The recycling process is an essential part of building the circulation economy in Europe. By replacing natural resources with secondary resources, the assumptions of a resource-efficient low-carbon economy are implemented, promoting sustainable development of the country.

Association Polish Recycling

The "Polish Recycling" association was established in September 2015. It brings together companies involved in recycling waste and responds to the need to create a representation of this sector in public life. The main objective of the association is to constitute a reliable and responsible voice for the recycling industry by representing the common concerns and interests of the industry before government agencies, institutions, and governmental and non-governmental organizations. Moreover, the association believes that it is crucial to promote recycling as the most favourable process for the environment in terms of processing waste and ensuring sustainable production.

Polish law

List of basic legal acts creating a legal framework for waste management in Poland
MORE

EU law

List of basic legal acts creating a legal framework for waste management in European Union.
MORE

News

Miejsce recyklingu w GOZ

Miejsce recyklingu w GOZ

Stowarzyszenie „Polski Recykling” już od grudnia 2015 r., czyli od ogłoszenia przez KE planu działania w sprawie „Circular Economy” uczestniczy w publicznej debacie na temat kształtu nowego systemu gospodarki odpadami.

Learn more
Jesteśmy patronem merytorycznym ExpoOpakowania

Jesteśmy patronem merytorycznym ExpoOpakowania

Jaki wpływ ma wdrażanie idei Przemysłu 4.0, w tym automatyzacji i robotyzacji na produkcję? Jak efektywnie wykorzystać automatykę i roboty w zakładzie?

Learn more
Gospodarka odpadami – czas na radykalne zmiany!

Gospodarka odpadami – czas na radykalne zmiany!

W związku z bardzo trudną sytuacją branży, nowelizacją ustawy o odpadach, jak również ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w tym zakresie nasze Stowarzyszenie organizuje konferencję, w której chce zaprezentować nową koncepcję systemu gospodarki odpadami.

Learn more

Energia odnawialna w Polsce

Elektrownie wiatrowe
0%
Energia słoneczna
0%
Elektrownie wodne
0%
Biopaliwa
0%
Energia geotermalna
0%

Media partners:

Plastech
Energia Recykling

Polish Recycling

Polish Recycling association promotes recycling of waste in Poland and supports the development of the domestic recycling industry. The Association brings together companies dealing in waste recycling, representing the industry's interest in state bodies, Polish and foreign institutions and organizations.

Contact

ul. Woronicza 31/152
02-640 Warszawa
+48 607 61 66 13
sekretariat@polskirecykling.org
Mon - Fri 08:00 - 16:00