodarki cyrkulacyjnej w postaci “Globalnego Protokołu Tworzyw Sztucznych”
– raport wykazuje m.in. następujące rozwiązania technologiczne:
a) odseparowanie dodatków z odzyskanych polimerów w celu uzyskania lepszej jakości recyklatów,
b) prace and tzw. “Super Polymer” tworzywie, które zachowuje swoje właściwości, pomimo wielokrotnego przetworzenia.
c) depolimeryzacja, czyli odzykiwanie monomeru z odpadów tworzyw sztucznych
d) zwiększanie zaangażowania technologii do optycznego sortowania odpadów
e) badania nad wynalezieniem polimerów, które w mniejszym stopniu wpływają na środowisko naturalne

Calość raportu dostępna pod adresem:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf

2016-04-30

Debata pt. “Inwestycje w innowacyjność szansą na globalizację polskiej gospodarki”

W dn. 21 kwietnia 2016, zarząd Stowarzyszenia “Polski Recykling” uczestniczył w debacie pt. “Inwestycje w innowacyjność szansą na globalizację polskiej gospodarki”, która towarzyszyła otwarciu nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Adamed w Pieńkowie.

W dyskusji uczestniczył wicepremier Matuesz Morawiecki, wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda, prezes Urzędu Patentowego dr Alicja Adamczak, oraz Małgorzata Adamkiewicz, dyrektor generalny Adamed Pharma S.A.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Rozwoju:
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/wicepremier-morawiecki-o-roli-innowacji-w-budowaniu-konkurencyjnej-gospodarki/

2016-04-30

Gospodarka odpadami w Ministerstwie Środowiska

W dn. 14 kwietnia w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie poświęcone nowelizacji dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami. Tematem rozmów były zagadnienia związane z projektowanymi zmianami prawa unijnego w zakresie gospodarki odpadami w kontekście gospodarki cyrkularnej.

https://www.plastech.pl/wiadomosci/O-gospodarce-odpadami-w-Ministerstwie-Srodowiska-10434

2016-04-18

Nowelizacja dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami

Dnia 14 kwietnia 2016 odbyło się drugie z całego cyklu spotkanie w Ministerstwie Środowiska poświęcone nowelizacji dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami. Na konsultacjach Stowarzyszenie reprezentowali: Pani Edyta Kwapich-Lenik Członek członek zwyczajny, oraz Mateusz Sówka Członek Zarządu SPR. Stowarzyszenie “Polski Recykling” zostało pod koniec marca wpisane do KRS Miasta Stołecznego Warszawa i w tak krótkim czasie zostało dostrzeżone jako partner do konsultacji w Ministerstwie Środowiska. Konsultacje z przedstawicielami różnych branż począwszy od spożywczej, papierniczej a kończywszy oczywiście na recyklingowej wpisane są w cały cykl regularnych spotkań gdzie omawiane są najróżniejsze aspekty szeroko pojętej gospodarki o obiegu zamkniętym ( Circular Economy ). W spotkaniu brali udział : wiceminister Sławomir Mazurek, dyr. Departamentu Gospodarki Odpadami Małgorzata Szymborska oraz Radca Ministra Beata Kłopotek. Podczas konsultacji poruszaliśmy następujące tematy:
produkty uboczne, utrata statusu odpadów oraz zapobieganie powstawaniu odpadów.

2016-04-18

“Konferencja w Sejmie – Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu”

“Dnia 11 kwietnia 2016 odbyła się w Sejmie Konferencja organizowana przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, na której Zarząd naszego Stowarzyszenia reprezentował Wiceprezes SPR Sławomir Pacek. Konferencja ta dotyczyła recyklerów w kontekście Systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, ale realia prawne i gospodarcze są bardzo zbliżone do naszych. Patronem tego wydarzenia był Wicemarszałek Sejmu, a w samych obradach uczestniczyli między innymi politycy, oraz osoby które biorą udział w pracach Ministerstw, oraz Komisji Sejmowych zajmujących się tematyką dotyczącą naszego Stowarzyszenia.

Nie był to pierwszy raz, gdy Zarząd Stowarzyszenia Polski Recykling uczestniczył w wydarzeniach sejmowych – między innymi Prezes SPR Szymon Dziak-Czekan brał udział w obradach Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska.”

2016-04-13

KRS Stowarzyszenia “Polski Recykling”

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000608586 wpisane zostało Stowarzyszenie „Polski Recykling”.

2016-03-29

ADAMED PHARMA S.A. nowym członkiem Stowarzyszenia

Informujemy, że zarząd Stowarzyszenia przyjął do grona członków wspierających firmę ADAMED PHARMA S.A. Serdecznie witamy w naszej organizacji i liczymy na owocną współpracę.

2016-01-29

Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia “Polski Recykling”

29 września 2015 r. odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia „Polski Recykling”. W zebraniu uczestniczyły firmy zajmujące się recyklingiem, które dostrzegły potrzebę powołania stowarzyszenia reprezentującego interes całej branży. Przed Zebraniem Założycielskim przez kilka miesięcy prowadzone były konsultacje celem powołania stowarzyszenia. Następnie został powołany Komitet Organizacyjny składający się z ekspertów z zakresu handlu, środowiska i prawa, który przeprowadził konsultacje z firmami zajmującymi się recyklingiem celem identyfikacji zagadnień istotnych dla rozwoju branży recyklingu oraz określenia występujących barier.

2015-12-20

Polski Recykling

Stowarzyszenie „Polski Recykling” promuje recykling odpadów w Polsce oraz wspiera rozwój krajowej branży recyklingu. Stowarzyszenie zrzesza przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem odpadów, reprezentując interes branży przed organami państwowymi, instytucjami oraz organizacjami polskimi i zagranicznymi.

Kontakt

ul. Woronicza 31/152
02-640 Warszawa
+48 607 61 66 13
sekretariat@polskirecykling.org
Pon - Pt 08:00 - 16:00